Vážená vládo, chraň práva českých legálních držitelů zbraní! Petice vyzývá vládní činitele, aby se vzepřeli kontroverzní směrnici EU

Vážená vládo, chraň práva českých legálních držitelů zbraní! Petice vyzývá vládní činitele, aby se vzepřeli kontroverzní směrnici EU
Popisek: zbraně
21 / 02 / 2018, 12:00

Petiční výbor petice Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní adresuje otevřený dopis vládě České republiky.

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

přijměte tento dopis jako reakci Petičního výboru Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, 110.358 petentů (stav ke dni 18. ledna 2018), dále pak nepochybně valné většiny odhadem 300.000 občanů, kteří jsou držiteli zbrojních průkazů, a mnohých dalších, na skutečnost, že dne 7. února 2018 vaše vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který byl vládě předložen ministrem vnitra pod čj. 1310/17.

Skutečnost, že zmíněný návrh novely zákona byl vládou přijat, nás opravdu velmi zklamala. Tento krok vlády, kterým dochází k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „Směrnice“), která nabyla účinnosti 13. června 2017, považujeme za selhání vůči svým zákona dbalým občanům, jejichž práva, svobody a majetky mají být státem nejen garantovány, ale i chráněny.

Jak jistě dobře víte, výše zmíněná Směrnice je z pohledu řady bezpečnostních expertů, znalců z oblasti zbraní a střeliva a celkově z řad odborné veřejnosti právem považována v současné bezpečnostní situaci za zcela neadekvátní, neuvěřitelně diletantsky připravenou a v konečném důsledku i pro bezpečnost České republiky škodlivou. Jsme přesvědčeni, že svým nešetrným zásahem, Směrnice destabilizuje dobře a funkčně nastavený a vyvážený právní stav v oblasti legální držby zbraní v České republice, který je možné považovat za jeden z nejlepších nejen v Evropě, ale i celém světě. Na tom ostatně panuje shoda i v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, kdy obě komory Parlamentu přijaly v minulosti usnesení nesoucí se v duchu odporu proti přijetí Směrnice. Za nesmyslný zásah do práv legálních držitelů zbraní označil opakovaně Směrnici i prezident republiky, vážený pan Miloš Zeman.

Právě proto je pro nás nepochopitelné rozhodnutí vaší vlády v demisi, které naprosto nekoresponduje s vůlí valné většiny volených zástupců napříč politickým spektrem, kteří zastupují zájmy občanů České republiky. Jsme rozhořčeni o to více, že uvedený návrh novely zákona o zbraních podle veřejně dostupných zdrojů neprošel standardním meziresortním připomínkovým řízením, kdy jej ministr Robert Pelikán nenechal projednat Legislativní radou vlády a na jednání vlády samotném uplatnil pro nás nepochopitelně pouze své osobní stanovisko předsedy této rady. Je nutné vzpomenout také fakt, že samotný obsah návrhu novely zákona o zbraních, který implementuje Směrnici, naprosto odporuje jak původnímu programovému prohlášení vaší vlády z úvodu tohoto roku, tak stanoviskům dvou výborů Senátu (výbor "bezpečnostní" a "petiční"). Programové prohlášení vlády, usnesení obou komor Parlamentu České republiky a jejich orgánů zcela jasně deklarovaly nutnost ochrany práv českých držitelů zbrojních průkazů.

Zároveň nás, vážený pane premiére, šokovalo Vaše veřejné prohlášení pro média po jednání vlády, kdy jste prohlásil, že "...zatím není uvažováno o stažení podané žaloby..." z vlastní iniciativy naší země. Doufáme, že se z Vaší strany jednalo "pouze" o mylné či zkreslené sdělení a že nás ujistíte o tom, že nikdo neuvažuje o tom, že by žaloba České republiky na Evropskou komisi a platnost Směrnice podaná k Soudnímu dvoru Evropské unie měla být stažena!

Vyzýváme Vás proto tímto, jménem českých legálních držitelů zbraní:

- Aktivně se zasaďte o nepoškozování práv českých občanů a legálních držitelů zbraní!

- Vzepřete se dotčené poškozující zpackané směrnici EU, a to nejen prostřednictvím zmíněné podané žaloby České republiky proti Směrnici.

- Stáhněte vládní návrh novely zákona o zbraních implementující Směrnici do našeho právního řádu, anebo pozastavte její projednávání v obou komorách Parlamentu České republiky minimálně do doby výsledku shora uvedené podané žaloby.

- Podpořte schválení novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvujícího do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Tato novela by vyjadřovala nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky.

- Aktivně protestujte proti další, Evropskou komisí plánované revizi bezproblémových a funkčních zákonů České republiky v oblasti držení zbraní nebo vyjednejte pro Českou republiku výjimku. Neb dle Lisabonské smlouvy a jejího článku 346, je vnitřní a vnější bezpečnost členů EU, výhradně v gesci každého členského státu.

- Důrazně vás žádáme, vyzýváme a apelujeme na vás, nechť se řídíte tímto ustanoveními a co nejefektivněji chráníte práva svých občanů a své země.

Závěrem, z pohledu našeho členství v Evropské unii, je nyní velmi důležité, abyste dokázali eliminovat právě takové chybné unijní regulace, v tomto případě dokonce velmi škodlivé paskvily, neb jen kvůli těmto chybám současného "předreformního" vedení EU, zcela zbytečně dochází k zesilování protievropských nálad u nás u opravdu nemála občanů, vašich voličů.

Za Petiční výbor

Petice za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., v.r.

Na vědomí:

- členové vlády premiéra Andreje Babiše

- prezident republiky Ing. Miloš Zeman

- předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- předseda Senátu Parlamentu ČR

- senátoři Senátu Parlamentu ČR

- představitelé zvolených politických stran

Kontakt:

www.peticezbrane.cz

Petiční výbor petice Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace