Vláda ČR: další zpřísnění zákona o trestní odpovědnosti firem

Vláda ČR: další zpřísnění zákona o trestní odpovědnosti firem
29 / 08 / 2014, 10:16

Novela zákona podstatně rozšíří okruh trestných činů, které může spáchat firma. Znamená to přijetí takových vnitrofiremních opatření, která by tato rizika alespoň minimalizovala...

 Vláda schválila návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti v souladu s koaliční smlouvou, výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba trestně postižitelná. Doposud byly právnické osoby trestně odpovědné pouze za některé trestné činy, k jejichž postihu zavazovaly Českou republiku zejména mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie. Nově má být právnická osoba trestně odpovědná za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to zákon výslovně vyloučí.

„Četnost stíhání právnických osob je od účinnosti zákona, tedy od ledna 2012, velmi nízká, a to zejména ve vztahu k množství zjištěných trestných činů. Tím, že rozšíříme okruh trestných činů, pro které bude možné právnickou osobu trestně stíhat, vytvoříme prostor pro efektivnější postih řady negativních společenských jevů, za nimiž stojí nikoliv pouze jednotlivci, ale instituce. Jedná se například o lichvu, poškozování spotřebitele, prostituci, šíření pornografie, týrání zvířat apod.“, uvedla k důvodům zpřísnění trestní odpovědnosti právnických osob ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Místo dosavadního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, má zákon naopak obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat. Jde především o trestné činy, u kterých jejich spáchání právnickou osobou buď nepřichází vůbec v úvahu ani ve formě účastenství (opilství, vražda novorozeného dítěte matkou), nebo které jsou tak úzce navázány na pachatele-fyzickou osobu, že lze jen obtížně konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo jejím jménem (například vojenské trestné činy).

Návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim půjde následně k projednání do Poslanecké sněmovny. Při hladkém průběhu zbývajícího legislativního procesu by novela mohla nabýt účinnosti v polovině příštího roku.

Zdroj: Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.