Vize budoucnosti: EIT představil nová inovační společenství zaměřená na výrobu a městskou mobilitu

Vize budoucnosti: EIT představil nová inovační společenství zaměřená na výrobu a městskou mobilitu
26 / 01 / 2019, 07:30

Společnost, jejíž průmysl je udržitelný, hospodárný, digitalizovaný a především konkurenceschopný. Společnost, která přispívá k oběhovému hospodářství, umožňuje růst a nabízí nejrůznější pracovní příležitosti pro rozmanitou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Logistika i doprava jsou inteligentně řízeny. Lidé využívají vysoce efektivní způsoby elektrizované, sdílené či individuální (veřejné) dopravy na požádání. Města poskytují více prostoru pro život, pěší chůzi i hry. Nikoho nemusí znepokojovat znečištěné ovzduší, dopravní zácpy nebo hledání parkovacího místa.

Bude tak Evropa vypadat za 15 let? Jedno je jisté: právě o takový dopad EIT usiluje.

Gioia Ghezzi, členka správní rady EIT, prohlásila: „Jsem nadšena, že mohu představit naše dvě nová inovační společenství, která naleznou odpovědi na zásadní globální výzvy a účinně přispějí k průmyslové revoluci nezbytné pro budování udržitelného světa. Jedná se o vynikající příklady toho, o co EIT usiluje: propojit podniky se vzdělávacími a výzkumnými institucemi s cílem dosáhnout hmatatelných inovací s konkrétním dopadem a v konečném důsledku tak vytvářet lepší a udržitelnější prostředí pro všechny občany v celé Evropě.“

V městských oblastech žije 70 % Evropanů a městská mobilita je zdrojem 40 % veškerých emisí CO2 ze silniční dopravy. Dopravní přetížení, k nimž často dochází ve městech a jejich okolí po celé Evropě, způsobují každoročně náklady ve výši téměř 100 miliard EUR, čili 1 % HDP EU..

Maria Tsavachidis, výkonná ředitelka znalostního a inovačního společenství EIT Městská mobilita, to okomentovala následovně: „Současný model mobility zkrátka není udržitelný. Abychom jej změnili, potřebujeme vyřešit celou řadu klíčových výzev – dopravní přetížení, udržitelný růst měst a ekologicky účinnou dopravu. Musíme tak učinit nyní, začít ve velkém měřítku zavádět technologie a vyvíjet tlak na změnu regulace a infrastruktury. Občané musí dostat příležitost se vyjádřit a hrát aktivní roli v proměně ekosystému městské mobility při společném zkoumání inovativních řešení. Chceme, aby veřejný prostor znovu sloužil tomu, co staří Řekové nazývali ,agora‘: životu, práci a setkávání. Právě toho má dosáhnout znalostní a inovační společenství EIT Městská mobilita – aby se občanům v našich městech lépe žilo.“

Výrobní odvětví v EU zaměstnává téměř 30 milionů lidí v 2,1 milionech podniků a vytváří v průměru téměř 20 % HDP. V důsledku mnoha faktorů se však výrobní odvětví ocitá pod tlakem, ať už jde o rychlý technologický rozvoj nebo o potřebu více oběhového hospodářství.

„Chceme-li v evropském výrobním odvětví dosáhnout udržitelného růstu, musíme inovovat a zaměřit se na průmysl 4.0. Tento posun vyžaduje investice a vzdělávání,“ vysvětlil George Chryssolouris z Univerzity v Patrasu, klíčového koordinačního partnera znalostního a inovačního společenství EIT Výroba. „Inovační model EIT je pro to ideální: tím, že spojuje podniky, průmysl, výzkumné a vzdělávací instituce a rovněž veřejný sektor, funguje nejen jako katalyzátor změn, ale také vytváří nové investice a příležitosti. Žádná iniciativa podobná EIT na světě neexistuje.“

SOUVISLOSTI

EIT Městská mobilita – mobilita pro městské prostory vhodné pro život

EIT Městská mobilita je konsorcium 48 partnerů z 15 zemí, mezi něž patří města Kodaň, Eindhoven, Praha a Istanbul, Katalánská polytechnická univerzita, Izraelský technologický institut, SEAT, École Polytechnique Fédérale de Lausanne a společnost Volkswagen Truck & Bus.

V důsledku migrace, demografických zněn a hospodářských zájmů dochází k urbanizaci rychleji, než se předpokládalo, a proto je zapotřebí investovat do moderních systémů městské dopravy. Poptávka po řešeních sdílené a čisté osobní a nákladní dopravy na vyžádání v městských oblastech se rovněž rychle zvyšuje v důsledku toho, že mnoho evropských měst si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti klimatu za účelem splnění cílů Pařížské dohody. EIT Městská mobilita pomůže zajistit ekologičtější, inkluzivnější, bezpečnější a inteligentnější systémy městské mobility.

Další informace: EIT Městská mobilita

EIT výroba – přední výrobní inovace MADE BY EUROPE

EIT Výroba je konsorcium 50 partnerů ze 17 zemí, mezi něž patří společnosti Volkswagen, Tecnalia, INESCTEC, Volvo, Aernnova, Arduino, LMS, Aerospace Valley a Spinea.

Výroba v evropských zemích je pod značným tlakem, a to z důvodu rostoucí globální hospodářské soutěže, nízkonákladové výroby v rozvojových zemích a nedostatku surovin. Na změnu v tomto odvětví působí také nové potřeby trhu a společnosti, rychlý technologický pokrok a požadavky ohledně životního prostředí a udržitelnosti. EIT Výroba tomuto odvětví pomůže k větší konkurenceschopnosti, udržitelnosti a produktivitě.

Další informace: EIT Výroba

Další kroky

Aby EIT usnadnil zřizování společenství EIT Výroba a EIT Městská mobilita, poskytne každému z vítězných partnerství počáteční grant ve výši 4 milionů EUR, čímž zajistí, aby byla co nejdříve plně funkční. V rámci programu Horizont 2020 postupně roste stávající roční příspěvek, který EIT poskytuje svým znalostním inovačním společenstvím, aby po několika letech činnosti přesáhl výši 80 milionů EUR – pokud dosáhnou předpokládaných výsledků. Zároveň s tím se rovněž očekává, že znalostní a inovační společenství EIT přilákají značné investice ze soukromých a veřejných zdrojů, čímž se investice EIT znásobí a postupně budou nahrazeny, aby bylo dosaženo dlouhodobé finanční udržitelnosti.

Co je Evropský inovační a technologický institut (EIT)?

EIT byl vytvořen v roce 2008, aby posílil schopnost Evropy provádět inovace. EIT je jedinečná iniciativa EU, jediná, která plně integruje obchod, vzdělávání a výzkum. Institut podporuje vytváření dynamických celoevropských partnerství mezi předními univerzitami, výzkumnými laboratořemi a podniky. Říká se jim inovační společenství a každé se zaměřuje na konkrétní celosvětový problém.

Více zde: EIT in a nutshell Infographic (Infografika EIT v kostce) a EIT Community Success Stories (příběhy úspěchu znalostních a inovačních společenství EIT)

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace