Zákaz "nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní" do konce roku?

Zákaz &quote;nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní&quote; do konce roku?
18 / 10 / 2016, 18:15

Práce na zákazu poloautomatických střelných zbraní pokračují i nadále a Evropská komise je navrhuje zakázat do konce roku.

Vlivný výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 13. července v řadě bodů odmítl původní návrh Evropské komise na směrnici, která zpřísňuje podmínky držení střelných zbraní.  Zpravodajka materiálu, britská konzervativní europoslankyně Vicky Fordová po hlasování tehdy uvedla, že návrh komise byl v mnoha částech velmi špatný. Proti návrhu, s jehož kompromisní podobou souhlasily v červnu členské země unie, se v České republice a některých dalších státech EU zdvihl silný odpor.

Snahy Evropské komise zřejmě nepolevují, protože na českých stránkách Evropské komise byla 17. října zveřejněna "první ze série měsíčních zpráv o pokroku, kterého bylo dosaženo v úsilí o vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie," ve které se uvádí:

"Do konce roku by rovněž mělo být dosaženo dohody o revizi směrnice o střelných zbraních. Komise bude nadále naléhat na spoluzákonodárce, aby zachovali ambicióznost cílů, zejména cíl spočívající v zákazu nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní."

Ve zprávě se dál popisuje "úsilí Komise v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě a práci, která byla vykonána s cílem posílit odolnost EU vůči těmto hrozbám. Vyzdvihuje také prioritní oblasti, v nichž je zapotřebí dalšího úsilí, a vymezuje konkrétní operativní opatření pro nadcházející měsíce.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Roztříštěnost našeho bezpečnostního rámce nás činí zranitelnými. Je třeba propojit všechny prvky v členských státech a mezi nimi navzájem, ale také mezi členskými státy a agenturami EU a mezi různými systémy v oblasti bezpečnosti a správy hranic. Vnitřní bezpečnost jednoho členského státu je vnitřní bezpečností všech. Pokud chceme v tomto rychle se měnícím bezpečnostním prostředí vytvořit skutečnou a účinnou bezpečnostní unii, musíme se zaměřit na všechny její prvky.“

Komisař zodpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Teroristé neútočí na jeden nebo druhý členský stát. Útočí na náš způsob života, naši otevřenost, naši budoucnost. Naše reakce musí být komplexní a udržitelná a musí být založena na důvěře a účinné spolupráci mezi orgány a členskými státy.“  Celý text zde.

 

Tagy článku