Vězněm v cizině chybou letecké společnosti

Vězněm v cizině chybou letecké společnosti
Popisek: letiště
13 / 01 / 2018, 08:30

Jen málo pasažérů si dovede představit, že chybou aerolinek skončí za mřížemi ihned po přistání ve své cílové destinaci, ačkoli své povinnosti pasažér kompletně splnil a ani nic neporušil. Lidská chyba personálu se může stát v mnoha případech, ale jak ukazuje tento konkrétní, může vést k fatálním následkům.

V prosinci loňského roku byl v jedné z nejchudších zemí světa na africkém kontinentu obviněn místní policií 33letý český občan (jméno redakce zná, pozn. redakce) s podezřením na pokus o pašování nelegální zbraně na území státu. Podezření policie nabyla na základě nesplnění povinnosti aerolinek oznámit legálně přepravovanou zbraň do cílové destinace ještě před přistáním letadla, a tudíž pochybností, zda je zbraň přepravována legálně a v souladu s předpisy letecké dopravy a zákony cílové země.

psali jsme: Letiště Praha posiluje bezpečnostní opatření

Uvedený občan tak byl v prvních chvílích po příletu vězněn, přestože splnil všechny své povinnosti. Zbraň měl určenu k osobní ochraně a požádal o její povolení v žádosti o vízum na příslušné ambasádě, která žádost schválila a vízum vystavila. Dále požádal o povolení přepravy zbraně leteckou společnost, která elektronicky udělila souhlas pro všechny úseky cesty a povolení zaznamenala do svého systému. Během odletu i tranzitu prošla zbraň kontrolou policejních orgánů dotčených států a vše se jevilo standardně, bez sebemenších pochybností.

Po příletu však se zbraní nečekala na cestujícího policie pro její finální kontrolu, ale porušením předpisů se zbraň ocitla mezi ostatními běžnými zavazadly. Následně občan očekával tedy kontrolu místní policie během celní kontroly, kde se k přepravě zbraně ihned přihlásil. Namísto obvyklé registrační procedury a poučení o právech při jejím používání čekalo na cestujícího uvěznění, obvinění a dlouhé vyšetřování.

psali jsme: Zruší ministerstvo kultury a letiště výběrové řízení na ostrahu?

V počátku se ke své povinnosti aerolinie stavěla odmítavě, ale předpisy ICAO, které tyto případy přeprav přísně upravují, hovoří jasně proti letecké společnosti. Pod tíhou těchto faktů společnost svou chybu přiznala, a jelikož neexistovaly další důvody pro věznění, byl občan po zbytek času při řešení případu odeslán do domácího vězení. Ovšem celý administrativní proces byl velice zdlouhavý a v důsledku tedy nejen, že cestující nemohl splnit své pracovní úkoly, za kterými přicestoval, ale pobyt se mu o dalších 5 dní prodloužil a značně prodražil.

Tento nepříjemný zážitek rovněž prověřil funkci českých diplomatických zastoupení, které se o českého občana v tísni postaraly v řádu několika hodina to i přesto, že v zemi existuje pouze honorární konzulát. Díky skvěle nastaveným diplomatickým postupům byl občan v řádu hodin propuštěn do domácího vězení s příslibem plné účasti na vyšetřování.

V současnosti připravuje právní kroky vůči letecké společnosti, která celou situaci zavinila opomenutím svého zaměstnance.

Tomuto případu se bude redakce Security Magazínu dále věnovat.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie  - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.