Zákon o registru smluv přinese nové, zásadní, bezpečnostní hrozby pro bezpečí obyvatelstva

Zákon o registru smluv přinese nové, zásadní, bezpečnostní hrozby pro bezpečí obyvatelstva
Autor fotografie: Screenshot YouTube
16 / 03 / 2018, 08:00


Zákon o registru smluv v aktuální podobě z prvního čtení ve sněmovně znamená ohrožení pro mnoho podniků zapojených do bezpečnosti státu a obyvatelstva, nebo provozujících kritickou infrastrukturu. Všechny podniky, kterých se zákon bude týkat, budou muset odhalit i smlouvy o bezpečnostních systémech, jejich revizích, plánech, dodávkách fyzické ostrahy i náhradním zajištění funkcí v případě kritického výpadku služeb a energií. Toho samozřejmě může být snadno zneužito případnými pachateli.

Novela zákona o registru smluv, která v minulém týdnu prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně znamená podle analytiků společnosti Soft Target Protection Institutu vážné riziko pro Českou republiku. Při komplexní analýze dané problematiky lze v navržené právní úpravě najít rozpor mezi bezpečnostními zájmy České republiky a jeho obyvatelstva a ekonomických zájmů těchto osob, a to včetně sensitivních dat kritické infrastruktury.

psali jsme: Storyous umožní všem svým podnikům přijímat bitcoiny

Pokud dojde ke zveřejnění všech smluv státem vlastněných korporací bez jakéhokoli procesu vyřazování bezpečnostních témat, např. jak je daná firma zabezpečena, může to znamenat závažnou bezpečnostní hrozbu. Z elementárního hlediska pak bude možné jednoduše zjistit, které subjekty takové zabezpečení vůbec mají a případně v jakém rozsahu.

Zákon o registru smluv má sice definovány výjimky, ty se ale bezpečnosti v užším slova smyslu netýkají. Vyjmuty jsou pouze ty smlouvy, které obsahují utajované informace. To je však nedostačující.

Povinnost zveřejňovat smlouvy se bude týkat kromě smluv samotných i dílčích objednávek nebo příloh ke smlouvám. Budou tak zpřístupněné všechny informace o konkrétní zakázce. Mezi informace, které si může kdokoli zjistit, patří například, jak je firmě prováděna fyzická ostraha, v jakém konkrétním časovém rozsahu a v jakém konkrétním počtu osob a s použitím jaké techniky. Dále bude viditelný rozsah povinností a nastavení konkrétních režimových opatření (např. příjezdy zásahových skupin, odkud, jejich reakční časy, atp.). Mimo to budou zjistitelné informace o tom, jaké jsou nainstalovány zabezpečovací systémy a od jakého dodavatele.

V programovém prohlášení současné vlády Andreje Babiše ze dne 8. ledna 2018 je zdůrazněna potřeba větší bezpečnosti se zaměřením na vnitřní bezpečnost. Prohlášení se mimo jiné dotýká i kybernetických hrozeb.

Na jedné straně tu máme zákon o registru smluv a právo občana na informace, ale na druhé straně tu máme bezpečnost a snahu o její neustálé zvyšování. Je nezbytné si uvědomit, že je skupina informací, jejichž zveřejnění bude mít za následek nárůst bezpečnostního rizika pro dané subjekty a nejenom pro ně. Není to otázka konkurenceschopnosti, ani zamlčování informací, ale není možné zabezpečit chráněný subjekt a zároveň zveřejnit veškeré podrobnosti týkající se jeho ostrahy.

psali jsme: Bude konečně centrální registr přestupků?

Cílem zákona o registru smluv je kontrola hospodaření s veřejným majetkem, zabránění nehospodárnosti a korupci. Bezpečnostní problematiku však naprosto opomíjí, což dává vzniknout novým bezpečnostním rizikům, které nejsou nijak ošetřeny. Tuto kontrolu je proto naprosto nezbytné vnímat v širším kontextu. V současné době je bezpečnost prioritním zájmem státu, a pokud má být efektivní, musí být určité otázky dotýkající se bezpečnosti vyčleněny z povinnosti zveřejňování.

 

STPI neboli Soft Target Protection Institute je institut zabývající se rozvojem bezpečnosti měkkých cílů - míst, organizací či akcí s přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Institut tvoří bezpečnostní odborníci s mnohaletou praxí s praktickým výkonem bezpečnosti pro mimořádně rizikové, mezinárodní subjekty.  Strategie, taktika, metody i výcviky se zaměřují na lidský faktor při rozvoji bezpečnosti měkkých cílů proti násilným útokům. Institut se zaměřuje na krizový management, bezpečnostní management, bezpečnostní strategie vč. analýz hrozeb a rizik a monitoring a analýzy útoků na měkké cíle v Evropě.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie  - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku