Zavřeli nepravého! Případ Kramný před obnovou: Nad vrchním znalcem, který ovlivňoval senát, se stahují mračna. Tajemství osudového výbledu

Zavřeli nepravého! Případ Kramný před obnovou: Nad vrchním znalcem, který ovlivňoval senát, se stahují mračna. Tajemství osudového výbledu
01 / 07 / 2019, 11:30

Vrchní znalec František Vorel, známá postavička z případu Kramný, se vrací na scénu: Má zhodnotit sám sebe!

Nyní ale ve zcela jiné pozici, než v době, kdy byl na základě jeho posudku odsouzen Petr Kramný za vraždy, které nespáchal.

Dříve "neomylný génius" Vorel, nyní ten, kdo to (podle kolegů) zřejmě celé zpackal, pokusil ovlivnit odvolací soudy a je vyšetřován kvůli podezření z podvodu.

Nyní se k němu jako bumerang vrátil jeho vlastní znalecký posudek. A on má rozhodnout, jestli je opravdu zpackaný, nebo ne. Poslala mu ho soudkyně, která o sobě prohlásila, že není podjatá – ani si nepočkala na výsledek odvolání.  Je to nehorázná situace.

Celá kauza je zásadním testem českého soudního systému, který stojí a padá s neomylností znalců (byť mnohokrát selhali) i soudců (byť mnohokrát selhali).

Rozhodující moment

Možná si pamatuje situaci, která případ Kramný rozhodla. Před soudkyní Gillovou stojí obhájkyně Petra Kramného a vrchní soudní znalec Vorel. Všichni tři zkoumají fotografii rozmazanou tak, že by mohla snímkem tkáně, ale stejně nepovedenou momentkou z dovolené. "Já tam ten výbled vidím," říká rozvážně Vorel.

Tento okamžik rozhodl nejsledovanější kriminální případ posledních let, kdy měl Petr Kramný podle obžaloby zabít elektřinou na dovolené v Egyptě svou manželku a dceru. Důkazy veškeré žádné, ani přímé, ani nepřímé, jen obrovský mediální tlak na verzi, že je vrah, protože má divné vlasy.

Nezávislý soud poslal Kramného do basy na 28 let. Poté vyšly najevo nové skutečnosti. Nezávislí soudní znalci, jejichž odbornost vysoce převyšuje odbornost znalce Vorla, zcela vyvrátily, že by příčinou smrti mohl být elektrický proud. Za důvod smrti označily spíše otravu jídlem, čili: Petr Kramný je nevinen a alou na svobodu.

Systém se ale brání, bojuje, protože pokud tohle praskne, mohou vést nitky hodně vysoko. Podle všeho jde o druhý největší justiční zločin za posledních třicet (po kauze Romana Ševčíka ZDE //www.securitymagazin.cz/krimi/desivy-pribeh-romana-sevcika-jako-prvni-obet-dukazu-pachovou-stopou-je-po-30-letech-propusten-na-svobodu-zlomeny-a-bez-nohy-1404062756.html).

Případ provází jeden podivný jev za druhým. Přes falšované dokumenty v soudním spise, po podivné vazby mezi znalci.

Vrchní znalec František Vorel se nyní vrací na scénu, a my už víme, že "to celé smrdí".

Soudkyně: Já podjatá nejsem!

Petr Kramný usiluje o obnovu procesu a jako první krok učinil námitku podjatosti soudkyně Gillové. Pro mnohé může být překvapením, že o své vlastní podjatosti rozhodují sami soudci. Stejně tak v tomto případě a soudkyně Gillová usoudila, že podjatá není. Tento její názor je nyní ve fázi odvolání u vyšších soudů. Podle zákona je třeba počkat, jak rozhodnou.

