Úsvit: Zákon „můj dům, můj hrad“ dává právo na obranu každému. Potřebujeme ho

Úsvit: Zákon „můj dům, můj hrad“ dává právo na obranu každému. Potřebujeme ho
Popisek: Ilustrační foto
18 / 01 / 2016, 13:15

Vláda odmítla novelizovat trestní zákoník, kterým se měla posílit nutná obrana.

Vládní odmítnutí zákona „můj dům, můj hrad“ je čistě politické. Argument, že rozšíření institutu nutné obrany je zbytečně, neobstojí. Z mezinárodního srovnání jasně vyplývá, že řada států má přesně tento rozšířený institut pro ochranu obydlí, který se osvědčuje. Je to naopak ČR, kde lidé nemají dostatečnou právní ochranu v případě, že se rozhodnou bránit proti útočníkovi.

„U poslanců ve Sněmovně očekávám mnohem vstřícnější stanovisko. Zejména v době zhoršující se bezpečnostní situace je potřeba dát lidem jednoznačné právo se bránit. Vláda v podstatě nemá věcné argumenty a vystačí si s tím, že ji návrh přijde zbytečný. My ho naopak považujeme za zásadní. Zákon má myslet především na oběti, nikoli na zločince,“ říká k návrhu zákona David Kádner.  

Vyjádření k vládnímu stanovisko k sněmovnímu tisku č. 675

V pondělí 18. ledna 2016 vláda projednává osnovu stanoviska k sněmovnímu tisku č. 675, k návrhu poslanců Davida Kádnera, Marka Černocha, Martina Lanka, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Osnova vládního stanoviska byla zveřejněna v Knihovně připravované legislativy. 

Vláda má převážně politické argumenty, tj. že právní úprava je zbytečná. Jenže z mezinárodní komparace vyplývá, že je řada států, kde mají právní názor právě opačný a řeší právě nedovolené vniknutí do nemovitosti, a proto názor vlády neobstojí. Vláda má dále tyto věcné argumenty:

1. Nedostatečné právní postavení obránce řeší judikatura. Jak dokazuje důvodová zpráva, pravý opak je pravdou: lid v. Jaromír Šebesta (zabití Martina Hospodi kuší); usnesení NSČR lid v. Karel Bašta z 25. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 793/2010, Rt 14/2011 etc.

2. Systematika. Podle vlády je nejasný vztah § 29 odst. 3 NTZ k dosavadním odstavcům 1 a 2. To je naprosto absurdní argument. Odstavec 1 řeší, co to nutná obrana je obecně. Odstavec 2 stanoví, co nutná obrana není. A nový odstavec 3 stanoví, co nutná obrana přesto je, ačkoliv by jí podle odstavce 2 neměla být. Systematicky čistější řešení ani být nemůže. Podle vlády je rovněž navrhovaná právní úprava neprovázaná s dosavadním textem NTZ. Tento nijak neargumentovaný názor je zcela nepodložený a naprosto účelový.

3. Terminologie. Tuto připomínku vlády lze akceptovat a pojem „nemovitost“ nahradit pojmem „nemovitá věc“ podle NOZ. Nahradit ho pojmem „obydlí“ není vhodné, protože se nemá na mysli jen byt, ale všechny soukromé prostory, např. sběrny. Nelze se však ubránit dojmu, že argument je účelový, protože mezi NTZ a NOZ je známá diskrepance, např. v pojmu věc.

4. Přechodné ustanovení. Jeho cílem není jen vyřešit právní otázky ve vztahu k probíhajícím trestním řízením, ale zejména zrušit nespravedlivé rozsudky vůči obráncům. Je to jedno z těžišť navrhované právní úpravy.

V Praze dne 17. ledna 2016

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace