V loňském roce došlo k nárůstu trestné činnosti

V loňském roce došlo k nárůstu trestné činnosti
03 / 07 / 2014, 06:42

 

V České republice bylo v roce 2013 zjištěno celkem 325 366 trestných činů. Meziročně došlo k nárůstu o 6,8%, který se týkal násilné, mravnostní, majetkové, hospodářské i ostatní kriminality. Markantnější byl nárůst majetkové (+7,4%) a hospodářské kriminality (+9,9%)

Graf vývoje kriminality - zdroj MV ČR

 Krádeže vloupáním celkem vzrostly o 12,3 %, z toho do rodinných domků o 21,8 %. V absolutních počtech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do tzv. ostatních objektů, jako jsou sklepy, garáže apod. 

V roce 2013 byl poprvé po deseti letech opět zaznamenán nárůst krádeží motorových vozidel. 

Počet Policií ČR objasněných trestných činů meziročně vzrostl o 7,5 %. Zjištěné hmotné škody poklesly o 15,1 %.

K pozitivním zprávám patří dosud nejlepší výsledky Policie ČR při zabavování výnosů z trestné činnosti v průběhu trestního řízení (bylo zajištěno celkem 8,5 mld. Kč).

Na úseku dopravní nehodovosti byl zaznamenán další rekordně nízký počet usmrcených osob (583): nejnižší od roku 1955. Např. v roce 2003 bylo usmrceno 1319 osob.

Násilná kriminalita vzrostla o 1,8 %. Počet vražd sice poklesl o 3,2 %, ale řada z nich byla spáchána s mimořádnou brutalitou. 

Zjištěná drogová kriminalita meziročně vzrostla téměř o 27%. 

Největší hmotné škody (přes 6,8 mld. Kč) byly způsobeny trestnými činy krácení daně (zejména spotřební daně a DPH z minerálních olejů).

Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 117 682 (+4,1, %) osob, z toho 52,6 % recidivistů. Podíl i počet recidivistů byl v roce 2013 nejvyšší v historii ČR.

Došlo k téměř trojnásobnému nárůstu počtu trestně stíhaných právnických osob, v loňském roce bylo zahájeno trestní stíhání 51 firem (v roce 2012 pouze 18 firem). Jedná se především o trestné činy zkrácení nebo neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení nebo trestný čin podvodu.
 
Samostatným tématem je organizovaný zločin, který patří v ČR k největším bezpečnostním rizikům. Pokračuje prorůstání organizovaného zločinu do sféry legálního podnikání a k infiltraci veřejné správy. Hlavním cílem byly dotace a strukturální fondy EU i ovlivňování konkurzních řízení. Ve zprávě je uvedeno, že organizovaný zločin vyhledává policisty, celníky, státní zástupce i soudce a chce je využít ke krytí trestné činnosti i obraně před policejním rozpracováním.

Kompletní zprávu naleznete jako sněmovní tisk 236/0 na webu Poslanecké sněmovny PČR.

 

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.