Ne tak soudkyně Glilová. Nečeká na výsledek odvolání a chápe se iniciativy - nezákonně. Osloví vrchního znalce Vorla, aby se vyjádřil k tomu, zda to myslel s tím výbledem vážně. Onen výbled - který tam buď byl, nebo nebyl - totiž podle Vorla znamená, že je důkazem úderu elektrickým proudem.

Jenže úder proudem byl mezitím vyvrácen lepšími specialisty, takže... Pokud tam nebyl proud, o čem to vlastně Vorel mluvil? Jaký výbled? A nespletli si fotky?

Soudkyně Gillová tak zatahuje Vorla do hry - aby si připravila půdu pro zamítnutí žádosti Kramného na obnovu případu. Samozřejmě, že se Vorel dobře zná s jiným znalcem v případu Igorem Dvořáčkem, který mezitím dostal padáka. S

Samozřejmě, že Vorel ovlivňoval odvolací senát, který se po jeho intervenci raději rozpustil. Samozřejmě, že policie zahájila vyšetřování znalce Vorla, zda při posudku nepodváděl.

To soudkyni Gillovou nezajímá. Chce obnovu zamítnout, tak chce po Vorlovi, aby jí potvrdil, že je fakt machr a nezpackal to. Takže ještě nevíme, zda náhodou odvolací soudy nerozhodnou, že je Gilová podjatá, ale ta už koná a vrací do kauzy Vorla.

Za této situace, kdy sedí nevinný člověk a systém se brání zuby nehty, je jediné řešení. Zabránit Vorlovi, aby byť třeba jen hnul prstem. Jakmile pošle Gillové potvrzení, že "tam ten výbled fakt viděl", spadla klec a Kramný bude sedět dál, ať už se pak s Vorlem stane cokoliv.

Spolek Šalamoun, který bojuje o právo Kramného na spravedlivý proces, to vidí takto:

"Dne 14. 6. 2019 předsedkyně senátu KS v Ostravě JUDr. Renata Gilová požádala v pravomocně skončené trestní věci Petra Kramného, a to přípisem o doplnění znaleckého posudku a to znovu kolektiv znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s. , tedy Doc. Vorla a spol.

Pokusíme se uvést stěžejní argumenty, proč by měl být znalecký ústav - Nemocnice ČB a.s. z případu vyloučen.

1. Byl to právě Doc. František Vorel, který sděloval soudci Nejvyššímu soudu JUDr. Veselému "hodnotící stanoviska k posudkům znalců Matlach - Fargaše". Toto zcela nepřípustné jednání Doc. Vorla mělo za následek, že se soudce Veselý a následně celý jeho senát Nejvyššího soudu vyloučil z projednávané věci.

2. Byl to Doc. František Vorel, který ač je ze zákona vázán mlčenlivostí, informace z trestní věci, které získal s výkonem jeho činnosti vystoupil  v komerční televizi, kde prezentoval svůj pohled na projednávanou věc a to ještě před pravomocným rozhodnutím soudu.

3. Právě nově vzniklé znalecké posudky jsou stěžejním důkazem v řízení, které od roku 2017 řeší ostravská policie, kde Doc. Vorel má postavení podezřelého z nepravdivého znaleckého posudku a Petru Kramnému bylo přiznáno rozhodnutím dozorující státní zástupkyně postavení poškozeného.

4. Velmi blízká vazba na ostravského Capo di tutti capi MUDr. Igora Dvořáčka a byl to právě MUDr. Dvořáček, který podle našeho názoru nepochybně Doc. Vorla doporučil.

5. Tým lékařů, který ústavní posudek v trestní věci Petra Kramného zpracovával, byl složen: Doc. Vorel, MUDr. Šenkýř a MUDr. Tomášková. Za pochybení lze určitě označit přibrání právě MUDr. Tomáškové, protože v době zpracování ústavního znaleckého posudku neměla atestaci, což v praxi znamená, že nemůže vykonávat žádnou činnost samostatně, natož znaleckou bez dozoru zkušeného lékaře. Podle webu ČLK  nemá žádnou atestaci MUDr. Tomášková dodnes.

