Vyhoštěný irácký uprchlík si stěžuje na českou policii u Ústavního soudu

Vyhoštěný irácký uprchlík si stěžuje na českou policii u Ústavního soudu
Autor fotografie: Flickr.com, (CC BY-SA 2.0), Metropolico.org|Popisek: Immigranten beim Grenzübergang Wegscheid
07 / 12 / 2016, 08:00

Ústavní soud dnes rozhodne o ilegálním migrantovi zadrženém českou policií.

Ústavní soud dnes vyhlásí nález a rozhodne o stížnosti Iráčana zajištěného loni v listopadu a brzy poté vyhoštěného do vlasti.

Stěžovatel je původem z Iráku, kde žil v Bagdádu. Podle svého vyjádření je sunnita a v letech 2005 a 2010 pracoval jako kovář pro americkou firmu a zprostředkovaně pro armádu USA, což dokládá několika osvědčeními od armády USA. Podle svého vyjádření Irák opustil z důvodu výhružek smrti od šíitských milic za spolupráci s Američany. Zdroj: usoud.cz

Jeho cílem bylo požádat o azyl ve Švédsku, kde žije jeho bratr. Stěžovatel byl policií zajištěn při silniční kontrole na dálnici do Německa, neboť neměl žádné povolení pro vstup do České republiky. Stěžovatel byl eskortován do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. Následně policie požádala ministerstvo vnitra o závazné stanovisko k možnosti vycestování stěžovatele ve smyslu § 120a cizineckého zákona. Týž den vydalo ministerstvo stanovisko, že vycestování stěžovatele je možné a policie stěžovateli uložila správní vyhoštění a stanovila dobu jednoho roku, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států EU.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že bylo porušeno jeho základní právo nebýt vystaven mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, právo na spravedlivý proces a právo na azyl, neboť jeho žádost o mezinárodní ochranu nebyla nikdy věcně projednána a na základě napadeného rozhodnutí policie o správním vyhoštění byl vyhoštěn do Iráku, aniž by byla řádně posouzena jeho důvodná obava z nebezpečí mučení a zabití v Iráku. Stěžovatel napadá pravomocné rozhodnutí policie, jako správního orgánu první instance, kterým mu bylo uloženo správní vyhoštění a na základě kterého měl být, a nakonec i byl, vyhoštěn.

Foto: Flickr.com, (CC BY-SA 2.0), Metropolico.org

Tagy článku