Vývoj kriminality příslušníků policie, vězeňské služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů.

Vývoj kriminality příslušníků policie, vězeňské služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů.
Autor fotografie: GIBS - zpráva pro vládu ČR|Popisek: Ilustrační foto
09 / 10 / 2014, 08:00

9.10.2014 / Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) informuje vládu o kriminalitě příslušníků ozbrojených sborů. Jak jsou na tom policisté, celníci, vězeňští dozorci a samotní inspektoři?
Zdroj: Informace pro vládu ČR

V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu trestných činů spáchaných příslušníky bezpečnostních sborů se zbraní. Spolu s nárůstem násilné kriminality a trestnými činy spáchanými mimo službu, to lze vnímat jako posun bezpečnostního rizika z oblasti služební a pracovní činnosti do mimoslužebních aktivit osob z prostředí bezpečnostních sborů.

Byl zaznamenán vyšší počet trestných činů spáchaných na území hlavního města Prahy a zde sloužících osob. Současně je patrný posun do vyšších věkových kategorií pachatelů z řad bezpečnostních sborů a s tím související pokles počtu pachatelů s kratší délkou služebního poměru.

Proti roku 2012 došlo k poklesu počtu trestných činů, spáchaných v souvislosti s výkonem služby.

Policie České republiky

Příslušníci policie byli v roce 2013 trestně stíháni pro 239 (-62; -20,5 % proti roku 2012) trestných činů. Nejčastěji se jednalo o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby v 59 (-32 proti roku 2012) případech.

Dále se jednalo o trestné činy související se silničními dopravními nehodami z nedbalosti 18 (-14 proti roku 2012), o trestný čin úmyslné ublížení na zdraví v 17 (+6 proti roku 2012), o trestný čin úvěrový podvod 12 (+5 proti roku 2012) a trestný čin podvod 10 (+2 proti roku 2012).
Jeden (+1 proti roku 2012) příslušník PČR byl trestně stíhán pro vraždu. 

Zaměstnanci PČR byli v roce 2013 trestně stíháni pro 16 (+1; +6,7 % proti roku 2012) trestných činů. Nejčastěji se jednalo o ostatní mravnostní trestné činy ve 3 (+3 proti roku 2012) případech. Dále se jednalo o trestný čin nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného ve 2 (+2 proti roku 2012) případech, o trestné činy související se silničními dopravními nehodami z nedbalosti ve 2 (0) případech a trestný čin krádež ve 2 (+2 proti roku 2012) případech.

Vězeňská služba České republiky

Příslušníci Vězeňské služby byli v roce 2013 trestně stíháni pro 56 (-3; -5,1 % proti roku 2012) trestných činů. Nejčastěji se jednalo o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby v 5 (-1 proti roku 2012) případech. Dále se jedná o trestné činy související se silničními dopravními nehodami z nedbalosti v celkem 5 (0) případech, trestný čin loupež ve 4 (+4 proti roku 2012) případech, trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky v 4 (-5 proti roku 2012) případech a trestný čin porušení povinnosti strážní služby ve 4 (+4 proti roku 2012) případech.

Zaměstnanci Vězeňské služby byli v roce 2013 trestně stíháni pro 3 (-1 proti roku 2012) trestné činy. Jednalo se o trestný čin sexuální nátlak 1 (+1 proti roku 2012), trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku 1 (0) a poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací 1 (0).

Celní správa České republiky

Příslušníci Celní správy byli v roce 2013 trestně stíháni pro 17 (+6 proti roku 2012) trestných činů. Nejčastěji se jednalo o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby 3 (-2 proti roku 2012). Dále se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky 2 (+1 proti roku 2012) a trestný čin přijetí úplatku 2 (+1 proti roku 2012).

Zaměstnanec Celní správy byl v roce 2013 trestně stíhán pro 1 (+1 proti roku 2012) trestný čin. Jednalo se o trestný čin nebezpečné pronásledování.

Generální inspekce bezpečnostních sborů

V roce 2013 byl trestně stíhán 1 příslušník Inspekce pro nedbalostní trestný čin, spáchaný v oblasti silničního provozu (dopravní nehoda).

Psali jsme také:

Noční drama v pražských Modřanech- musela zasáhnout URNA

Policisty, hasiče a vězeňské dozorce ohrožují exekuce

Platy hasičů a policistů - mýty a fakta

Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče

Jak je to s "navýšením" platů u bezpečnostních složek

S platy nemůžeme být spokojeni

Tagy článku