6. Znalec Vorel a celá Nemocnice z Českých Budějovic si za znalecký posudek proti Petrovi Kramnému naúčtovala přes 250 tisíc Kč. Jenže ze spisového materiálu je zřejmé, že měli na vypracování posudku 16 pracovních dní. Vyúčtování je však celkem za 438 hodin. Jednoduchým počtem zjistíme, že 16 dní má jen 384 hodin - kdyby znalci pracovali 24 hodin denně. Lítá nám tam nejméně 44 hodin, což zpochybňuje vyúčtování jako takové.

7. Chybně je vyúčtováno čtení spisového materiálu v počtu 300 hodin což stálo daňového poplatníka přes 104 tisíc Kč položkou 350 Kč/hod. Čtení spisového materiálu není vlastní znalecká činnost a má být účtována sazbou a 125 Kč/hod.

8. V řízení proti podezřelému Doc. Vorel a celý jeho kolektiv včetně subjektu Nemocnice České Budějovice oslovil policejní komisař jiné znalce, aby potvrdil znalecké závěry Doc. Vorla a spol. - dodnes se žádný nenašel.

9. Dehonestoval znalosti  a práci znalců Matlach - Fargaš zejména v oblasti zánětlivých elementů ve střevech Moniky Kramné a zásadní měrou přispěl k trestnímu stíhání znalců Matlach - Fargaš, kdy právě v této věci vyšlo najevo, že měl k dispozici úplně jiný snímek jiného střeva než znalci Matlach - Fargaš.

10. Stěžejním důkazem posudku Doc. Vorla a kol. je tzv. výbled, jako působení el. proudu, který určil jen a výhradně z fotografie, když pitevní protokol znalců, kteří prováděli repitvu v Ostravě, žádný výbled vůbec nepopisují.

Jsme tedy svědky situace, že důvodně podezřelí Doc. Vorel a jeho kolektiv včetně subjektu Nemocnice České Budějovice a.s. budou přezkoumávat svoje vlastní závěry vůči Petru Kramnému, který má přiznáno postavení poškozeného.

Veškerý důkazní nekroptický materiál je zcela nenávratně zničen a údajné fotografie, o kterých hovoří ostravský Capo di tutti capi MUDr. Igor Dvořáček jsou nepoužitelné s ohledem na jejich kvalitu.

Máme za to, že v dané procesní fázi nemůže předsedkyně senátu JUDr. Gilová požádat o dodatek k posudku na nové posudky, které vznikly daleko později než posudek Doc. Vorla a kol. Považujeme to za úskok předsedkyně senátu, protože ubrala Petru Kramnému vznést námitku proti znaleckému ústavu či konkrétním otázkám.

Vrcholem naprosté absurdity je ta okolnost, že Doc. Vorel a  kolektiv bude přezkoumávat i znalecké posudky v odvětvích patologická anatomie, ale zejména elektro a biomechanika a nikomu jaksi nevadí, že k tomu vůbec nemá znalecké oprávnění a rozsah znalecké činnosti.

Jsme přesvědčeni, že Doc. Vorel si vzpomene přesně na zničený nekroptický materiál, který viděl v roce 2015 a potvrdí své vlastní znalecké závěry právě z roku 2015. Vysvětlení je jednoduché " nepravdivý znalecký posudek" je trestný čin v daném případě se sazbou 2-10 let a je si moc dobře vědom, že je již přes 2 roky právě za nepravdivý znalecký posudek prověřován orgány Policie ČR."

Security magazín bude tuto nehoráznou kauzu pozorně sledovat.

Výše uvedený text (mimo pasáž spoku Šalamoun) může obsahovat prvky ironie a nadsázky. Jeho ambicí může být pobavit čtenáře a vyburcovat příslušné k větší aktivitě a pozornosti.

 

Autor: hop

Tagy článku