Více než tři čtvrtiny společností nevyužívají růstové příležitosti v dodavatelském řetězci, zjistila nová zpráva Accenture

Více než tři čtvrtiny společností nevyužívají růstové příležitosti v dodavatelském řetězci, zjistila nová zpráva Accenture
03 / 08 / 2019, 07:30

Přesto, že se nacházíme v éře rostoucího zaměření na zákazníka, jen málo společností si uvědomuje jedinečnou příležitost, kterou by mohly využít jejich dodavatelské řetězce. Podle nové zprávy Accenture by měly nabízet služby, které lépe uspokojují potřeby zákazníků a povzbudit tak konkurenceschopnost a růst.

Na základě průzkumu provedeného mezi 1 350 výkonnými manažery, zpráva “From Inventory to Influencer: The Mover Becomes the Shaker” (Jak se stát influencerem a aktivní hybnou silou) uvádí, že více než tři čtvrtiny (78 %) vedoucích pracovníků a jejich firem – nazývaných „opozdilci“ – nevyužívají schopností dodavatelského řetězce jako hybné síly růstu. Zbývajících 22 % firem, označovaných jako „lídři“, je aktivní ve třech oblastech – digitální investice, zaměření na zákazníka a ekosystémy. To jim umožňuje přetvářet strategii jejich dodavatelského řetězce od řízení nákladů po využívání růstových příležitostí a dosahování konkurenceschopné aktivity. Podle zprávy musí opozdilci rychle transformovat svůj dodavatelský řetězec a fungování provozu tak, aby se stal motorem spolupráce, růstu a inovací.

„Zjistili jsme, že malá část firem má v dodavatelském řetězci a v provozní oblasti takové vedoucí pracovníky, kteří využívají digitalizaci i v rámci managementu či v obchodních funkcích, a vytvářejí tak strategie zaměřené na zákazníky, které jim umožňují růst,“ řekl Don Schulman, senior výkonný ředitel skupiny Supply Chain and Operations v Accenture. „Výsledkem je, že tito manažeři mají stále vlivnější úlohu v představenstvu a dávají mu novou a jedinečnou perspektivu.“

Budování digitálního podniku

Přestože většina vedoucích pracovníků v dodavatelském řetězci a provozu uznává výhody digitálních technologií, studie Accenture ukazuje, že pouze lídři digitální inteligenci aktivně využívají. Používají digitální řešení v dodavatelských řetězcích téměř ve stejné míře jako při návrhu produktů a ve funkcích zaměřených na zapojení zákazníků. Investice do této oblasti jsou dokonce vyšší než do prodejních funkcí. A jejich úsilí se vyplácí.

Spolupráce s vedením firmy v oblasti zaměření na zákazníka

Zpráva uvádí, že lídři mají jedinečný přístup k zaměření na zákazníka - tj. dávají zákazníka zcela do popředí všeho. Uznávají, že každý člen vedení firmy může těžit z poznatků, které vznikají v dodavatelském řetězci či provozu a umožňují celé společnosti více se zaměřovat na zákazníka. To staví „provozní“ vedoucí pracovníky do jedinečné pozice, navíc to vede k růstu, jehož hybnou silou je zákazník.

Maximalizace příležitostí ekosystémů

Většina lídrů (78 %) i opozdilců (64 %) vítá myšlenku toho, že se stanou organizátory ekosystému. Lídři však hledají kromě dodavatelů i netradiční partnery a uznávají, že např. partneři z oblasti technologií, univerzity, inovátoři, start-upy, dokonce i konkurenti, mohou pomoci co nejrychleji zavádět relevantní nové nabídky pro zákazníky. Jak uvádí zpráva, jedná se o klíčové poznatky nejen pro vedoucí pracovníky v dodavatelských řetězcích a provozu, ale i pro vrcholové vedení. Firmy tak mají příležitost transformovat to, co bylo dříve známo jako podpůrné funkce, do motoru růstu.

„Intenzivní zaměření na digitální oblast, na zákazníka a ekosystémy lídrům v naší studii umožnilo posunout jejich dodavatelskou strategii od výrazných úspor nákladů po vytváření nových hodnot, což je součástí přístupu s nulovým základem (Zbx - zero-based mindset), který podněcuje udržitelný růst,“ uvedl Kris Timmermans, senior výkonný ředitel a vedoucí Supply Chain, Operations & Sustainability Strategy v Accenture Strategy. „Jejich investice a zaměření na tyto oblasti jim pomáhají lépe chápat zákazníky s vysokou hodnotou, uspokojovat jejich potřeby, a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost.“

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 449 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku