Zákon o SBS: "Raději dvakrát měřme, než jednou řežme," říká bezpečnostní expert Hrinko

Zákon o SBS: &quote;Raději dvakrát měřme, než jednou řežme,&quote; říká bezpečnostní expert Hrinko
Autor fotografie: foto: Pixabay
20 / 08 / 2022, 11:00

Security Magazín přináší rozhovor s jedním z předních bezpečnostních expertů k návrhu zákona o bezpečnosti, Doc. Martinem Hrinkem, vysokoškolským pedagogem VŠ CEVRO Institut Praha, prezidentem Akademie bezpečnosti, viceprezidentem ČKBS, členem poradního sboru MV ČR pro ochranu měkkých cílů, členem Rady Asociace krajů ČR, bývalým ředitelem služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

foto: Martin Hrinko

  • Proč zákon o bezpečnostních službách? Zákon se tvoří již 14 let, trh soukromých bezpečnostních služeb (SBS) je regulován stávající legislativou v kombinaci s certifikací ISO, stejně jako je tomu např. v Německu nebo Rakousku. Potřebuje nezbytně nutně ČR nový zákon?

Ano, zákon je potřeba z mnoha praktických důvodů. Jednoduše řečeno, máme tady nějakou činnost, která je specifická, vysoce odpovědná a vyžadující nejen legislativně ohraničený prostor, ale i podmínky pro poskytování bezpečnostní služby, ocenění této náročné práce, podmínky výběru lidí včetně svěření pravomocí těm, kteří tuto práci mají vykonávat a jakási celoplošná „pravidla“ výkonu této práce.

Současná legislativa říká, že na trhu práce existuje služba občanům k zajištění bezpečnosti při ochraně osob a majetku, detektivní služba aj., kde za jistých podmínek je možné získat koncesi a živnost, minimální mzdu aj. Je však hodně obecná, zastaralá a nijak zvlášť nespecializující a nespecifikující náročnost výkonu jednotlivých profesí v soukromé bezpečnostní oblasti. Navíc zmíněná soukromá činnost v oblasti bezpečnosti nemá ani žádnou profesní komoru, jako mají lékaři, advokáti aj., kdy její existence dává záruky kontroly nad výkonem služby, koordinaci činností, kalibraci výkonu služby a zpětnou vazbu s možností uplatňovat požadavky u zákonodárců, na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu průmyslu a obchodu, u Hospodářské komory a jiných profesních komor aj. 

Dnes je v ČR mnoho spolků, klubů, komor, unií, asociací, akademií, ale jejich vrcholní představitelé nikdy nesednou k jednomu stolu a naleznou společnou řeč. Jsou si tedy konkurencí a hájí si prioritně byznys svůj a svých členů. Práce v soukromé bezpečnostní oblasti je náročná, různorodá a rozmanitá. Možná proto trvá státu vytvořit všeobjímající zákon lex specialis pro oblast SBS. Ale raději dvakrát měřme, než jednou řežme, jak se říká v jednom přísloví. Drtivá většina států v Evropě i ve světě zákon má a některé země i několik najednou, ve kterých pak rozdělují jednotlivé problematiky bezpečnosti.

  • Jaké bude jeho uplatnění v rámci užívání nových technologií a v ochraně měkkých cílů?

Pokud zákon zákonodárci přijmou a stane se účinným, pak počítejme s tzv, porodními bolestmi zákona, kterými procházejí všechny zákony, které tady dosud absentovaly a pak byly vytvořeny prvně. Ano, problémy jistě budou, nicméně zvedne to prestiž této profese a přinese to mnoho dalších změn proti dosavadní funkci systému SBS.

