Vrchní komisařka vyhlásila válku Tuhému. Kolegové ji podporují

Vrchní komisařka vyhlásila válku Tuhému. Kolegové ji podporují
07 / 08 / 2018, 14:30

Jste nezpůsobilá, vaše IQ je 69, což je mentální retardace, zněl ortel psychologického přezkumu vrchní komisařky Útvaru speciálních činností – výsledek posouzení, které proběhlo bez její přítomnosti. Komisařku na jeho základě propustil letos v srpnu policejní prezident Tomáš Tuhý ze služebního poměru. Žena se nyní brání stížností na Tuhého a připravuje žalobu. Ve skutečnosti vystudovala dvě vysoké školy.

Zdena Mošničková, o které již v minulosti Security magazín informoval, je elitní policistka, která u Policie ČR do této chvíle sloužila dvacet let. Má desetiletou zkušenost s prací v utajení přímo v kriminálním prostředí jako nasazená agentka. Aktuálně podala k rukám ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) stížnost na protiprávní postup policejního prezidenta Tomáše Tuhého ve věci nestandardního ukončení svojí služby.

Na straně Mošničkové stojí další policisté, kteří ženě vyjádřili podporu. „Jedná se o přímou diskriminaci, kterou zákon o služebním poměru zakazuje, stejně tak jako etický kodex policie,“ sdělil vrchní komisař Marián Janoušek. Komisař Ján Gábor dodává: „Kdybych takto krátil práva poškozeného v trestním řízení, kázeňské řízení by se mnou vedení okamžitě započalo.“

psali jsme: Jste nezpůsobilý! Psychologický přezkum policistů probíhá bez jejich přítomnosti

Sama Mošničková stížnost zdůvodňuje slovy: „Policejní prezident Tuhý mi neumožnil jako účastníku řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, kterým ukončil můj služební poměr. Tímto jednáním závažným způsobem zkrátil moje práva.“ Dodává, že Tuhý věděl, že proti jeho rozhodnutí už nebude možný žádný opravný prostředek.

Ženě vyhrožovali

O co v případu jde? Jak již Security magazín informoval, Mošničková loni poukázala na šikanu na vysokých postech přímo u policie. Vedení vzápětí usoudilo, že je nezpůsobilá k výkonu služby, a to bez její přítomnosti: 11. prosince 2017 byl vydán závěr vedoucího policejního psychologa Vladimíra Voska ve znění: „Mgr. Zdena Mošničková není osobnostně způsobilá k výkonu služby v policii.“

Komise se shodla, že Mošničková není intelektově v pásmu průměru, že není emočně stabilní a psychologicky vyzrálá. Do té doby přitom policistka pracovala na různých případech, ve kterých hrály roli nejen drogy. „Ale i daňové podvody spojené s pašováním pohonných hmot,“ popsala. Často byla nasazována do extrémních akcí, kde naopak projevila velkou psychickou odolnost.

V policejním testu, který musela podstoupit po svém upozornění na šikanu a na jehož základě Tuhý ukončil komisařčin služební poměr, Mošničkové vyšlo, že má IQ 69 (mentální retardace). „Já, která mám dvě vysoké školy,“ podivuje se policistka. „To by znamenalo, že jsem skutečně nezpůsobilá,“ dodala s tím, že jde o účelový způsob, jak se v případě potřeby nevyhovujících policistů ze strany jejich nadřízených zbavit.

Členové komise, která prováděla komisařčin psychologický přezkum, však rozhodli jednoznačně a bez přítomnosti Mošničkové. „Komise mi po prostudování shromážděných materiálů doporučila vydat závěr, že jmenovaná je osobnostně nezpůsobilá k výkon u služby v Policii ČR na jakémkoli služebním místě,“ opakuje psycholog Voska s tím, že o rozhodnutí komise nemá pochyb. Proti rozhodnutí není možné odvolání ani žádný další opravný prostředek.

Policistce po upozornění na šikanu začaly chodit výhružné esemesky. „Dojde na tebe. My tě do civilu dostaneme,“ oznamovaly zprávy anonymně zasílané na mobilní telefon.

Vedení závěry ÚVN nerespektovalo

Tuhý letos 6. srpna rozhodnutí o ukončení služebního poměru podepsal (Security magazín má dokument k dispozici) s tím, že nepožaduje vypracovaný posudek primáře oddělení ULPO (Ústřední lékařsko-psychologické oddělení) Ústřední vojenské nemocnice v Praze plk. Jiřího Klose.

psali jsme: Policistka se zastřelila kvůli nadřízenému. Známe podrobnosti

Tento posudek, který Mošničková také absolvovala, vyznívá pro vrchní komisařku veskrze pozitivně: zcela vyvrací závěry policejního psychologa, že má IQ 69 (naopak hovoří o nadprůměrné inteligenci). Posudek z ÚVN tak prokazuje pochybení vedení policie, zejména Tuhého. Pro policejního prezidenta tak může znamenat v rámci stížnosti či žaloby zásadní problém.

„Ani v trestním, ani ve správním řízení nelze rozhodnout, aniž by nebyl poškozený seznámen s rozhodnými důkazy, natož závěry poradní senátní komisí policejního prezidia,“ uvádí dále Mošničková.

Proti rozhodnutí policejního prezidenta (bylo již řečeno) neexistuje žádný opravný prostředek. „Leda se mnoho let soudit. Na tento stav vedení policie léta spoléhá. Zejména proto, že konkrétní služební funkcionáři nenesou žádnou odpovědnost za škodu vzniklou příslušníkovi. Odpovědnost se na ně tedy nepřenáší. Takto se žije naší policie, bohužel,“ uzavírá vrchní komisařka s tím, že si propuštění nenechá líbit a cítí se dotčena.

Masivní odchody

Stížnost na protiprávní́ postup policejního prezidenta byla podána 6. srpna 2018. Security magazín bude záležitost nadále sledovat, jelikož právě podobné metody stojí podle shora oslovených komisařů za úbytkem policistů:

Podle aktuálních informací Unie bezpečnostních složek v prvním pololetí roku 2017 opustilo Policii ČR 37 procent policistů bez nároku na výsluhový příspěvek – konkrétně 22 procent s odslouženými 0-4 roky, 10 procent s 5-9 roky a 5 procent 10-14 let.

Pokud přičteme ty, kteří vyčkali na nejnižší rentu za odsloužených 15-19 let (12 procent), pak se jedná o polovinu odchodů. Policisté sloužící nad 20 let se stávají ohroženým druhem – po 20 letech služby jich odešlo 17 procent ze všech odchodů.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku