Ve Zlíně znova o „hororovém příběhu“ 3

Ve Zlíně znova o „hororovém příběhu“ 3
26 / 11 / 2019, 08:30

Dne 18.listopadu 2019 senát Radomíra Koudely zlínské pobočky Krajského soudu v Brně navázal na jednání ze 7. a 12. listopadu 2019, o nichž jsem referoval v příslušných doprovodných článcích, a pokračoval ve vypořádání výhrad z usnesení Vrchního soudu v Olomouci, který zrušil jeho rozsudek ze dne 29.března 2018.

Jednání se tentokrát zúčastnili také zbylí dva obžalovaní z původní čtveřice „zakuklenců“. Přilákal je dříve oznámený předpoklad, že přijdou na řadu závěrečné řeči. Jednání ale nabralo zpoždění a není vůbec jisté, že na ně dojde při příštím líčení.

Nejvýznamnějším bodem jednání bylo vystoupení znalce z oboru soudního lékařství, zpracovatele ústavního znaleckého posudku, který měl vyřešit rozpory mezi dříve předloženými znaleckými posudky a vyjasnit, zda zranění na těle pana poškozeného odpovídají jeho popisu událostí. Pan znalec podal výklad jasně, určitě a živě, pomáhal si i předváděním na svém těle. Vyvolal živý zájem předsedy senátu a stran řízení, jenž se odrazil v četnosti otázek.

Před soud se dostavil jako svědek i pan poškozený Pavel Buráň. Mluvil tichým hlasem, což vzhledem k jeho olbřímí postavě působilo překvapivě. Vysvětil, že v době jeho únosu byly dobré světelné podmínky a setrval na tom, i když ho předseda senátu upozornil, že v té době zapadalo slunce.  Upřesnil, že únosci měli dlouhé rukávy. Na rozdíl od přípravného řízení uvedl, že  obž. Artur Žilin měl drobné jizvy na tváři. Připustil, že je dlužníkem pana obžalovaného. Celkově působil nejistě. Zvlášť nejistě působil, když měl vysvětlovat svůj záměr na dosazení „bílého koně“ do vedení společnosti.

Po přečtení znaleckého posudku z oboru odorologie se soud seznamoval s drobnými doplňky dokazování, s novými  návrhy na dokazování a projednávala se příprava programu na příští pokračování hlavního líčení. Není jisté, že se podaří provést všechny zamýšlené úkony, zejména vyslechnout znalce a svědky. Průtahy hrozí hlavně ze strany zmocněnce poškozeného, který předložil náročné požadavky. Pokud by mělo proběhnout vše, co přichází do úvahy, na závěrečné řeči opět čas nezbude. Předseda senátu se snaží vést hlavní líčení co nejkratší cestou k závěru, ale naráží na překážky, které nemůže jen tak odstrčit stranou.

==================================================================================

Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKUDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získáváných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.

Kniha je dostupná na //www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389

 

Autor: Zdeněk Jemelík

Tagy článku