Výkup zemědělské nebo lesní půdy až za šestnáctinásobek odhadní ceny stanovené znalcem

Výkup zemědělské nebo lesní půdy až za šestnáctinásobek odhadní ceny stanovené znalcem
Autor fotografie: morgueFile/ beanworks|Popisek: Ilustrační foto
14 / 09 / 2014, 12:30

Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami

V sobotu 13. září nabyla účinnosti novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Investor stavby nabídne za zemědělskou či lesní půdu osminásobek ceny pozemku stanovené znalcem. Ve výjimečných případech může být poskytnut až šestnáctinásobek odhadní ceny. Novela by díky vyšším výkupním cenám měla motivovat vlastníky nemovitostí k jejich prodeji a usnadnit tak výkup potřebných pozemků.

„Novelou zákona by se měla odblokovat složitá situace u řady staveb, kde se dobrovolné výkupy pozemků v podstatě zastavily a investorské organizace byly nuceny zahajovat vyvlastňovací řízení,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař. Komplikovaná majetkoprávní příprava, daná zejména výrazným poklesem cen jiných než stavebních pozemků, se ze všech investorských organizací dotkla nejvíce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na významných stavbách jako jsou rychlostní silnice a dálnice, na kterých již byly výkupy zahájeny, není aktuálně vypořádáno více než 2500 pozemků. ŘSD nicméně předpokládá, že většinu vlastníků nemovitostí na těchto strategických stavbách osloví s novou nabídkou ještě do konce roku 2014. Nejvíce obeslaných majitelů předpokládá ŘSD na jednotlivých úsecích rychlostní silnice R6, na stavbách rychlostní silnice R35 Opatovice – Časy a Časy – Ostrov, na stavbě D1 Říkovice – Přerov, na dálnici D3 v úseku obchvatu Českých Budějovic a novela by měla pomoci s výkupy i na dálnici D11 v úseku Hradec Králové – Jaroměř. Majetkoprávní příprava bude samozřejmě pokračovat také na dalších silničních stavbách.

Postup investorských organizací při výkupu pozemků určuje směrnice, kterou vydalo ministerstvo dopravy. Majitel půdy získá osminásobek ceny stanovené znalcem, pokud smlouvu uzavře do devadesátého dne od obdržení jejího návrhu od investora. Ve výjimečných případech může být za zemědělskou a lesní půdu pro výstavbu infrastruktury poskytnut až šestnáctinásobek ceny stanovené znaleckým posudkem. To se týká například situace, kdy by odkupem části půdy došlo k výraznému omezení možností hospodaření na zbývajících částech pozemků. O udělení výjimky bude na základě doporučení investora stavby a příslušného odboru ministerstva rozhodovat ministr dopravy. Zároveň platí, že takto stanovená cena zemědělského nebo lesního pozemku nesmí přesáhnout tři čtvrtiny ceny tohoto pozemku, pokud by byl oceněn jako pozemek stavební.

 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.