Vláda schválila působení Armády ČR v zahraničních misích

Vláda schválila působení Armády ČR v zahraničních misích
Autor fotografie: Ing. Miroslav Lidinský|Popisek: Ilustrační foto
19 / 04 / 2016, 06:45

Vláda schválila nasazení Armády České republiky v zahraničních misích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019. Navrhovaný mandát se týká převážně operací, v nichž se Česká republika angažuje dlouhodobě.

„Návrh počítá s pokračováním ve všech dosavadních zahraničních operacích. Prioritou zůstávají mise Resolute Support v Afghánistánu a mise EU a OSN v Mali. Kromě toho chceme významně přispívat do Sil rychlé reakce, které jsou zásadním mechanismem kolektivní obrany NATO,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.

V Afghánistánu se bude Armáda ČR v rámci mise Resolute Support i nadále zaměřovat na ochranu spojeneckých jednotek a výcvik afghánských bezpečnostních sil. Počet příslušníků AČR působících v Afghánistánu bude nižší než v roce 2016, nicméně v porovnání s ostatními armádami bude velikost příspěvku ČR i nadále významná.

Vedle dlouhodobého angažmá v Afghánistánu získává v souvislosti s výrazným zhoršením bezpečnostního prostředí na významu naše účast v misích v Africe a na Blízkém východě. V roce 2013 ČR otevřela novou kapitolu svého působení v zahraničních operacích, a to zapojením se do výcvikové mise Evropské unie (EUTM) v Mali. Dalším krokem bylo nasazení týmu Speciálních sil AČR do mise MINUSMA v Mali v roce 2016, čímž ČR přispěla po 17leté přestávce vojenskou jednotkou do některé z misí OSN. V následujícím období budeme do těchto misí nadále přispívat podle možností rezortu obrany a v souladu s požadavky OSN.

Čeští vojáci na Sinaji i v námořních operacích EU

ČR si vybudovala pozici hodnotného a spolehlivého partnera také v operaci Multinational Force and Observers (MFO) na Sinaji, a to zejména poté, co v listopadu 2013 navýšila svou vojenskou přítomnost v operaci o leteckou jednotku s letounem CASA C 295M. Zapojení v této operaci bude pokračovat i nadále.

Oblast Balkánu je tradičním místem působení sil a prostředků rezortu obrany. Politicko-bezpečnostní situace v regionu zůstává křehká a nelze vyloučit její vyostření. ČR se zde aktivně účastní dvou operací – operace EU ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny a operace NATO Joint Enterprise na území Kosova. V obou operacích se bude AČR i nadále angažovat, byť spíše symbolickými příspěvky.

ČR bude pokračovat i ve svém dosavadním působení v námořních operacích EU. Jedná se o protipirátskou operaci EU NAVFOR ATALANTA v oblasti Afrického rohu a o operaci EU NAVFOR MED SOPHIA zaměřenou na omezení nelegální migrace ve Středomoří. V obou případech budeme pokračovat v obsazování pozic v jejich velitelských strukturách.

ČR bude pokračovat také ve svém zapojování do Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF), které umožňují rychlou vojenskou reakci na nenadálé krize, a to jak v rámci kolektivní obrany, tak krizového řízení. Zároveň slouží jako prostředek pro rozvoj vojenských schopností členských zemí NATO.

Každá mise má svůj význam

Návrh také zohledňuje skutečnost, že ČR je připravena se vojensky zapojit do misí OSN. Přispěje do Systému připravenosti schopností pro mírové operace OSN (United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System, UNPCRS), který zároveň slouží ke generování sil pro nové i existující mise OSN.

Součástí návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích je poskytnutí peněžních darů do zahraničí ve výši 4 miliony Kč ročně na financování projektů rychlého dopadu (Quick Impact Projects) ve vybraných zahraničních operacích s českou účastí. Projekty rychlého dopadu významně přispívají k získání podpory místního obyvatelstva a legitimních ozbrojených sil, a napomáhají tak naplňovat cíle mise a podporují úspěšné plnění úkolů vyslaných českých kontingentů.

„I když v nadcházejících letech počítáme s tím, že nejvíce českých vojáků bude působit v zahraniční operaci NATO Resolute Support na území Afghánistánu, nejsou ostatní mise pro armádu méně významné. Naopak je důležité, abychom získávali zkušenosti a přímé poznatky i z ostatních krizových oblastí ve světě, v nichž naši vojáci působí pod vlajkou NATO, EU, OSN či MFO,“ doplňuje náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář.

„Kromě operací uvedených v připraveném materiálu se bude ČR aktivně podílet i na boji proti Daesh. Vyslání Leteckého poradního týmu do Iráku, kde by měli naši vojáci do konce roku 2018 pomáhat s výcvikem na L-159, schválila vláda již před dvěma týdny,“ uzavírá ministr Stropnický.

Zdroj: Armáda ČR

Tagy článku