Výroční obchodní výsledky za rok 2018. Bosch se v České republice zaměřuje na lokální výrobu a vývoj

Výroční obchodní výsledky za rok 2018. Bosch se v České republice zaměřuje na lokální výrobu a vývoj
05 / 06 / 2019, 17:30

Společnost Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, zakončila v České republice svůj finanční rok 2018 konsolidovanými tržbami ve výši 21,8 miliard Kč (849 miliónů eur). Celkový čistý prodej včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám dosáhl 53 miliard Kč (2,067 miliardy eur) a meziročně posílil o 2,2 procenta.

„Bosch Group je v České republice velice dobře zavedena. Skutečnost, že jsme byli schopni udržet vysoký objem tržeb z loňského roku i v tomto roce, to potvrzuje,“ řekl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice, během regionální výroční tiskové konference společnosti v Praze. „Obzvláště hrdí jsme na naše vysoce kvalifikované zaměstnance ve výrobních závodech, které jsou v Jihlavě a Českých Budějovicích zaměřeny na řešení mobility a v Brně na průmyslovou techniku. V tomto roce očekáváme další stabilní výkon v návaznosti na celkový vývoj na našich trzích,“ dodal Šlachta. V roce 2018 společnost Bosch pokračovala v investicích. Kapitálové výdaje dosáhly 3,1 miliardy Kč (120,3 miliónů eur) a souvisely zejména s rozšířením výroby a vývojového a testovacího centra v Českých Budějovicích a s automatizací výroby v Jihlavě. Celkově Bosch v letech 2015 až 2018 investoval přibližně 10 miliard Kč (390 milionů eur). Počet zaměstnanců působících v šesti entitách Bosch v České republice zůstává k 31. prosinci 2018 stabilní okolo 8700.

Vývoj obchodních oblastí Bosch

Obchodní oblast Mobility Solutions představuje hlavní část prodejů Bosch v České republice a zůstala jedním z hnacích motorů tržeb v roce 2018. Vývoj ostatních tří obchodních oblastí Bosch odráží celkový vývoj v příslušných průmyslových odvětvích v loňském roce.

Oblast Průmyslová technika zaznamenala v zemi v roce 2018 stabilní růst. Bosch Rexroth si vedl velice dobře. Významně k tomu přispěly projekty automatizace a hydrauliky v automobilovém průmyslu, hydraulické zkušební stolice a projekty divadelní pódiové techniky, například pro Státní operu v Praze. V obchodní oblasti Energetika a technika budov dosáhla divize Termotechnika v České republice rekordních prodejů s dobrým výkonem ve všech tržních segmentech: rezidenčním, komerčním podnikovém i průmyslovém. Úspěšně byly zavedeny nové výrobky a topenářská technika s možností připojení k internetu a výrazně stoupl prodej tepelných čerpadel.

bosch

Obchodní oblast Spotřební zboží předvedla v roce 2018 značný výkon. Její dvě divize - Domácí spotřebiče a Elektrické nářadí - rovněž přispěly k dobrým výsledkům tržeb za rok 2018. Především vzrostl prodej elektrického nářadí pro profesionální uživatele, jako například akumulátorového elektrického nářadí a měřicí techniky. Přispělo k tomu také rozšíření distribuce do velkých online obchodů a mezinárodních obchodních řetězů zaměřených na stavbu, dům a zahradu.

