Výzkum společnosti Accenture upozornil na riziko poklesu využití distribučních sítí

Výzkum společnosti Accenture upozornil na riziko poklesu využití distribučních sítí
22 / 04 / 2019, 12:00

V nejbližší době se očekává stagnace poptávky po elektřině. Situace se změní až po roce 2025, kdy se zvýší elektrifikace dopravy a vytápění.

Devadesát pět procent vrcholových představitelů firem z distribučního sektoru souhlasí s tím, že spotřebitelé budou od využívání elektřiny z distribučních sítí masově upouštět a budou ji využívat jen jako příležitostnou zálohu. Tento trend bude v příštích dvou letech narůstat, jak dokazuje studie společnosti Accenture, která byla provedena jako součást programu Digitally Enabled Grid Research (Výzkum digitálně řízených distribučních sítí).

Zavádění technologií distribuované výroby (DG) jako jsou střešní solární technologie se rozrůstá větší rychlostí, než jakou distribuční sektor zvládá budovat novou kapacitu sítě v oblastech s vysokým vytížením, uvedla převážná většina (95 %) ze 150 dotazovaných vedoucích představitelů firem ve 25 zemích. Téměř polovina (48 %) respondentů uvedla, že část sítí dosáhne maximální kapacity do 3 let nebo dříve a pouhé 1 % si myslí, že to potrvá déle než pět let.

Podíl rezidenčních i komerčních spotřebitelů se střešní solární fotovoltaikou by mohl dokonce do roku 2036 na některých trzích překročit 15 %. Dle modelu by to mohlo nastat například v Kalifornii. Tento trend bude pravděpodobně v dohledné budoucnosti i nadále ovlivňovat růst poptávky po čisté elektřině.

Studie rovněž konstatuje, že větší využívání technologií distribuované výroby bude komplikovat provozní činnosti distribučního sektoru a bude vyžadovat, aby reagoval ihned. Vyhne se tak nadměrným výdajům na posílení sítí, které bude nutné pro provoz energetických toků distribuované výroby.

Podle modelu společnosti Accenture mohou některé trhy generovat podstatné úspory nákladů pouhou lepší identifikací místních omezení v distribuční síti. O 10 % lepší přesnost prognóz v distribuované výrobě měla za následek předpokládané úspory 15-28 % v New Yorku, 14-18 % v Kalifornii, 14-15 % v Austrálii a 11-12 % ve Velké Británii a v Nizozemí.

elektřina

 

Integrace distribuované výroby byla hodnocena jako druhá na žebříčku priorit příležitostí úspory nákladů. Patřila mezi 5 nejlepších možností, kterou zvolilo 59 % respondentů. Nejvyšší prioritou, jak uvedlo 61 % respondentů, je snížení jednotkových nákladů dodavatelského řetězce prostřednictvím zlepšené prognózy požadovaných materiálů a služeb.

„Distribuční firmy se v posledních letech potýkaly se slabou poptávkou, která je jedním z důvodů, proč klesají zisky operátorů sítí,“ uvedla Stephanie Jamisonová, ředitelka pro distribuční sektor v Accenture. „Šíření distribuované výroby mění poptávku po elektřině a potenciálně snižuje celkový zájem bez toho, aby nutně snižovalo poptávku v době špičky. Úspěšná integrace distribuované výroby bude vyžadovat značné investice do nových připojení a posílení sítí, které bude nutné kvůli modernizaci, udržení úrovně spolehlivosti a bezpečnosti i zabezpečení operací.“

Zatímco DG představuje pro distribuční sektor výzvu, bude to též příležitost, jak říká 95 % respondentů, kteří tvrdí, že distribuovaná výroba a uchovávání jako služba bude pro distribuční firmy po roce 2025 oblastí s největším růstem zisku. Více než polovina respondentů celosvětově také identifikovala vlastnictví následujících aktiv jako příležitost pro růst jejich podnikání: distribuovaná výroba velkého rozsahu; skladování v připojené síti, distribuovaná výroba pro prozumenty (producenty a zároveň spotřebitele) v malém rozsahu; a komunitní skladování.

Elektrifikace dopravy a budov posílí růst poptávky po elektřině po roce 2026

Model, který vytvořila společnost Accenture předpovídá, že po období stagnace by poptávka po elektřině měla v letech 2026 - 2036 opět růst, a to o 31 %. Studie a model částečně přiřazuje růst významnému vlivu, který budou mít na růst poptávky po roce 2025 elektromobily (elektrická vozidla, EV) a elektrifikace topení v budovách.

Tento model ukázal, že celkový procentní podíl elektromobilů na celkovém počtu vozidel bude růst relativně pomalu, od 1 % v tomto roce po 3 % do roku 2025, ale mohl by vzrůst na 37 % do roku 2040, kdy budou na elektřinu jezdit městské autobusy, skútry a malá užitková vozidla.

Tento trend by mohl vést k významné poptávce po elektřině. Zatímco spotřeba elektřiny v elektromobilech představuje pouze 1 % poptávky do roku 2025, podle modelu bude růst téměř čtyřnásobně do roku 2040, a to na 4 %. Na některých trzích, jako je Francie nebo Kalifornie, jsou prognózy na toto období ještě vyšší (10 % a 8 %).

Dekarbonizace budov také velmi pravděpodobně podpoří v dlouhodobém horizontu poptávku po elektřině. 96 % šéfů distribučních firem souhlasí s tím, že snahy o dekarbonizaci do roku 2040 podstatně sníží poptávku po přírodním plynu jak v soukromém, tak v komerčním sektoru.

Pouze kombinace vlivu dopravy a elektrifikace vytápění by mohla významně podpořit poptávku ve špičce. Model společnosti Accenture ukazuje, že průměrná spotřeba elektřiny během hodin s nejvyšší spotřebou (ve špičce) by se mohla do roku 2040 zvýšit o zhruba 63 % v porovnání s rokem 2016.

„Masové šíření elektromobilů a elektrifikace vytápění budov bude formovat a měnit růst poptávky v dlouhodobém horizontu,“ řekla Jamisonová. „To naznačuje vysoký růstový potenciál pro distributory energií, bude to ale také vyvíjet tlak na stabilitu sítě. Klíčem je řízení této disrupce směrem k větší odolnosti distribuční sítě, používání chytrých technologií a všech flexibilních zdrojů včetně přístupu zaměřeného na zákazníka."

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 449 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku