V Česku a na Slovensku vzniká organizovaná domobrana proti NATO a muslimům

V Česku a na Slovensku vzniká organizovaná domobrana proti NATO a muslimům
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
15 / 07 / 2015, 19:00

V Česku a na sousedním Slovensku se začali organizovat vojáci, aby „bránili vlast“. Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze pořádá cvičení, má svůj web a facebook se čtyřmi a půl tisíci příznivců. Chtějí prý válce zabránit, ale zároveň se připravují na její příchod…

Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze, s podtitulem "proti válce plánované velením NATO", vznikla 1. ledna letošního roku. A podle webových stránek této organizace došlo k jejímu vzniku spontánně. Celé to prý spustil podplukovník, lékař a současný “velitel” iniciativy Marek Obrtel, který na konci roku 2014 zveřejnil otevřený dopis, ve kterém žádal ministra obrany o odejmutí vyznamenání a pakt NATO označil za zločineckou organizaci.

„S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především spálené země a miliony mrtvých po celém světě,“ napsal Obrtel.

Iniciativa začala rychle nabírat další členy z řad vojáků v záloze nebo ve výslužbě a vytvořila zhruba 13 buněk v různých regionech. Pořádají schůze - tzv. „poradní ohně“, jejichž součástí jsou i cvičení dovedností na přežití v extrémních podmínkách nebo kurzy sebeobrany založené na izraelském bojovém umění Krav Maga. Nejbližší setkání má být opět tento víkend.

Ve svých aktivitách se uskupení odvolává na ustanovení Listiny základních práv a svobod, ve kterém se říká, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by porušoval demokracii a základní lidská práva a to ve chvíli, kdy jsou znemožněny zákonné prostředky. Sami o sobě Českoslovenští vojáci v záloze říkají:

„Jsme tankisté, jsme dělostřelci, jsme ženisté. Jsme psovodi, radisté, průzkumníci a všichni jsme prošli výcvikem. Naučili jsme se ovládat zbraně a ty jsme přísahali použít na obranu vlasti. V naší přísaze, kterou stále ctíme, není ani zmínka o NATO a útočných válkách na cizím území. Tuto svou přísahu, bez ohledu na oficiální agresivní a proválečnou politiku představitelů České a Slovenské republiky, v případě nutnosti naplníme.”

Iniciativa zdůrazňuje, že odmítá “agresivní a proválečnou politiku, kterou dlouhodobě reprezentují české a slovenské politické špičky pod taktovkou USA a EU”. Podle webových stránek stránek její členové odsuzují i přístup USA a evropských států ke krizi na Ukrajině a Ruské federaci. Není to ale jen NATO a ukrajinský konflikt, který organizace vidí jako možnou válečnou hrozbu.  

“Vnímáme nepříznivé dopady masové imigrace „uprchlíků“ ze zemí Afriky a Blízkého a Středního Východu a cítíme potřebu řešit příčiny imigrace a donutit její viníky k odpovědnosti. V případě nutnosti zajistíme bezpečí svých rodin a spoluobčanů před těmi negativními dopady imigrace, které by hraničily s nebezpečím újmy na jejich majetku, zdraví a životech,” říká přímo velitel Obrtel.

Organizace Českoslovenští vojáci v záloze proti NATO se charakterizuje jako apolitická, ale nebrání se jednání a spolupráci s podobně smýšlejícími parlamentními a dalšími stranami.

 

Tagy článku