Video: Pohled z dronu na petrohradskou pevnost

Video: Pohled z dronu na petrohradskou pevnost
25 / 06 / 2016, 15:15

Dron natočil opuštěnou pevnost "Car Alexandr I.», také známou jako pevnost "Mor". Je jednou z trvalých opevnění, které patří do obranného kronštadtského systému. Od roku 1899 do roku 1917 byla používána jako laboratoř ke studiu moru.

Kronštadt je známý neúspěšným tzv. Kronštadtským povstáním části Baltického loďstva proti vládě bolševiků v březnu 1921. Centrem povstání se stala námořní pevnost Kronštadt (55 kilometrů vzdálena od Petrohradu) ležící na ostrově Kotlin při břehu Finského zálivu, která předtím byla jedním z opěrných bodů komunistického převratu Říjnové revoluce.

Rebelie byla výsledkem katastrofální hospodářské a politické situace Sovětského Ruska, které se ocitlo v krizi. V Petrohradu stoupala významně nespokojenost již v únoru 1921, poté co zde bylo uzavřeno několik továren a došlo k prodlení v zásobování obyvatelstva. Napětí se šířilo do okolí a nevyhnulo se ani Kronštadtu, kde mělo základnu na osmnáct tisíc vojáků a námořníků.

Samotné povstání začalo 28. února 1921 pod vedením Prozatímního revolučního výboru, který vznesl požadavek na obsazení sovětů bez členů komunistické strany, obnovení činnosti opozičních stran, svobodný obchod a vyhlášení nových voleb.

Vladimír Iljič Lenin toto povstání dehonestoval a označil ho za "bílé spiknutí". Ke krvavému potlačení puče byly nasazeny elitní oddíly Rudé armády vedené Michailem Tuchačevským a celá operace uskutečněna mezi 16. až 18. březnem 1921.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.