Jak ochránit svůj majetek a neplatit pokutu až 5 milionů korun?

Jak ochránit svůj majetek a neplatit pokutu až 5 milionů korun?
Popisek: Pozor na konfklit práva na ochranu svého života, zdraví a majetku a ochranu osobních údajů!
09 / 02 / 2016, 07:00

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové stanovisko pro bytová družstva a SVJ, která na ochranu majetku používají kamerové systémy. Stanovisko přináší souhrn povinností, která se musí nově dodržovat a vymezuje za jakých podmínek je přípustné používat kamery. Pokud je SVJ a bytová družstva nedodrží, hrozí jim sankce až 5 milionů korun.

Počet vloupání do bytů rozhodně neklesá, stejně tak jako nestoupá počet případů, které se policii daří dotáhnout do konce. Z těchto důvodů si řada lidí na bytové domy pořizuje kamery, a tak se do určité kolize dostává právo na ochranu života, zdraví a majetku a právo na ochranu osobních údajů. Na konci ledna vydal Úřad pro ochranu osobních údajů nové stanovisko ohledně použití kamer. Pověsit si průmyslovou kameru na vnější plášť domu není žádná legrace. Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek nyní musí splnit řadu povinností, které jim ukládá zákon na ochranu osobních údajů, jinak se vystavují riziku pokuty až pět milionů korun.

Jak tedy ochránit svůj majetek před krádeží nebo vandalismem a zároveň projít striktními pravidly? Přinášíme vám rady od renomovaného právníka JUDr. Ondřeje Preusse, Ph.D.:

Je kamerový systém skutečně nutný?

Nejprve je nutno posoudit, zda je přítomnost kamer vůbec nutná. Je instalace kamerového systému nezbytná pro ochranu majetku a nebude příliš zatěžovat soukromí jednotlivých obyvatel domu? Nedají se kamery nahradit jiným, z pohledu ochrany soukromí méně invazivním opatřením (např. mřížemi)? Obyvatelé daného bytového domu by si měli sepsat všechna pro a proti a důvodnost existence kamerového systému, stejně jako umístění kamer, by měli mít dobře promyšlenu.

Kamerový systém je nutné nahlásit na úřadu!

Pokud se v rámci vašeho SVJ nebo BD rozhodnete pořídit kamerový systém, musíte se coby jeho provozovatel registrovat u úřadu jako správce osobních údajů. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz. Registraci však musíte udělat ještě před tím, než začnete natáčet, ideálně tedy ještě před instalací samotných kamer. Chybějící registrace je problém a je sama o sobě důvodem pro udělení sankce. Bohužel se jedná o problém značně rozšířený.

Pozor na to, co kamerami sledujete...

Nastavení kamerového systému a úhel snímání je vždy třeba pečlivě zvážit s ohledem na to, aby co nejméně zasahoval do soukromí těch, které kamera natáčí. V této souvislosti úřad uvádí výčet prostor, kde kamerové systémy vesměs vadit nebudou. Jedná se o sklepy, půdy, garáže, schránky apod. Kamery by rovněž neměly vadit u vstupních dveří, schodišť a výtahů.

Trochu problém může být u vnějšího pláště budovy, kde by kamerový systém neměl natáčet “ruch ulice”, ale měl by být směřován na ochranu určitého místa, bez toho, aby snímal veřejné prostory (např. chodník).

Kamerový systém by rozhodně neměl natáčet vstupy do jednotlivých bytů, neboť tím může dojít podle úřadu k zásahu do soukromí těch, kteří takové byty nejen obývají, ale i příležitostně navštěvují.

Před začátkem natáčení informujte a mějte souhlas obyvatel domu

Nikdy nespouštějte kamerové systémy bez toho, abyste pečlivě informovali všechny, kteří v domě bydlí, o tom, co, proč a jakým způsobem budete natáčet. Vyhnete se tím řadě problémů a předejdete případným stížnostem u úřadu.

Před spuštěním kamerového systému je dobré mít souhlas všech obyvatel domu, byť souhlas není nezbytně nutný. Pokud se rozhodnete souhlas získat, nespoléhejte na většinu, protože ta podle úřadu není dostatečná. Prakticky lze souhlas získat napříkad tak, že na členské schůzi příslušného družstva nebo schůzi společenství vlastníků se všichni, kdo dům obývají, pod souhlas podepíší. Ty, kdo na schůzi nedorazí, raději obejděte. Souhlas rovněž pravidelně aktualizujte o ty, kteří se přistěhovali nebo odstěhovali.

Do prostor, které sledujete, umístěte tabulku s výstižným upozorněním pro „náhodné kolemjdoucí“ nebo „příležitostné návštěvníky“.

Zabezpečení systému a doba jeho uchovávání

Přenosovou soustavu a záznamové zařízení mějte náležitě zabezpečeno, aby nedošlo k úniku záznamu. Technické řešení zabezpečení konzultujte s dodavatelem technologie. Rovněž přístup k systému zabezpečte heslem a k zařízení umožněte přístup pouze pečlivě vybraným osobám. Pamatujte, že podle úřadu by doba uchování záznamu neměla být delší než 14 dnů.


Zdroj: Úřad na ochranu osobních údajů, www.dostupnyadvokat.cz

 

 

Tagy článku