Vladimír Putin o spolupráci s Európskou úniou.

Vladimír Putin o spolupráci s Európskou úniou.
Autor fotografie: Screenshot/Youtube|Popisek: ilustračný obrázok
27 / 05 / 2016, 10:00

Vladimír Putin predstavil svoju predstavu o spolupráci, povedal však, že zatiaľ nevidí zo strany európskych partnerov ochotu vydať sa tak "sľubnou a výhodnou cestou.''

Ruský prezident Vladimír Putin napísal pred svojou plánovanou návštevou Atén článok, ktorý nazval: ,,Rusko a Grécko: Spolupráca pre mier a prosperitu,'' na konci článku písal aj o spolupráci medzi Ruskom a Európskou úniou.

Vladimír Putin vo svojom článku pre denník Kathimerini o spolupráci s Európskou úniou, píše:

,Rusko vychádza z potreby obnoviť dialóg s Európskou úniou, ktorý bol založený na princípoch rovnosti a skutočného partnerstva. Hlavne je treba riešiť otázky, týkajúce sa liberalizácie vízového režimu a vytvorenia energetickej aliancie. 

Bohužiaľ zatiaľ zo strany našich európskych partnerov nevidíme ochotu vydať sa na tak sľubnú a vzájomne výhodnú cestu. Viac menej stále veríme, že náš vzťah s Európskou úniou nie je až tak problematický, že by sa nedal urovnať.

Sme presvedčený o tom, že nefungujúci jednostranný prístup, by mal byť nahradený, mnohostranným partnerstvom. Obidve strany by mali rešpektovať zaujmi a názory strany druhej. Dnes sa nachádzame na akejsi križovatke, kde sa sami seba musím pýtať: Ako vidíme budúcnosť našich vzájomných vzťahov?

Sme presvedčený o tom, že by sme si mali vziať lekciu zo situácie na Ukrajine a pokúsiť sa položiť základy zóny - rozkladajúceho sa Atlantiku až k Pacifiku - ekonomickej a humanitárnej spolupráce, založenej na architektúre rovnej a neoddeliteľnej bezpečnosti. Harmonizácia európskych a euroázijských integračných procesov, by bola dôležitým krokom na tejto ceste.''

zdroje:  ekathimerini.com, parlamentnilisty.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.