Začala kampaň za pokračování tunelování kapes spotřebitelů energií

Začala kampaň za pokračování tunelování kapes spotřebitelů energií
Autor fotografie: pixabay.com
04 / 05 / 2020, 08:00

Radní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se unisono postavili za znovujmenování člena Rady ERÚ, Rostislava Krejcara, kterému v červenci končí mandát. Rada ERÚ poslala dopis místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, ve kterém vyzdvihuje profesionální a osobní kvality Krejcara. Kampaň za udržení současného vedení energetického regulátora, které je ovládáno 4 lidmi, kteří na ERÚ působili v době vytvoření solárních tunelů, tak začala. Pokud by vláda jmenovala nového člena Rady, který by nebyl svázán s porušením zákonů v letech 2007 - 2010, které vytvořilo solární barony, mohlo by dojít k narušení přípravy nově připravovaných tunelů. Vláda musí o jmenování člena rozhodnout do 31. 7. 2020.

Dopis, který je svým způsobem bezprecedentní, podepsal předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček a zbývající členové Rady ERÚ Ladislav Havel, Martina Krčová a Petr Kusý. Podle Rady ERÚ je Krejcar klíčovou osobou, který má nejvíce informací o nedořešených kauzách z minulosti, na kterých se aktivně podílel. Má tedy všechny předpoklady k nastavení nových tunelů z kapes spotřebitelů energií. To je mimo jiné dáno tím, že to byl právě Krejcar, který byl v roce 2010, kdy došlo ke štědrému nastavení podpory pro fotovoltaické zdroje, zodpovědný za nastavení, jak konstatoval soud, nesmyslné výše těchto podpor. Není bez povšimnutí, že tehdy byl jeho nadřízeným nynější předseda Rady ERÚ Trávníček a jeho podřízeným, který výši podpory za ERÚ prezentoval na různých seminářích, současný člen Rady ERÚ Kusý.

Podle dopisu Rady ERÚ je Krejcar klíčovou tmelící osobností úřadu. To odpovídá tomu, o čem se v kuloárech diskutuje a to, že Krejcar, který soupeřil s bývalým členem Rady ERÚ Vladimírem Vlkem o největší slovo v Radě ERÚ, nyní, po násilném odstranění Vlka, převzal roli neoficiálního šéfa Rady ERÚ. Pod taktovkou Krejcara, který údajně stmeluje celý ERÚ, došlo nyní k velké personální destrukci úřadu. Údajně právě na jeho popud Rada ERÚ schválila, a po schválení vládou ČR, realizovala v prosinci tohoto roku velkou personální čistku, jejímž cílem bylo úřad očistit od všech zaměstnanců, kteří byli buď spjati s bývalou předsedkyní úřadu, Alenou Vitáskovou, nebo se odmítali podílet na budování solárního tunelu v roce 2010. Podle informací, které máme k dispozici, bylo účelovou změnou systemizace z úřadu odejito minimálně 30 lidí, včetně vedení sekcí a odborů. Řada z „odejitých“ zaměstnanců nyní s ERÚ vede spory.

V dopise, který Rada adresovala panu ministrovi Havlíčkovi, se podle informací týdeníku Hrot mimo jiné uvádí: „Dovolujeme si z výše uvedených důvodů navrhnout prodloužení mandátu Ing. Rostislavu Krejcarovi, respektive jeho jmenování členem Rady Energetického regulačního úřadu na nové funkční plnohodnotné období pěti let, neboť jsme přesvědčeni, že prodloužení jeho mandátu přispěje k zachování stability a řádnému fungování Energetického regulačního úřadu“.

Vzhledem k tomu, že o Krejcarovi tvrdí jeho bývalí i současní kolegové, že je velmi nevypočitatelný, není vůbec zřejmé, jakou stabilitu může mít Rada ERÚ na mysli. Pokud je účelem vytvoření poslušného úřadu bez lidí Vitáskové a bez lidí, kteří se v minulosti marně snažili zabránit vzniku solárního tunelu a kteří by nyní mohli být překážkou při vytváření biometanového tunelu, pak to bude asi správná cesta. Novou podporu výroby biometanu schválila minulý týden vláda. Podkladový materiál NKEP – MPO předpokládá od roku 2021 postupně vynaložit na dotace biometanu více než 173,5 miliard Kč. Každý občan ČR tedy bude muset přispět na vytvoření nové kasty „biometanových baronů“ minimálně částkou 17.350,- Kč.

Krejcar, který má, dle uvedeného dopisu, s členkou Rady Martinou Krčovou na starost nastavení podmínek regulace cen elektřiny a plynu pro období let 2021 až 2025, již v únoru 2020 vyděsil některé regulované subjekty tím, že je, přes svého podřízeného Jana Šefránka, vyzval, aby pro ERÚ připravily návrh cenového rozhodnutí. ERÚ tím rezignoval na jednu ze svých základních pravomocí a povinností a porušil tím energetický zákon, který výslovně zakazuje přijímat jakékoliv pokyny od energetických společností, které reguluje. Ale je to zjevně pokračování nezákonného stavu roku 2010, kdy Krejcar s Trávníčkem a Kusým poslušně realizovali pokyny regulovaných subjektů, které jim uložily změnit, formou metodického pokynu, ustanovení Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 pro potřeby solárních baronů.

V protikladu s tím byl Krejcar aktivně přítomen loňské čistce na ERÚ, při které vláda odvolala z funkcí členů Rady ERÚ Vladimíra Vlka a Vladimíra Outratu a neprodloužila mandát tehdejšího předsedy Rady ERÚ Jana Pokorného. To vše pouze kvůli údajnému, dodnes blíže neobjasněnému a neprokázanému, nezákonnému přijímání pokynů od regulovaných subjektů. Na rozdíl od nich, Krejcar s Trávníčkem a Kusým pokyny regulovaných subjektů prokazatelně plnili již v roce 2010 a nyní ERÚ pokyny od regulovaných subjektů přímo vyžadují a činí tak zcela otevřeně, dokonce i písemnou formou.

Veřejnost proto bude se zájmem sledovat, zda ministr Havlíček vyhoví návrhu čtyřky radních či zda do Rady ERÚ navrhne někoho jiného. Někoho, kdo bude, na rozdíl od Krejcara, nejen odborně a manažersky připraven, ale nebude spojen s žádnými nezákonnými činnostmi v ERÚ z let minulých. Čeští spotřebitelé, kteří asi netouží opět přispívat na další výsledky činnosti Krejcara, a nakonec i ERÚ samotné, po několika letech chaosu, by si určitě odborníka, který by respektoval zákony a tedy i zájmy spotřebitelů, určitě zasloužili.

 

Autor: Ivan Noveský, v roce 2001 ERÚ zakládal a v letech 2016-2017 byl jeho 1. místopředsedou, nyní řídí Institut pro energetiku

Tagy článku