Ústavně právní výbor dnes projednával vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti

Ústavně právní výbor dnes projednával vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
09 / 06 / 2016, 15:00

K důležitému zákonu, který má definovat pravidla hry na trhu soukromých bezpečnostních služeb, se dnes vyjadřovali členové Ústavně právního výboru PSP ČR a zástupci ministerstva vnitra.

Tento trh podle aktuálních údajů Unie soukromých bezpečnostních služeb zaměstnává 46 005 zaměstnanců a pohybuje se na něm 6 706 subjektů, které získaly koncesní povolení na základě živnostenského zákona.

Zpravodajem tohoto zákona je pan poslanec Bronislav Schwarz, jenž v rozpravě zároveň představil přítomným poslancům Ústavně právního výboru svůj pozměňovací návrh, kterým doplnil podmínky odborné způsobilosti pro výkon bezpečnostní činnosti tak, aby v případě podmínky vysokoškolského vzdělání splňovaly tuto podmínku vyjma absolventů právnických fakult i osoby se vzděláním v oboru bezpečnostně právním (např. Pol. akademie ČR) a dále zpřesnil úpravu výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu. Tento pozměňovací návrh pana poslance Schwarze byl podpořen ministerstvem vnitra a schválen i výborem.

Jana Černochová: Zákon o SBS dává obrovskou moc zpravodajským službám

Pozměňovací návrh nepřítomné paní poslankyně prof. Válkové, týkající se zejména oddělení poradenských činností od ostatních druhů bezpečnostní činnosti tak, aby ostatní druhy licencí automaticky neumožňovaly poradenství v dané kategorii, představil pan poslanec Ondráček. Tato úprava však nenašla podporu ani u ministerstva vnitra, ani u většiny přítomných členů výboru a návrh paní poslankyně přijat nebyl.

Kromě této změny však návrh bývalé ministryně spravedlnosti obsahoval i ustanovení, které by umožnilo uzavřené smlouvy týkající se bezpečnostní činnosti vyjmout z povinnosti uveřejnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, resp. v registru smluv. Podle odůvodnění návrhu je nezveřejňování těchto smluv a údajů ochranou proti terorismu a organizovanému zločinu.

Ačkoli ani tento bod nebyl těsnou většinou ve výboru přijat, z vyjádření pana poslance Ondráčka vyplynulo, že by o něm rád znovu jednal v dalších fázích projednávání zákona. Jeho praktický přínos shledává právě v tom, že neumožní, aby uveřejněním smlouvy se soukromou bezpečnostní službou na ostrahu například městské vodárny, jež bude obsahovat i konkrétní směrnice, plány a postupy, došlo k vyzrazení citlivých informací, které by mohly ohrozit zdraví občanů a bezpečnost České republiky.

USBS : Požadujeme přijetí zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Tagy článku