Vězněm proti vlastní vůli. Bezpečnostní expert skončil v africkém vězení vinou aerolinek

Vězněm proti vlastní vůli. Bezpečnostní expert skončil v africkém vězení vinou aerolinek
19 / 01 / 2018, 15:00

Jak jsme vás již informovali v článku ze 13.1., skončil pasažér chybou aerolinek na dva týdny ve vězení v africkém vězení s podezřením na pokus o pašování nelegální zbraně na území státu. Tím 33letým občanem ČR je bezpečnostní expert David Rožek, s nímž přináší SM rozhovor.

Davide, co se vlastně stalo?

Cestoval jsem pracovně do africké Guineje a vzhledem k mé bezpečnostní profesi, která s sebou nese i zvýšené bezpečnostní riziko, jsem cestoval se zbraní. Zbraň byla nahlášena ambasádě při vydávání víza a aerolinky přepravu potvrdili a zapsali podrobnosti o zbrani do letenky pro cestu tam i zpět. Bohužel však letecká společnost nesplnila závazky plynoucí z ICAO předpisů, které jí ukládají zbraň avizovat do cílové destinace s předstihem, aby zbraň ihned při vykládce přebíraly odpovědné orgány. Důsledkem toho se zbraň ocitla mezi ostatními zavazadly pasažérů a já byl v důsledku toho zadržen celní službou, která prováděla kontroly všech zavazadel pasažérů. Následně jsem byl předán letištní policii a obviněn z pokusu o pašování nelegální zbraně do země.

Jak dlouho jsi vlastně byl zadržen? Informovali Tě, co bude? Měl jsi šanci úřadům vysvětlit situaci?

Byl jsem tam prakticky celou první noc a celou noc probíhal opakovaně výslech. Nikdo z přítomných mi nebyl schopen vysvětlit postup, i to jak se bude dále situace vyvíjet. Nechali mě kontaktovat český honorární konzulát. Konzul byl na místě za několik hodin, ještě v noci. V průběhu výslechu jsem objasňoval celou situaci a překvapivě i pravidla bezpečnosti letecké přepravy a přepravy střelných zbraní, které neznala ani místní letištní policie. Veškerá argumentace se nedala ověřit, neboť již nebyl k dispozici odpovědný zástupce letecké společnosti a ani personál ambasády, která mi udělila vízum. Tudíž celá situace se pro ně jevila krajně podezřele a ve hře byla i možná špionáž, nebo pokus o diverzní akci.

Co projde hlavou člověku, když je bezprostředně po přistání zatčen?

Nejdříve stále doufáte, že se jedná o omyl. Následně se snažíte pořád dokola a v klidu celou situaci vysvětlovat a trpělivě argumentovat a předkládat důkazy. Po tom, co nevidíte žádný posun a stále jste obviňován, cítíte beznaděj.

Jak důležitá je znalost jazyka?

Naprosto klíčová. Bez ní by se situace časově velmi vážně zkomplikovala, než by se nalezl překladatel z mateřského jazyka.

Co je horší? Vazba, nebo výkon trestu?

Z mého pohledu teď vazba. I já jsem skončil v domácím vězení s diplomatickou garancí, že budu nadále spolupracovat na vyšetřování a budu vždy tam, kde mě policie bude potřebovat. Nejhorší na vyšetřovací vazbě nebo i tomto domácím vězení je nejistota jak dlouho to bude trvat a zda se Vám podaří obhájit Vaší nevinu a prokázat všechny důkazy. Administrativa v této africké zemi je nevýkonná a velice zkorumpovaná, o to horší je nejistota ohledně výsledku, přestože víte, že jste nic nezanedbali. Při výkonu trestu by se člověk již mohl srovnávat s nastalou situací a přijmout jí jako fakt.

Jak fungovaly naše zahraniční instituce?

Velice flexibilně a rychle. Mají na tyto případy zpracovaný postup a tím docílily efektivní pomoci v krátkém čase. Nezřídka jsme si volali v nočních hodinách a dokázali i na dálku pomoci ve spoustě zdánlivých maličkostech.

Jde takovým situacím vůbec předejít nebo je člověk vydán na milost úředníkům?

Od počátku příprav cesty je třeba vše pečlivě prostudovat, pořídit si tištěné kopie, trvat na procedurách a počítat se vším. Taková situace může nastat kdykoli a komukoli. V takovém případě se pak vyplatí mít důkazy a trpělivost s místními orgány. Jste jim plně vydáni napospas a na základě jejich uvážení se bude odvíjet váš další osud. To vše ruku v ruce s korupcí, nízkou úrovní profesní přípravy a obecných znalostí i touhou vytvořit diplomatickou pozornost tvoří i u zdánlivých banalit velice nebezpečnou situaci.

Tagy článku