Zájem klientů bezpečnostních agentur dostávat data o návštěvnosti objektů významně roste

Zájem klientů bezpečnostních agentur dostávat data o návštěvnosti objektů významně roste
Autor fotografie: M2C|Popisek: Ilustrační obrázek
08 / 10 / 2021, 09:00

Analytické softwary hrají v dnešní digitalizované době v oblasti bezpečnosti nezastupitelnou roli. Nejvíce rozšířeným způsobem záznamu je videoanalýza obrazu, která slouží k predikci nebo vyhodnocení chování sledovaných objektů v zorném poli kamery.

Kamerový systém má dnes většina firem. Jen malý zlomek z nich ho chce mít ale pouze pro příležitostné shlédnutí záznamu. Většina firem z něj touží získat data, která jim poskytnou velmi důležité informace pro vyhodnocení a následné rozhodovací procesy.

Jak k tomuto přistupují ve společnosti M2C nám prozradil Jan Čulík, projektový manažer centra vzdáleného dohledu M2C Space. „Záleží na tom, jaký kamerový systém klient má. Naše nejjednodušší typická aplikace je softwarové řešení, jehož unikátnost spočívá v tom, že se dá v podstatě nainstalovat na jakýkoliv kamerový systém. Analytický software jsme schopni zprovoznit na různých kamerách. Nezbytnou podmínkou ale je, odpovídající technické zázemí v podobě datového připojení, technické místnosti či dostatečného pokrytí objektu kamerovými body. Klient přijde s požadavkem ještě více využít svůj stávající kamerový systém. My mu následně nabídneme oblasti, ve kterých může analytický software využít tj. oblast bezpečnosti, marketingu, zpracování dat, reportingové výstupy apod. Jiný postup volíme v případě, kdy klient staví novou budovu a od nás potřebuje zajistit všechny věci, které děláme od bezpečnosti, přes marketing až po správu budov. Ve spolupráci s oddělením technologií provedeme obhlídku objektu a navrhneme konkrétní řešení. Jaké bude rozložení jednotlivých místností, kudy povede kabeláž, jaké kamery do daného prostředí budou ideální a zároveň nabídneme nějaké řešení analytiky. Existují tedy vždy dvě cesty. Buď klient kamerový systém má a my na něj připojíme nějakou naši konkrétní službu, nebo v objektu nemá nic a my do spolupráce vstupujeme jako komplexní integrátor“.

V rámci analytiky lze klientovi nabídnout výstupy v oblasti bezpečnosti, z hlediska marketingu a provozních dat. V oblasti bezpečnosti je třeba vytipovat kritická místa, kde klient většinou popíše, co ho v daném prostoru trápí. V retailu to může být např. část prodejny, kde má buď nejdražší zboží a chce ho mít ohlídané nebo se jedná o prostor, kde se provádí důležité úkony a procesy, které zajišťují bezpečnost na objektu. „Pokud se před regálem s alkoholem a cigaretami sdružují podivné osoby, vyběhne operátorovi našeho dohledového centra M2C Space notifikace, že osoby v daném prostoru setrvávají déle, než je obvyklé a v tu chvíli se tomu začínáme věnovat. Analytický software totiž vydá indikaci o potencionálním bezpečnostním riziku a operátor se začíná monitoringu daného prostoru věnovat a situaci dosleduje. Jeho prostřednictvím tak lze detekovat nejen shlukování osob, ale i nestandardní pohyby, ležení a pády“ říká Čulík.

V oblasti marketingu lze klientovi nabídnout výstupy jako např. heatmapy nebo počítání lidí. Základní analýza spočívá ve zpracování obrázku za určité časové období a vyhodnocuje se, kde lidé tráví nejvíce času, kudy nejčastěji chodí, protisměry, trajektorie, vytváření konverzí apod. V obchodním centru se dá vyhodnotit, kolik osob jde po pasáži, prochází okolo obchodů, ale nezajde do nich. Správcovské firmy zase mohou podle počtu vstupů do nájemních jednotek určit výši nájmu.

Analytika se dnes nejvíce používá pro retail parky, v oblasti logistiky a obchodních center. A jak se klienti podle Jana Čulíka tváří na nasazování analytiky a umělé inteligence? „Evidujeme extrémní zájem dostávat data o tom, jaká je návštěvnost objektů, kolik lidí do nich vstupuje a kam jdou. Souvisí to s potřebou porovnat návštěvnost v době před a po covidu. To je pro klienty aktuálně zásadní“.

Ukázku využití analytických softwarů v praxi můžeme demonstrovat na propojení kamerového systému a nového softwaru M2C nazvaného TrackSys. Jaké jsou jeho přínosy pro klienta zhodnotil Jan Čulík takto: „Cílem je zajistit dohled nad korektností pokladních transakcí na jednotlivých pokladnách klienta. Hlavní důraz je kladen na dodržování interních předpisů a norem spojených s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce. Je to integrační platforma, která v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového systému. Přidanou hodnotou softwaru TrackSys je schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozáznam z konkrétní pokladny, tak účtenku vč. všech markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice efektivním. TrackSys se v porovnání s původní metodou zpracování dat jeví jako efektivnější řešení nejen z pohledu vyhodnocování u nás v M2C ale i na straně klienta, kterému pomáhá snížit ztráty např. z interní kriminality.“

Pro nastavení analýzy obrazu máme dvě možnosti. Můžeme použít software, který nainstalujeme na dostatečně škálovaný server a ten si sám „sahá“ na záběry z kamer a provádí samotnou analýzu, nebo použijeme kameru s analýzou obrazu, která v sobě už analytické funkce má. Je to jiná forma implementace analytických prvků, která nepředstavuje tak robustní systém, jako verze předchozí. Kamera má v sobě výpočetní výkon a dá se využít pro základní funkce jako počítání osob apod.

„V oblasti logistiky máme ve spolupráci se společností CertiCon vytvořenou novou funkci na míru našim logistickým klientům – sledování všech nákladových ramp. Systém monitoruje příjezd kamionu a jeho nakládku řidičem. Sleduje, kolik času při nakládce kamionu tráví řidič v návěsu. Pokud tam stráví dobu delší, než je běžné, je toto chování vyhodnoceno jako podezřelé a může znamenat, že když do návěsu se zbožím zajel, tak si z palety něco vzal a teprve poté návěs opustil. Na základě notifikace takovou skutečnost reportujeme klientovi, který už po vlastní ose řeší, zda skutečně došlo k nějakém provinění ze strany řidiče nebo je to dáno jeho pomalostí“ uzavírá Jan Čulík.

Zdroj: M2C

 

 

 

 

 

Tagy článku