Bosch v Českých Budějovicích rozšířil závod. Oficiální otevření na podzim 2019

Závod v Českých Budějovicích je považován za špičku v oboru výroby a montáže plastových dílů pro automobilový průmysl a stal se centrem výroby zařízení pro neutralizaci výfukových plynů ve vznětových motorech (DNOX). Bosch v letech 2018—2020 investuje celkem 1,9 miliardy Kč (75 milionů eur) do rozšíření výrobní kapacity a vývojového a zkušebního centra. Součástí závěrečné budovací fáze bude otevření nové budovy R&D centra letos na podzim. Bosch pak bude nadále zařizovat laboratoře a doplňovat strojní vybavení, čímž v roce 2020 završí plánované investice. „Jsem hrdý, že díky našemu novému R&D centru bude hrát závod v Českých Budějovicích ještě důležitější roli v globální výrobní a vývojářské síti Bosch,“ řekl Šlachta. Nové R&D centrum podporuje strategický vývoj závodu Bosch z běžného výrobního závodu na chytrou továrnu. Centrum se zaměří na vývoj digitálních aplikací pro výrobu, engineering a platformy Průmyslu 4.0. Do budovy nového R&D centra se postupně přestěhuje více než 550 odborníků z ostatních budov. Závod v Českých Budějovicích celkem zaměstnává přibližně 3 800 pracovníků.

Průmysl 4.0 zvyšuje výrobu českých závodů

Jihlavský a českobudějovický závod už dnes významně přispívají k zajištění budoucnosti obchodních aktivit Bosch v České republice. V obou závodech úspěšně zavedli klíčová řešení Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké množství dat, autonomní vozíky ve výrobě nebo prediktivní údržba. Například jihlavský závod vyvíjí řešení pro propojování strojů a jejich vzájemnou komunikaci a tak mohou urychlovat výrobu a současně zdokonalovat bezpečnost. Tím se výrobní a logistické procesy optimalizují. Závod se zaměřuje na výrobky související s vysokotlakými systémy přímého vstřikování Common Rail pro dieselové motory pro osobní automobily a užitková vozidla, tj. vysokotlaká čerpadla, tlakové zásobníky a vstřikovače.

V rámci mezinárodní výrobní sítě Bosch patří jihlavský a českobudějovický závod co se kvality výroby a flexibility týče mezi špičky. Pravidelně se také umisťují v respektované anketě Zaměstnavatel roku jako nejoblíbenější zaměstnavatel v příslušných krajích a nacházejí se v žebříčku mezi top společnostmi v anketě Exportér roku.

bosch2

CSR aktivity: zaměření na technické vzdělávání, podporu nemocnic a mateřských škol

Společnost Bosch v České republice neustále posiluje své aktivity v oblasti firemní společenské odpovědnosti. V roce 2018 Bosch věnoval přibližně 15 mil. Kč (0,6 mil. eur) na několik projektů zaměřeným především na technické vzdělávání a místní sociální a kulturní projekty. „Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných technických pracovníků na českém trhu práce je společnost Bosch i nadále odhodlána zvyšovat atraktivitu technického vzdělávání u mladé generace,“ uvedl Šlachta. V březnu 2019 společnost uspořádala svůj druhý hackathon v České republice. Akce nazvaná „Mechathon“ kombinuje několik technických disciplín a spojila dohromady 50 účastníků z oborů strojírenství, informačních technologií a robotiky. Dvoudenní akce se setkala s velkým zájmem studentů a poskytla všem účastníkům unikátní zkušenost s vývojem řešení napříč různými disciplínami a spoluprací v týmech. Studenti využívali technologii 3D tisku, sestavovali malé roboty a programovali je tak, aby pak splnili logistické úlohy založené na příkladech z praxe.

Bosch také propaguje koncept duálního vzdělávání a poukazuje na potřebu rozšířit praktickou výuku vedle teoretického studia. Proto oba závody v Jihlavě a Českých Budějovicích spolupracují s místními odbornými školami, což umožňuje téměř 250 studentům absolvovat každoročně praktickou výuku v závodech společnosti. Kromě toho Bosch nabízí také konzultace studentům vysokých škol, kteří pracují na svých diplomových pracích, a organizuje pro mladé lidi tzv. „High-Tech Days“, Girls Day, Dny technologů atd. Obzvláště úspěšné jsou sponzorované projekty jako Formula Student na VUT v Brně a stavebnice auta Kaipan pro střední odborné školy. Společnosti Bosch také pravidelně darují školám technické stavebnice Merkur, Lego a Roto, aby vzbudily zájem o technické disciplíny u více žáků a učitelů.

