Angličtí nacionalisté proti multikulti bojují o symbol svatého Jiří. Chudák světec.

Angličtí nacionalisté proti multikulti bojují o symbol svatého Jiří. Chudák světec.
Autor fotografie: YouTube|Popisek: Angličtí nacionalisté proti multikulti bojují o symbol svatého Jiří
24 / 04 / 2015, 12:45

Multikulturní Anglie bojuje o svého patrona, svatého Jiří, pro některé je symbolem nesnášenlivosti a nacionalismu, pro jiné je to symbol multikulturalismu.

Tuto sobotu se budou v centru Londýna, na Trafalgarském náměstí, konat svatojiřské oslavy (svátek sv. Jiří se slaví 23. dubna). V předvečer těchto oslav vypukla bitva o symbol sv. Jiří.

Sv. Jiří je patronem Anglie a je připomínán legendou o Jiřím a drakovi. Podle ní zachránil zemi před drakem, který chtěl sežrat princeznu. Jako poděkování svému zachránci potom všichni zachránění konvertovali ke křesťanství. Vlajka svatého Jiří s červeným křížem se později stala symbolem křižáckých tažení proti islámu, do kterých se zapojili i angličtí králové.

St George's Cross. Paolo Uccello (c. 1460)

Anglický svátek se stal předmětem kulturní přetahované mezi těmi, kteří věří v podporu anglického dědictví a těmi, kteří podkládají svatojiřské oslavy za multikulturní oslavu. Nacionalisté tvrdí, že oslavy sv. Jiří mají podporovat hrdost na anglické národní dědictví, multikulturní část veřejnosti se snaží dokázat, že sv. Jiří nebyl symbolem křižáckých tažení proti islámu, ale že byl představitelem "multikulturního evropského superstátu - Římské říše".

Stínový "ministr kultury" Peter Whittle Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) uvedl: "Lidé byli přesvědčováni, že národní hrdost je nebezpečná a bigotní a byli od ní odrazováni....Výsledkem je to, že podle průzkumů pouze 40 procent Angličanů dokáže pojmenovat hlavní anglický státní svátek. Naproti tomu až 71 procent ale ví, že 4. červenec je Den nezávislosti (vítězství amerických kolonií nad Británií)." 

Co podle něj nejvíce přispívá k anglické lhostejnosti a k antipatii je strach, že národní symboly spojené se svatojiřskými oslavami (a zejména vlajkou svatého Jiří) by mohly být interpretovány jako rasistické.

Téměř čtvrtina Angličanů v průzkumu v roce 2012 uvedla, že tuto vlajku (červený kříž na bílém poli) považuje za symptom rasistických smýšlení.

Garry Knight - Flickr: St George's Day 2010 - 14

Podle odborníka na historii Grega Jennera byl symbol svatého Jiří přijat jako uniforma anglických vojáků během křížových výprav do Palestiny v  letech 1191-1192, tedy v době vlády krále Richarda I. (Lví srdce). Symbol se později stal anglickou národní vlajkou (do oficiální vlajky Spojeného království byla začleněna tato národní vlajka, v kombinaci s vlajkami Skotska a Severního Irska).

"Nejen, že je na kříži svatého Jiří ještě pachuť středověkých válečných zločinů, je nyní symbolem pro ideologické skupiny propagují rasovou nesnášenlivost," uvedl Jenner. Podle něj se tato "politická spodina" zoufale snaží potvrdit svou etnickou vizi a používá ji jako svůj nacionalistický symbol. 

Profesor na univerzitě v Birminghamu Ewan Fernie uvedl pro list The Independent: "Tváří v tvář krajně pravicovým tendencím je nutná odvážná a nápaditá rekultivace tohoto symbolu. Je třeba zdůraznit, že svatý Jiří nebyl Angličan, ale římský voják původem z Anatolie ve středním Turecku. A proto je dokonalým multikulturním symbolem, protože byl "přistěhovalcem", který v Anglii propagoval nové náboženství - křesťanství. Svatý jiří jako představitel Římské říše byl vlastně vojákem multikulturního evropského superstátu.

Zdroj: ibtimes.com

Tagy článku