Varování před nebezpečnou pyrotechnikou

Varování před nebezpečnou pyrotechnikou
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
29 / 12 / 2014, 10:15

Neopatrná manipulace se zdánlivě neškodnou zábavní pyrotechnikou s sebou může nést nepříjemné, někdy i fatální následky. VIDEO
Zdroj: Policie ČR

S blížícím se koncem roku se blíží také s tím spojené silvestrovské oslavy. Každý je tráví po svém, většinou ale se skleničkou alkoholu v ruce a v mnoha případech také nezbytnou zábavní pyrotechnikou. To ale není právě vhodná kombinace k tomu, aby oslava proběhla bez problémů. Lidé by při manipulaci s takovými, byť i zdánlivě bezpečnými předměty, měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla, jinak by mohli přivodit úraz nejen sobě, ale i svému okolí. To ostatně dokládá nejeden odstrašující případ z minulých let. Některé z nich skončily dokonce i smrtí, další si vyžádaly náročné lékařské zákroky a trvalé následky na celý život. A právě proto je velmi důležité chovat se při používání zábavné pyrotechniky tak, aby splnila svůj účel a nenapáchala zbytečné škody.

Připravili jsme videa z youtube: autor: BREAK, Deset nevydařených ohňostrojů

Autor: ABBE EC, dalšách deset nevydařených ohňostrojů 

Pravidla bezpečného skladování a používání pyrotechnických výrobků jsou v současné době zakotvena ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 123/2014 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky. Zároveň s tím ale platí nařízení vlády České republiky č. 208/2010, účinné od 1. července 2010. To rozděluje zábavní pyrotechniku na čtyři kategorie:

Kategorie č. 1: Sem patří velmi málo nebezpečné výrobky, které lze prodat osobám starším 15 let. Při manipulaci s nimi je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí, zpravidla minimálně 1 metr. Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitř obytných budov.

Kategorie č. 2: Tady jsou zařazeny taktéž málo nebezpečné výrobky, které si ale může zakoupit pouze osoba starší 18 let. Při manipulaci s těmito předměty je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.

Kategorie č. 3: Tato kategorie zahrnuje výrobky, které představují středně velké nebezpečí. Prodat je lze pouze osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost při manipulaci s těmito předměty je v tomto případě minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.

Kategorie č. 4: Do té spadají výrobky, které představují velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti od Českého báňského úřadu, což je správní orgán v oblasti výbušnin.

Na trhu by se měla objevovat pouze zábavní pyrotechnika, splňující základní bezpečnostní požadavky, které byly prokázány posouzením shody, tzv. odzkoušením. To v České republice provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Na takový výrobek musí výrobce umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a přiložit návod k bezpečnému použití v českém jazyce. Takovou pyrotechniku si poté lze bez obav zakoupit. Naopak by se měli lidé vyvarovat nákupu zábavní pyrotechniky, obzvláště 2., 3. a 4. kategorie, na nejrůznějších tržištích, venkovních stáncích či na internetu. Setkat by se totiž mohli se zbožím, které ztratilo svou kvalitu například nesprávným skladováním, anebo přímo s výrobky, které u nás nejsou legální. Při manipulaci s takovou pyrotechnikou by tak mohlo dojít k neočekávané reakci a zbytečným zraněním.

Několik zásad bezpečné manipulace se zábavní pyrotechnikou:

  • Zábavní pyrotechniku nakupujte nejlépe ve specializované prodejně. Skladujte ji v chladu, nikoli však ve vlhku, to by mohlo mít vliv na její správnou funkčnost a bezpečnost.
  • S pyrotechnikou nemanipulujte v opilosti, mohlo by to přinést nepříjemné následky nejen Vám, ale i Vašemu okolí. 
  • Při používání pyrotechnických výrobků se důsledně řiďte návodem, který musí být v českém jazyce. Dodržujte přitom doporučené vzdálenosti od objektů, lidí a zvířat. 
  • Pamatujte na to, že pyrotechnika Vás může kdykoliv zradit, proto ji nikdy neodpalujte tzv. z ruky, ale umístěte ji do bezpečného prostoru, nejlépe na pevnou, vodorovnou plochu. Nad odpalovaný předmět se nikdy nenahýbejte, takovéto nevhodné jednání už způsobilo v minulosti nejeden zbytečný úraz!
  • V případě, že nedojde k okamžité iniciaci, nepřibližujte se k výbušnému předmětu hned, ale vyčkejte alespoň 10 minut. Opět tak můžete zabránit nepříjemnému úrazu při zpožděném odpálení. Pro všechny případy není od věci mít na místě připraveny prostředky k uhašení ohně a také vodu, ve které byste mohli použitý výrobek rozmočit. Vhodné je též použití ochranných pomůcek, jako jsou například brýle, či rukavice. 
  • Pyrotechniku neodpalujte sami. Je vhodné, aby byla ve Vaší blízkosti osoba, která by Vám v případě zranění byla schopná přivolat rychlou pomoc. 
  • O tom, jak se vhodně chovat na místě, kde je odpalována zábavní pyrotechnika, anebo jak například správně přistupovat k nálezům zbytků použité pyrotechniky, apod. poučte i své děti. V minulosti došlo k úrazům, kdy děti ze zvědavosti manipulovaly se zábavní pyrotechnikou a utrpěly tak vážné popáleniny.
  • V žádném případě se nepokoušejte vyrábět výbušné předměty tzv. podomácku. Manipulace s nimi je velmi nebezpečná a v minulosti způsobila nejeden fatální úraz. Při použití takového předmětu navíc myslete na to, že se můžete dopustit trestného činu nedovolené ozbrojování, popřípadě i obecné ohrožení.
  • Pokud byste narazili na nějaký podezřelý předmět neznámého původu, výbušninu, nevybuchlou munici, apod., v žádném případě s nimi nemanipulujte, ale nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku 158.

Opravdu nevydařený ohňostroj v Oslu v roce 2013, zemřeli tři lidé a 18 jich byl vážně zraněno. Autor: ALLxISxLIVExANDxPROx


Autor: Mass Fireworks, nehody při ohňostrojích


Tagy článku