VÍME PRVNÍ: Marksová nese na vládu úlevy na odvodech podle počtu dětí. Babiš nesouhlasí

VÍME PRVNÍ: Marksová nese na vládu úlevy na odvodech podle počtu dětí. Babiš nesouhlasí
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
27 / 10 / 2016, 13:00

Ministryně práce a sociálních věci ve středu poslala vládě novelu zákon o sociální zabezpečení, která diferencuje sazby pojistného na sociální zabezpečení v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které zaměstnanci či osoby samostatně výdělečně činné pečují.

Doposavad platili všichni jednotnou sazbu 6,5 procenta z vyměřovacího základu. Sazby se mají snižovat pouze pro zaměstnance pečující o dvě, tři nebo čtyři děti. Poplatníků s jedním dítětem se novela nedotkne. Konkrétní výše sazeb pojistného (v % z vyměřovacího základu) podle návrhu zákona bude u zaměstnanců tato:

 

Dosud

Podle návrhu

Zaměstnanec nepečující o dítě

  6,5

6,5

Zaměstnanec pečující o 1 dítě

  6,5

6,5

Zaměstnanec pečující o 2 děti

  6,5

5,0

Zaměstnanec pečující o 3 děti

  6,5

2,5

Zaměstnanec pečující o 4 a více dětí

  6,5

0,0

V rodině má mít nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách vždy jen jeden poplatník pojistného na základě vzájemné dohody. Zaměstnanci budou nárok na placení pojistného v nižších sazbách nebo v nulové sazbě prokazovat svému zaměstnavateli.

Návrh by měl přinést snížení příjmů státního rozpočtu o 3,8 mld. Kč ročně. S návrhem má problém hned několik ministrů a proto je předkládán na vládu s rozporem. V čele nespokojených stojí ministr financí Babiš, kterému vadí především negativní dopad na příjmy rozpočtu. Dle stanoviska jeho ministerstva by návrh znamenal i nárůst administrativy a neustálé přepočítávání pojistného v souvislosti s měnícím se počtem dětí.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.