Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti nás poškozuje: Na sněmu Hospodářské komory se demonstrovalo proti kritizované regulaci

Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti nás poškozuje: Na sněmu Hospodářské komory se demonstrovalo proti kritizované regulaci
30 / 07 / 2020, 18:45

Začátek dnešního 32. sněmu Hospodářské komory byl poznamenán protestem proti bezpečnostní sekci Hospodářské komory (HK ČR), která dle vyjádření protestujících nezastupuje svým jednáním většinu podnikatelského sektoru a která se tak zpronevěřila svému účelu. Protestující vyjádřili obavy, zda za konáním bezpečnostní sekce stojí lobbistické a obchodní zájmy různých ekonomických uskupení, jež jsou nadřazovány zájmům profesních společenstev. Protest byl namířen zejména na dění kolem přípravy zákona o komerčních činnostech, který je profesními sdruženími podrobně sledován a připomínkován.

Zákon o bezpečnostních činnostech je v přípravě již mnoho let a současně se též mění průběžně potřeby trhu i bezpečnostní potřeby doby. Je tedy značně složité dojít ke konsenzu a to v dostatečném čase, ktrerý si legislativní proces žádá. Profesní uskupení se dlouhodobě a napříč všemi shodují na potřebě existence samostatné právní normy (zákona), která bude upravovat činnosti tohoto odvětví. V tomto ohledu panuje i shoda s vládní koalicí a parlamentní opozicí.

hk čr

Rozkol však nastává v pojetí normy, kterou vláda vnímá spíše regulačně a restriktivně, kdežto odběratelé služeb od zákona chtějí zkvalitnění trhu a služeb a poskytovatelé prozměnu tlačí na minimální ceny a snížení administrativní zátěže. V tomto rozkolu však zcela vypadly požadavky na ochranu kritické infrastruktury, požadavky na eliminaci šedé ekonomiky a začlenění komerční bezpečnosti do bezpečnosti státu, jako takové.

              hk

Tyto potřeby vzlínají zejména společenskými změnami a zkušenostmi z nedávného nouzového stavu a stát na ně nedokáže v přípravě reflektovat. Partnerem by mu měla být právě HK ČR a její bezpečnostní sekce, ale bohužel, většina trhu má pocit, že bezpečnostní sekce HK jedná proti jejich zájmům. I proto se začíná trh sdružovat do jiných uskupení, aby dokázal přípravu pro ně tak klíčové normy připomínkovat efektivně a smysluplně pro rozvoj celého oboru.

Tagy článku