Na Váš dotaz k porovnání přínosu zákona pro oblast ochrany měkkých cílů odpovím, že zákon posílí členy SBS a jejich pravomoci, tím pádem i efektivitu ochrany měkkých cílů. Jedná se o spojené nádoby. Když jsem byl policista, stále jsem tvrdil, že pokud policie jako garant první reakce na ozbrojený útok ozbrojeného pachatele, teroristy nebo amokového střelce, má plnit akceschopně své úkoly při útoku na lidi v členité budově (hotely, obchody, školy aj.), potřebuje fyzicky i psychicky zdatného sekuriťáka s dobrou místní a osobní znalostí na místě události, který přijíždějící policejní hlídce (prvosledové hlídce nebo zásahové jednotce) podá podrobné informace k dění na místě události, navede je co nejrychleji do místa v budově tam, kde je střelec, a upozorní na číhající nebezpečí a specifika budovy.

Využití nových technologií je zajisté důležité a zákon to jistě umožní. Do nových technologií (kamer, ID čipů, RFID aj.) však zasahují jiné zákony (např. GDPR), proto je pak otázka, aby zákony nevylučovaly v činnostech sekuriťáků a instalaci techniky jeden druhý. A na to dohlíží speciálně zřízené oddělení na MV ČR a pracovní skupina expertů, kteří dělají mnoho let tuto činnost prakticky. 

  • Jak vnímáte rozdělení a kategorizaci jednotlivých bezpečnostních činností? Tedy zda, podle Vašeho názoru, něco chybí nebo naopak přebývá?

Celá navrhovaná legislativa se ještě stále doupřesňuje, dodatkuje, diskutuje, proto je předčasné hodnotit zda něco přebývá nebo chybí. Počkejme si na výsledný produkt. Každopádně kategorizace je třeba a směr správný. 

  • Zkvalitní nová právní úprava službu pro konečného spotřebitele? Zkvalitní se úroveň pracovníků v oboru a jejich podmínky? A bude jich v dnešní době dostatek? Jak v tomto kontextu vnímáte zdravotní vyhlášku?

Pokud se zákonem změní to, co je cílem jeho tvůrců, pak se činnost zajisté změní a zlepší se podmínky práce i pro samotné sekuriťáky. Sekuriťáků je v současné době optimální počet pro zatímní požadované činnosti se zatímními požadavky na sekuriťáky. Obecně lze říct, že tak jaký je obraz trhu s pracovní sílou v ČR, tak podobně je to s poptávkou a s nouzí o činnost soukromé bezpečnostní služby a sekuriťáků. Nevíme jak to bude vypadat dále, se zvyšující se inflací a pokračující chudobou, které jistě budou mít dopad do této služby.

  • Jsou dle Vašeho názoru správně stanoveny kvalifikační předpoklady pro podnikatele a zaměstnance v oboru? V tomto kontextu, jaký je Váš názor na bezpečnostní prověrky statutárních orgánů, odpovědných zástupců a konečných vlastníků?

V mnohém, co jste vyjmenoval, je to tak, jak by mělo být. Potřebné je však ještě pracovat na některých specifických požadavcích kladených na vlastníky.

  • Jaké oprávnění budou mít pracovníci SBS nad rámec dnešních?

Budou lépe chráněni zákonem. Zákonem bude vyzdvižena jejich práce nad stávající. Konkrétní zvýšení pravomocí a oprávnění se stále dotváří. Ale jejich stávající oprávnění a pravomoci (na úrovní běžného občana) jsou sice dlouhodobě platné, stále při životě, ale nedostatečné.

  • Je dle Vašeho názoru zákon vyvážený? Ve smyslu povinností a administrativní zátěže vs oprávnění nad rámec běžného občana, z pohledu poskytovatele služby?

Zákon bude vyvážený, pracuje na tom skupina expertů z civilní profesní sféry, právníci i vybraní ministerští úředníci, zpravodajské služby i policie v rámci připomínkových míst i diskuzí, které organizuje MV ČR. Za což Ministerstvu vnitra patří náležité díky. Myslí se na všechno a na nic se nesmí zapomenout. Praxe ukáže a případné chyby se pak budou muset dodatkem nebo novelou třeba dodatečně odstranit.

Autor: Dominik Klasna

Tagy článku