Vláda nesouhlasí se snížením věkové hranice pro trestní odpovědnost dětí

Vláda nesouhlasí se snížením věkové hranice pro trestní odpovědnost dětí
22 / 06 / 2016, 14:00

Česká vláda na své dnešní schůzi odmítla návrh zákona, kterým měla být snížena věková hranice trestní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy.

Návrh novely zákona na snížení věkové hranice pro trestní odpovědnost z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů, jako je vražda, loupež s následkem smrti a znásilnění předložili vládě například poslanci Jeroným Tejc, Bronislav Schwarz, Marek Černoch, Vítězslav Jandák, Petr Gazdík a další.

”Já se přikláním k hranici třináct let pro nejzávažnější trestné činy. Soud by mohl v mimořádných případech zvážit, zda (pachatel) mohl posoudit následky jednání, mohl by jej uznat neodpovědným, nicméně automaticky by platila hranice 13 let pro policii,“ uvedl již dříve poslanec Tejc.

Vláda ve svém dneěním stanovisku uvedla, že "z dostupných statistik vyplývá, že za posledních 10 let dochází k setrvalému poklesu protiprávních činů mládeže. V případě pachatelů - dětí mladších patnácti let bylo v roce 2005 evidováno celkem 3086 činů jinak trestných, v roce 2015 však již jen 1308 činů jinak trestných. V případě mladistvých došlo od roku 2005, kdy bylo evidováno celkem 7614 provinění, k poklesu na 2747 provinění v roce 2015. Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti tak není odůvodněno."

Podle kabinetu není možné "případné excesy, například v podobě vražd spáchanými dětmi, zcela vyloučit. Trestná činnost dětí mladších patnácti let i mladistvých je většinou páchána živelně pod vlivem momentální situace; pachatelé si většinou plně neuvědomují, jaké následky jejich jednání zanechá na oběti, a neuvědomuji si plně svoji odpovědnost."

Podle vlády by navrhované snížení věkové hranice trestní odpovědnosti znamenalo pouhý „přesun“ delikventů z výchovného ústavu do věznice, přičemž oba tyto typy zařízení spočívají shodně na principu omezení osobní svobody. Současně vláda uvedla, že není zřejmé, jak by byla zajištěna povinná školní docházka ve věznicích.

 

Tagy článku