Zbraně nepatří do rukou legálních držitelů zbrojních průkazů?

Zbraně nepatří do rukou legálních držitelů zbrojních průkazů?
Popisek: Ilustrační foto
17 / 01 / 2016, 12:45

Omezením práv držitelů střelných zbraní se vracíme k totalitní podstatě společnosti, tentokrát centralizované v Bruselu.

Vloni 18. listopadu představila Evropská komise svůj návrh novely Směrnice 91/477/EHS o kontrole a nabývání a držení zbraníSnaha unijních orgánů o maximální omezování občanských práv bude pokračovat. 

Na serveru gunlex.cz byl 15.ledna zveřejněn článek "Novela zákona o zbraních optikou dnešních dnů". Autory jsou právní zástupci myslivců z advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, Praha. Myslivci se také začínají probouzet a reagovat na zbraňovou aktivitu EK, a toto je stanovisko jejich právních zástupců, které se nechali k problematice vypracovat. Z textu citujeme: 

"Odsouzení přirozeně zasluhuje jak dění v Uherském Brodě, tak okolnosti výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a vyvození určitých opatření je samozřejmostí. Současně je však nezbytné pečlivě vážit zásah, který bude proveden vůči běžným držitelům zbrojních průkazů, myslivcům, vlastníkům zbraní a střeliva. Také je třeba podotknout, že neexistuje právní norma, usnesení vlády či podobné legislativní opatření například proti řidičům kamionů, kteří ohrožují provoz vlaků, řidiče osobních vozidel, chodce, cyklisty a další účastníky nejen silničního provozu, ale i proti jiným adresátům právního řádu v České republice, jejichž aktivity lze taktéž chápat jako nebezpečné pro okolí a nutné k aplikaci represivních postupů. 

V současné době však stejným způsobem uvažují i orgány EU včetně těch nevolených. Připravuje se legislativní omezení, které dopadne na všechny oprávněné držitele zbrojních průkazů, zbraní a střeliva v celé EU. 

Je tedy zcela evidentní, že jsme se znovu přiblížili systému, jenž trestá a potírá pouze poctivé občany, a dovolíme si připomenout heslo, které nám s úsměvem sdělovali naši starší myslivečtí přátelé: „Zbraně nepatří do rukou pracujícího lidu.“ Volně ho lze parafrázovat tak, že „zbraně nepatří do rukou legálních držitelů zbrojních průkazů“. Je ovšem záhadou, jakým způsobem nejen naši politici zakážou držení a použití zbraní zločincům a teroristům. .....Máme obavu, aby to nedopadlo tak, že stát, potažmo EU bude spíše chránit zločince a teroristy před slušnými a poctivými občany a potírat možnost ochrany života, zdraví a majetku."

Dále autoři uvádí: "Celé načasování evidentně spadá do dnů, kdy kvůli jejich nečinnosti a neschopnosti se do Evropy valí nedostatečně kontrolovaná migrační vlna a v Evropě vybuchují bomby a páchají se různé teroristické útoky, při nichž se sice používají zbraně, avšak nikoliv legálně držené. Základním faktorem je ovšem jednání Evropské komise složené z politiků v pravém smyslu slova, tedy lidí zasahujících do systému evropské kultury, kteří se pod deklarovaným záměrem sjednocení pravidel držení zbraní a jejich evidence snaží občany odzbrojit."

"Je zcela zřejmé, jaké plíživé změny budou následovat, a je evidentní, že když policie bude moci zadržet nebo odejmout zbraně držiteli i bez posudku o zdravotní způsobilosti, v praxi to může znamenat, že takové opatření by mohlo nastat i na základě pouhého udání nebo podezření a stejně tak v případě nelibosti lékaře. Uplatnění nových subjektů do kontrolních funkcí, které navrhuje zákon, přinese zmatek a křížení kompetencí, kdy na adresáta zákona bude kladen opětovně významnější nejen právní, ale i ekonomický dopad.

Závěrem uvádí autoři: "Všechny tyto změny posilují oprávnění státu a oslabují práva občanů. Předkládaná novela je počinem veskrze populistickým, jehož účelem je primární ochromení běžné společnosti při ochraně subjektivních práv....Jedinou možností, jak brojit proti postupnému omezování práv po vzoru orwellovského Velkého bratra, který cílil i na svobodu uvažování a osobní ochranu, je všeobecné právo petiční a vyvinutí tlaku na osoby se zákonodárnou iniciativou, aby se postaraly o změny či úpravy konkrétních předpisů.

Text: JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA a Mgr. Eduard Belšán - Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč, Praha

Více informací naleznete na stránkách LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Tagy článku