Bosch se také podílí několika sociálních projektech. Jedním z příkladů je dlouhodobá podpora nemocnice v Jihlavě závodem Bosch Diesel. Dalším z příkladů je ad-hoc podpora centra pro rehabilitaci Arpida závodem v Českých Budějovicích. Oba závody podporují také mateřské školy. V Jihlavě v září tohoto roku otevřou s finanční podporou závodu Bosch mateřskou školu pro 100 dětí. Prvních deset let fungování daruje Bosch mateřské škole každoročně 1 milion korun. Ve školce najde místo 75 dětí zaměstnanců Bosch. V Českých Budějovicích byla v roce 2017 za pomoci Bosch zrekonstruována mateřská škola pro 60 dětí a dále od společnosti dostává roční finanční příspěvek. Školku navštěvuje kolem 30 dětí zaměstnanců Bosch, které si také užívají technické hry a hračky dodané společností.

Bosch se také připojil k národní akci „Do práce na kole“. Závod Bosch v Jihlavě zvítězil ve svém regionu díky 264 zaměstnancům Bosch, kteří sestavili 92 cyklotýmů a najeli celkem 84 028 km.

Bosch Group: výhled na rok 2019: opatření v oblasti klimatu a kvality ovzduší

Bosch Group očekává, že v roce 2019 dojde k útlumu světového ekonomického vývoje. Navzdory obtížnému prostředí v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro společnost důležité, Bosch očekává, že jeho tržby v běžném roce mírně překročí úroveň roku 2018. Bez ohledu na krátkodobé vyhlídky společnost zintenzivňuje své úsilí v boji proti změnám klimatu a zlepšování kvality ovzduší. „Změna klimatu není sci-fi; to se opravdu děje. Pokud máme brát Pařížskou dohodu vážně, pak je třeba vnímat opatření v oblasti klimatu nejen jako dlouhodobé úsilí. Je zapotřebí jednat v krátkodobém horizontu,“ uvedl na výroční tiskové konferenci v německém Renningenu Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „Jsme také odhodláni plnit veřejnou poptávku po dobré kvalitě ovzduší ve městech. Jako lídr v oblasti inovací chceme poskytovat odpovědi na ekologické problémy v podobě technologických řešení.“

To je také důvod, proč Bosch na jedné straně zintenzivňuje své již tak úspěšné úsilí na poli snižování emisí CO2. „Budeme první velkou průmyslovou společností, která dosáhne ambiciózního cíle uhlíkové neutrality za krátké období jednoho roku,“ oznámil Denner a dodal: „Od roku 2020 bude všech 400 poboček Bosch po celém světě uhlíkově neutrálních.“ Na druhou stranu usiluje Bosch také o ambiciózní cíl, pokud jde o kvalitu ovzduší: „Chceme snížit znečištění ovzduší z dopravního provozu na téměř nulové hodnoty. Díváme se proto dál, než jen před kapotu auta,“ uvedl Denner. V tomto úsilí bude společnost opírat své aktivity o tři pilíře: vývoj technologií s nízkými emisemi znečišťujících látek, spolupráci s obecními zastupitelstvy na projektech podpory plynulého provozu a zavádění systému řízení firemní mobility ve svých vlastních pobočkách.

 

Bosch se v České republice skládá ze šesti legálních entit a v roce 2018 zaměstnával 8 674 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2018 dosáhl 22 miliard korun (849 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 53 miliard korun (2,067 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody. Více informací na www.bosch.cz a www.bosch.cz/press.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Prodej firmy za rok 2018 dosáhl hodnoty 78,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 460 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 68 700 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 130 lokalitách po celém světě. Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com,www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPresse.

 

Tagy článku