Uživatelé drog páchají třetinu majetkových trestných činů!

Uživatelé drog páchají třetinu majetkových trestných činů!
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
11 / 12 / 2014, 12:45

11.12.2014 / Kriminalita spojená s drogami.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2013 publikovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti:

V roce 2013 došlo k nárůstu počtu osob zadržených, stíhaných, obžalovaných i odsouzených za drogové trestné činy. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst za posledních 12 let.

V roce 2013 bylo za drogové trestné činy zadrženo či stíháno přibližně 3600–3700 osob, obžalováno přibližně 2600 osob a pravomocně odsouzeno 2500 osob.

Drogové trestné činy v roce 2013 tvořily 1,6% zjištěné trestné činnosti.

Trestné činy výroby, pašování a prodeje drog představují přibližně 80 % a trestné činy přechovávání drog pro vlastní potřebu a pěstování rostlin/hub pro vlastní potřebu přibližně 15 % zjištěných trestných činů.

Drogové trestné činy v ČR souvisí převážně s pervitinem a konopnými látkami.

Nejvyšší počet zjištěných drogových trestných činů na 100 tisíc obyvatel ve věku 15–64 let evidují Praha, Karlovarský a Liberecký kraj.

V roce 2013 bylo dále projednáno 1686 přestupků nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, což je o 401 více než v roce 2012.

Nejčastěji uloženou sankcí za drogový trestný čin bylo v roce 2013 podmíněně odložené odnětí svobody.

Od roku 2008 roste počet osob odsouzených za drogový trestný čin a současně se snižuje podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody ve prospěch sankcí nespojených s odnětím svobody.

Podle údajů Police ČR bylo 18,2 tisíc trestných činů spácháno pod vlivem návykových látek, to je více než 14 % objasněných trestných činů (12 % pod vlivem alkoholu a 2 % pod vlivem nealkoholových
drog).

Uživatelé drog páchají podle odhadů přibližně třetinu majetkových trestných činů, především krádeží.

Léčba závislostí ve vězení byla v roce 2013 v ČR dostupná v 8 věznicích z celkem 35, ochrannou léčbu bylo možno absolvovat ve 4 věznicích. Substituční léčba byla poskytována v 7 věznicích. S některou
z nestátních neziskových organizací spolupracovalo na realizaci aktivit protidrogové politiky 23 věznic, z toho intenzivnější spolupráci vykázalo 15 věznic.

Psali jsme také:

Zdravotní a sociální důsledky užívání drog v ČR

Miliony obyvatel ČR v riziku návyku na drogy!

 

 

Tagy článku