Zbraňová legislativa a kluby vojenské historie – přehled změn

Zbraňová legislativa a kluby vojenské historie – přehled změn
18 / 01 / 2019, 09:00

Nedávno byla zveřejněna první pracovní verze textu nového zákona o zbraních, který by měl v budoucnu nahradit současný zákon č. 119, a zároveň implementovat požadavky kritizované evropské směrnice upravující podmínky nabývání a držení zbraní. Jak se pracovní verze textu zákona může dotknout klubů vojenské historie, rekonstrukcí bitev, re-enactmentu?

Nedávno byla zveřejněna první pracovní verze textu nového zákona o zbraních, který by měl v budoucnu nahradit současný zákon č. 119, a zároveň implementovat požadavky kritizované evropské směrnice upravující podmínky nabývání a držení zbraní. A to nad rámec dosud implementovaných požadavků, protože zbraňová legislativa v ČR byla a je na vysoké úrovni, přísná (ovšem rozumná a osvědčená), a tedy leccos splňujeme automaticky. Je třeba se vypořádat s nerozumnými ustanoveními směrnice. Následující text sumarizuje změny, které se dotknou, v případě schválení zákona v této formě (leden 2019), klubů vojenské historie, a vypracovala ho Iniciativa spolků vojenské historie ČR (www.historienezabije.cz), jejíž členové jsou členy pracovní skupiny ustavené při MV právě za účelem konzultací přípravy nového zákona s dotčenou veřejností – tím se Česká republika dosti v přístupu od orgánů EU liší.

Psali jsme: Iniciativa spolků vojenské historie ČR nesouhlasí s kontroverzní směrnicí EU o regulaci zbraní

Pracovní verze nového zákona o zbraních, jež byla nedávno zveřejněna, přináší řadu změn, z nichž mnohé jsou nechtěné a důsledkem široce i hluboce kritizované evropské směrnice, kterou se Evropská unie dle vlastního tvrzení snaží bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu. Dopady na oblast reenactmentu, kterou lze obecně a přibližně definovat jako období archaických systémů, tj. černoprachých, jedno či dvouranných předovek, primitivních zadovek, zbraní doutnákových, kolečkových, křesadlových, perkusních či jehlovek, a zbraní stejné konstrukce, což je podstatné, mohly být zcela zbytečně velmi nepříjemné, ale díky pochopení tvůrců návrhu nového zákona, podpoře kolegů v rámci pracovní skupiny, která se na přípravě podílela a obecně díky politické podpoře „napříč spektrem“, jak se říká, lze velmi obecně říci, že dosavadní úprava platící pro dosavadní kategorii D doznává jen minimálních změn. V praxi se dotknou především cestování do zahraničí a účasti zahraničních re-enactorů na akcích u nás: jde o Směrnicí požadovaný evropský zbrojní pas a formální pozvání.

Psali jsme: Směrnice o zbraních a vojenská historie: aktuální situace

Mnohem složitější a méně příznivá situace nastává v oblasti modernějších zbraní, modernější vojenské historie. To proto, že obsahuje technický průnik se současnými zbraněmi. Také s sebou, narozdíl od reenactmentu “starých dob”, který z návrhu zákona vychází v některých ohledech dokonce lépe nežli ve stávající úpravě, přináší první negativa, a to naprosto zásadní. Týká se to především expanzních zbraní konvertovaných z ostrých, čemuž jsme se věnovali nejen na Security Magazínu. Přisuzovat to lze výhradně Evropské směrnici a doprovodným předpisům, naše Ministerstvo vnitra neaplikovalo žádná tvrdší ustanovení, než směrnice požadovala. Mimo tohoto také lednová pracovní verze zákona přináší řadu zjednodušení a pozitiv a celkově ji lze považovat za velice kvalitní a povedenou.

Detaily rozvíjející jednotlivé body infografiky najdete v prvním a druhém dílu článku na //historienezabije.cz; a dále pak například v článku Zbraňová legislativa – Nový zákon o zbraních na webu sdružení LEX, nebo v sérii článků na Zbrojnici.

za ISVHČR Martin Šavel, Roman Urbani, Jakub Samek

Tagy článku