Závodní lékař a PLS - pracovně lékařská služba

Závodní lékař a PLS - pracovně lékařská služba
Autor fotografie: pixabay.com
11 / 09 / 2020, 09:00

Často se setkáváme se zjištěním, že zaměstnanci nadávají na firemního lékaře. Často se rovněž setkáváme s tím, že zaměstnanci říkají, že je cizí lékař nemůže znát, a až příliš často se setkáváme s tím, že zaměstnanci říkají, že jim dá doktor razítko a vůbec je neprohlédne. Vzhledem k těmto zjištěním mi vstávají vlasy hrůzou (obrazně - žádné nemám)!

Zkusíme si vysvětlit podstatu ,,závodního lékaře”. Jde o to, že zaměstnavateli zákon ukládá zajistit pro vás takového lékaře. Proč nemůže mít zaměstnanec zdravotní zprávu od svého lékaře? No protože se ten titul legislativního požadavku jmenuje pracovně lékařská služba. Nejde pouze o vyhodnocení vašeho fyzického a zdravotního stavu, ale vyhodnocení vašeho zdravotního stavu v souvislosti s vykonávaným pracovním místem. Podmínky vašeho pracoviště váš obvodní lékař nezná, tedy těžko vyhodnotí vaši situaci vůči vámi vykonávané práci. Váš zdravotní stav obecně obvodní lékař vyhodnotí, ale ne ve vztahu k vaší práci ve firmě. Tyto zprávy si ,,závodní lékař” vezme a vyhodnotí právě v těchto pracovních souvislostech. Váš obvodní lékař bez znalosti pracoviště nezná rizika vašeho pracovního místa. A to je ta podstata.

Další častý argument je, že ,,můj obvoďák dělá také pracovní prohlídky, takže tomu rozumí”. No jenže to je opět omyl. Vyhodnocení daných pracovišť vyžaduje, aby je daný lékař sám navštívil (a navštěvoval opakovaně), aby znal podmínky osobně a přesně. Když dělá pracovní prohlídky váš obvoďák, ale nemá smlouvu s Vaším zaměstnavatelem, tedy na tom pracovišti nebyl, nemůže posuzovat vaši zdravotní způsobilost pro danou práci. Navíc, i kdyby to pracoviště znal osobně, bez smlouvy s vaším zaměstnavatelem není oprávněn vaše posudky vystavovat.

V dalším pohledu je potřeba myslet na to, že povinnost nechávat zaměstnance prověřovat na zdravotní způsobilost je kladena na zaměstnavatele, tedy výběr lékaře je zároveň jeho právo. Zaměstnanec je pak povinen se těmto prohlídkám podrobit. Povinen,  pokud chce u tohoto zaměstnavatele pracovat, právo má se nepodrobit, a nedělat u tohoto zaměstnavatele.

Tak jako všechno v systému zajištění bezpečí na pracovišti, ani posouzení rizik, a tedy směru zdravotní prohlídky, nezávisí na jednom člověku. BOZP je ve všem víceúrovňová, tedy se na vyhodnocení všech okolností, rizik, atp. podílí více osob. I na zdravotní způsobilosti se podílí váš ,,bezpečák” například. On podává návrh vyhodnocení všech možných faktorů které by mohly vaše zdraví při dané činnosti ovlivnit, ohrozit. Tento návrh kontroluje a musí schválit KHS - krajská hygienická stanice, která si pracoviště sama prohlédne, a pak teprve od nich schválený dokument jde k závodnímu lékaři, který vás prohlíží a potvrzuje, že můžete na vašem pracovním místě pracovat bez obav a nepříznivých následků na vaše zdraví.

Takže vidíte, ten proces není jen tak, není nijak jednoduchý, a co hlavně: není zbytečný. On totiž ve své podstatě hlídá, aby na žádném pracovišti nevznikaly nemoci z povolání. A určitě nikdo z nás nechce kvůli zaměstnání trpět na zdraví celý život.

Prosím, nepropadejte panice a zlým informacím, že chození k závodnímu lékaři je hloupost. Naopak, má to smysl a svůj význam. Jen prosím sami chtějte řádné vyšetření, lékaři to odbývají (je to na podnět lékařské komoře, vím), ale jde i o možné nemoci, které se neprojeví hned, nemoci z povolání.

Nicméně důležité je, že zaměstnavatel má povinnost zajistit, a vy k tomu určenému lékaři máte povinnost jít, takže jděte.

 

Autor: Martin Valouch

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.