Vratislav II. byl 15.6. roku 1085 korunován prvním českým králem

Vratislav II. byl 15.6. roku 1085 korunován prvním českým králem
Popisek: Pravděpodobně Vratislav II. jako král (Vyšehradský kodex)
15 / 06 / 2015, 15:45

15. června 2015 slavíme 930 let od dne, kdy byl prvním českým králem na Pražském hradě v Bazilice sv. Víta korunován trevírským arcibiskupem Egilbertem, Přemyslovec Vratislav II. .

Mezitím Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté pomazal Vratislava, oděného královskými odznaky, na krále a vložil korunu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy, oblečené v královské roucho.

Stalo se tak díky císaři římskému Jindřichovi IV., který  za věrné služby říši zbavil českého vévodu jakýchkoliv pravidelných poplatků a jiných závazků krom cti doprovázet římského krále na korunovaci do Říma. Není bez zajímavosti, že byl korunován i polským králem a jeho hrob je na Vyšehradě.

Vratislav II.

Hrob se ovšem dosud nepodařilo najít. Jeho třicetiletá vláda byla ve znamení růstu prestiže a moci českého státu, což se však zanedlouho změnilo.

Zdroj: Wikipedie

 

 

Tagy článku