Vláda schválila návrh zákona o ochraně státních hranic

Vláda schválila návrh zákona o ochraně státních hranic
01 / 10 / 2015, 08:15

Podle schválené novely, kterou ještě musí projednat poslanci a senátoři, by například ministerstvo vnitra mohlo nařídit hraniční kontroly, pokud by existovala vážná hrozba narušení pořádku či vnitřní bezpečnosti země.

Kontroly by bylo možné provádět na vybraných místech nebo po celé délce hranic a především v případě krize, kdy není možné z časových důvodů uplatnit standardní postup, kdy o zavedení kontrol má rozhodovat česká vláda. Ta také může určit rozsah, způsob či intenzitu kontrol. Mohou být třeba namátkové silniční či železniční nebo systematické, podobně jako tomu bylo před zavedením schengenského systému.

Česká policie je na hranici svých možností kvůli ostraze hranic a imigrantům

Může být také vyhlášen zákaz překročení zelené hranice, vláda by také podle zákona mohla určit, kde se bude moci hranice překročit. Minimálním standardem by ale podle důvodové zprávy mělo být umožnění překročení státní hranice v místech dřívějších hraničních přechodů, které platily před vstupem do schengenského prostoru.

Armádu na ochranu státních hranic poslat můžeme, ale...

Zákon upravuje také podmínky pro získání statusu mezinárodního letiště nebo povinnosti kapitánů letadel a provozovatelů letišť. Tuzemská mezinárodní letiště, která ročně odbaví méně než 5000 lidí, například budou muset zajistit, aby se tam pohybovali odděleně cestující na vnitrozemských a vnějších linkách. Zároveň budou muset zajistit, aby tam byla místnost pro provádění kontrol. Do problémů by se podle návrhu zákona mohli dostat piloti, kteří bez povolení použijí při mezinárodním letu přistávací plochu, která není součástí mezinárodního letiště.

Zákon oproti stávající právní úpravě dále ukládá povinnosti velitelům letadel na vnějších soukromých letech, které jsou aktuálně uloženy jen dopravcům (fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž povoláním je poskytovat přepravu osob). Jedná se zejména o povinnost dopravit na základě pokynu Policie České republiky do zahraničí cizince, kterému byl odepřen vstup, a nést náklady spojené s pobytem cizince na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště do doby, než bude dopraven do zahraničí.

Splnění této povinnosti pak bude znamenat finanční výdaj v řádech tisíců Kč, který bude pokrývat náklady na dopravu cizince do zahraničí (ať už přímo velitelem letadla, či prostřednictvím jiného dopravce/velitele letadla) a na pobyt cizince na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, vzniknou-li nějaké (to zahrnuje i případné náklady Policie České republiky na dopravu cizince na jiné mezinárodní letiště na území České republiky a jeho střežení během této dopravy). Pokud by tato povinnost nebyla uložena také velitelům letadel na vnějších soukromých letech, musel by v takových případech náklady nést a případně dále na cizinci vymáhat stát.

Dokumenty schválené vládou je možné stáhnout zde (Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Zdroj: Vláda ČR, ČTK

 

Tagy článku