Vznik Protipovodňové sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Vznik Protipovodňové sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
02 / 11 / 2020, 12:00

V říjnu byla v rámci Rady ředitelů AOBP vytvořena Protipovodňová sekce. Mezi její hlavní cíle patří rozvíjet dosavadní spolupráci svých členů s partnery z integrovaného záchranného systému, ale také prohloubit součinnost s resorty životního prostředí a zemědělství, které jsou v České republice zodpovědné za přípravu a realizaci protipovodňových opatření.

„Byla by hloupost tvrdit, že obranný a bezpečnostní průmysl je jen o zbraních a tancích, jak se nám často snaží vnucovat a prezentovat mainstreamová média. Vznik této sekce je dalším důkazem oborové rozmanitosti obranného a bezpečnostního průmyslu a členských firem AOBP“, upozornil prezident AOBP Jiří Hynek.

Mezi členy AOBP patří řada firem, které se protipovodňovou problematikou dlouhodobě zabývají, disponují rozsáhlými znalostmi v oboru a mají také vhodné technologie a know-how ke zvládání povodňových krizí, ale především také k jejich prevenci.

„S trochou nadsázky mi přijde, že v Česku se povodně začnou řešit vždy až ve chvíli, když už voda po celé republice zatopí sklepy a v Praze přestane jezdit metro. Potom se politici v médiích předhánějí v prohlášeních, jak situaci zvládnout, a ve focení se u protipovodňových bariér a zátarasů. To je ale pozdě. Povodně na našem území vždy byly a také vždy budou. Jedná se tedy o soustavné ohrožení. Nesmíme je proto začít řešit až ve chvíli, kdy už živel působí škody na zdraví i na majetku našich obyvatel“, dodal Hynek. Podle něj představuje protipovodňová problematika významnou výzvu pro členské firmy AOBP, protože mechanismy na zvládání povodní v České republice nefungují tak, jak by měly.

Předsedou sekce byl jednomyslně zvolen Ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D., protipovodňový specialista společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r.o. „Chceme navázat na práci Ing. Jana Papeže, který byl v řadě věcí průkopníkem v tomto oboru. Někteří si možná kladou otázku, proč řešit povodně při naší Asociaci. Povodňové stavy se objevují v cyklecha jsou stálou hrozbou i přes dosavadní opatření a investice do této problematiky“, poznamenal Mrkvička.

„Obstát v přímé konfrontaci s povodněmi, ať už jako občan, člen zasahující složky nebo politik, který musí rozhodovat, vyžaduje cílevědomé plánování, pečlivou připravenost i duchapřítomnou operativu. Je zřejmé, že tyto atributy jsou velmi blízké oblasti obrany, a proto firmy navázanéna obranný průmysl mohou významnou technologickou měrou přispět při řešení povodňových situací“, dodal předseda nově vytvořené sekce.

Zapojení moderních technologií povede k osobní i hmotné ochraně a tím ke snižování nákladů na obnovu škod způsobených negativním působením povodní. V AOBP věří, že obdobně, jako v jiných vyspělých zemích, mohou být iniciátorem a hnacím motorem změn právě firmy s moderními technologiemi a inovativním přístupem.

Zdroj: AOBP

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.