V Česku vzrůstá extremismus. Nebo ne?

V Česku vzrůstá extremismus. Nebo ne?
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
16 / 07 / 2015, 07:30

"Rétorika protestních uskupení je na hranici zákona, ale nové islamofobní extremistické subjekty se zároveň distancovaly od jakéhokoliv spojování s krajně pravicovou scénou".

Ministerstvo vnitra na svých stránkách zveřejnilo zprávu o vývoji extremismu za 2. čtvrtletí letošního roku, ve které uvádí, že  od počátku roku bylo ze strany PČR prověřováno celkem 94 trestných činů či přestupků s extremistickým podtextem. Objasněno bylo 57 TČ a spáchalo je 88 pachatelů.

Poznámka redakce: v přiložené tabulce však MV ČR uvádí 95 a nikoliv 94 těchto trestných činů, podobných nepřesností je uvedeno více - například bylo objasněno více trestných činů než jich bylo spácháno - "Za měsíc duben roku 2015 je evidováno 6 zjištěných extremistických trestných činů. 8 bylo objasněno, bylo zjištěno 10 pachatelů."

Zajímalo nás, zda dochází v České republice skutečně k nárůstu extrémismu a především k nárůstu s tím spojené trestné činnosti. Vycházeli jsme z údajů, které uvádí ministerstvo vnitra a jsou lehce dohledatelné.

Porovnali jsme tedy údaje za stejné období loňského roku a zjistili , že v roce 2014 bylo spácháno více trestných činů než letos, a to 103 (57 objasněných TČ a  78 pachatelů).  Pravdou zůstává, že v porovnání s rokem 2013 došlo v letech 2014 a 2015 k nárůstu trestných činů. Pokud se ale zaměříme na delší časové období, například od roku 2010, vypadá situace úplně jinak:

Srovnání trestné činnosti

Z grafu je naprosto jasné, že nedochází k dramatickému nárůstu trestné činnosti spojené s extremismem. Nejvíce trestných činů bylo zjištěno ve stejném období v roce 2010, 2011 a nikoliv v letošním roce. 

Ve zprávě se dále uvádí:

Společné vystoupení jinak spíše znesvářených subjektů krajní pravice na demonstraci v Brně
(26. června) reagovalo i na konkurenci, která se objevila v podobě protestních, resp. mobilizačních
protipřistěhovaleckých a protiislámských uskupení jako Islám v ČR nechceme (dále jen „IvČRN“),
resp. nově vzniklý Blok proti islámu (dále jen „BPI“). Politický projekt BPI vzešel z prostředí osob kolem iniciativy IvČRN. Navázal na sérii protestních shromáždění pořádaných od ledna letošního roku pod hlavičkou do té doby spíše virtuální platformy IvČRN. Byl reakcí na přesun působení aktivistů z virtuálního prostředí na veřejnost.
Mezi jednotlivými populisticky, proti imigrantům a proti muslimům orientovanými subjekty
byla rovněž zjevná snaha o vytváření koalic či partnerství. Výše zmíněný BPI komunikoval se
stranou Úsvit, ND pak s poslancem Tomio Okamurou.
Tyto subjekty představovaly přímou konkurenci pro tradiční pravicové extremisty. Jejich
rétorika, která se mnohdy pohybovala na hraně zákona, radikální politické požadavky a návrhy i způsoby mobilizace sympatizantů se prakticky nelišily od projevů krajní pravice. Nové islamofobní extremistické subjekty se ale zároveň od jakéhokoliv spojování s krajně pravicovou scénou distancovaly.

Prostřednictvím některých spřátelených politiků byly často prezentovány zkreslené či nepravdivé informace o fenoménu přistěhovalectví či islámu.

Mediální pozornost vyvolaly i incidenty u petičních stánků IvČRN v Olomouci a v Brně. Olomoucký případ byl řešen v přestupkovém řízení, v Brně nebyl vyhodnocen ani jako přestupek. Zástupci IvČRN se snažili incidenty zveličovat a politicky využít, přičemž vždy zdůrazňovali příslušnost „pachatelů“ k muslimské komunitě, resp. odpůrcům uskupení.

Pro extremistická islamofobní a protipřistěhovalecká uskupení bylo typické paušální označování všech imigrantů a muslimů za pachatele kriminality a zároveň ztotožňování islámu s militantním islamismem. Tyto subjekty mohly a nadále mohou přispívat k šíření obav ve společnosti,  případně  i  k její  radikalizaci.

Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015

Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2014

Extremismus  Souhrnná situační zpráva  2. čtvrtletí roku 2013

 Extremistická kriminalita za 1. pololetí roku 2011

Zaevidovaná trestná činnost s extremistickým podtextem na území   České republiky v roce 2010 (1. leden – 30. červen)

 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

 

 

Tagy článku