V Rusku testují ministerstva pro případ vypuknutí války

V Rusku testují ministerstva pro případ vypuknutí války
Autor fotografie: Screenshot YouTube
29 / 08 / 2016, 12:30

Ruská ministerstva a Centrální banka procházejí zkouškou fungování ve válečných podmínkách. Rusko testuje svoje ozbrojené síly.

Teritoriální orgány výkonné moci budou procházet koordinací a kontrolou přechodu sfér působnosti na fungování ve válečných podmínkách,“ informuje se v tiskové zprávě ministerstva. Zdroj: parlamentnilisty.cz s odkazem na agenturu TASS.

V průběhu neohlášeného vojenského cvičení bude probíhat mobilizace ruských občanů v záloze, včetně rezervistů. Do cvičení bude také zapojena automobilová technika a „některé části“ teritoriální obrany v jižním a centrálním vojenském okruhu.

„Z vojáků v záloze budou vytvořeny vojenské sbory, v rámci kterých si všichni projdou intenzivní, všeobecnou, vojenskou přípravou, stejně tak jako specializovanými výcviky. Otázky finančního zabezpečení vojsk se v rámci cvičení budou řešit skrze instituce Ruské centrální banky,“ uvádí se ve zprávě.

Rovněž se bude prověřovat připravenost řady podniků ze zbrojního průmyslu, zejména pak na jihu Ruska pro případ války. Z ruských ministerstev se má do cvičení zapojit ministerstvo financí, ministerstvo masových komunikací a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Mobilizace lidských zdrojů je prováděna v souladu s prezidentským dekretem ze dne 17. července 2015 "O vytvoření mobilizace pracovní síly v ozbrojených silách," s cílem zajistit jejich připravenost a rychlé zapojení do armádních složek v případě mobilizace.

Ruský prezident Putin nařídil mimořádnou bojovou pohotovost ve třech vojenských okruzích

Ruské ministerstvo obrany současně zveřejnilo video z vojenského cvičení na jižním vojenském okruhu

Tagy článku