Zefektivněné parkování v Německu

Zefektivněné parkování v Německu
28 / 06 / 2019, 07:30Parkování je jednou z moderních starostí obyvatel města a stejně tak dojíždějících. Najít místo zabere mnoho času, což je frustrující zejména tehdy, když se člověk snaží začít svůj pracovní den. Když Otto, jedna z největších e-komerčních společností, chtěla na tento problém najít odpověď, obrátila se na projekt poskytovatele bezpečnostních řešení Videte IT. Videte IT dodalo svoje řešení Smart&Safe za použití produktů společností Hikvision.

Výzva

Společnost Otto rozšiřovala své ústředí v Hamburku o dvě nové budovy s parkovištěm. Od začátku chtělo vedení parkovací řešení, které učiní parkování pro zaměstnance snadným, efektivním a bezpečným. Zaměstnanci často na parkovišti nekonečně dlouho jezdí sem a tam ve snaze najít místo. To plýtvá jejich drahocenným časem a přináší jim frustraci parkoviště dlouho objíždějí ve snaze  nekonečně je objíždějí ve snaze najít místo. To plýtvá jejich cenným časem a přináší a frustruje je, což vše přispívá ke špatné zkušenosti.

Otto také potřebovalo, aby řešení bylo snadné provozovat a spravovat, aby se hladce integrovalo do stávajícího bezpečnostního systému a aby přesně monitorovalo parkování pro účely managementu. To vyžadovalo inteligentní detekci a analýzu, aby bylo možné ihned zajistit lepší informace o dopravní ruchu a parkovacích místech. Dalším požadavkem byla implementace mobilní aplikace, aby si zaměstnanci mohli svůj příjezd plánovat předem. Jjak je u většiny nových budov zvykem, byla zde také potřeba přijít s bezpečnostním systémem, který by se bezproblémově propojil se stávajícími systémy.

Řešení

V rámci projektu byl instalován naváděcí systém pro vnitřní parkování společnosti Hikvision. Systém detekuje všechna parkovací místa pomocí parkovacích kamer (DS-TCP345D) nainstalovaných ve všech částech struktury. Každá kamera dokáže vidět na parkovišti až šest parkovacích míst, takže mohou vidět, pokud je v každém vozidlo. Tato informace se odešle do řídicího terminálu, který spočítá, kolik míst je obsazeno a kolik je jich dostupných. Terminál tyto údaje pošle do analytického serveru využívajícího hluboké učení (DS-TPS100), který obratem aktualizuje obrazovky s naváděním na parkovací místa. Řidiči tak mohou snadno najít volné místo.

Řidiči mohou při vstupu do parkoviště vidět jasné značení, které je za použití parkovacího naváděcích indikátorů s displejem (DS-TVL121) okamžitě navedou k následujícímu volnému místu. Analytický server poskytuje informace o počtu volných míst vstupnímu parkovacímu řídicímu terminálu (DS-TPM400-P).

Parkovací řídicí terminál též používá barevná světla ukazující parkovací status – červenou pro obsazená místa, zelenou pro volná. Světla je také možné si nakonfigurovat, dostupných je sedm barev umožňujících ukazovat různé statusové údaje – např. parkovací místa pro významné osoby, místa pro elektrické vozy nebo místa pro zdravotně postižené řidiče.

Analytický server zlepšuje efektivitu parkování kombinováním všech těchto informací, což poskytuje cenný zdroj pro management. Analyzuje vozidla, aby zlepšil přesnost detekce parkovacích míst.

Systém také podporuje více zpráv pro snadnější správu, např. hodinové, denní, měsíční nebo roční zprávy – díky tomu lze vidět, jaký čas je nejrušnější. Kromě toho umí zobrazit průměrnou dobu parkování nebo vytížení parkoviště. V neposlední řadě kamery poskytují dohled a parkoviště tak zabezpečují.

Timo Koch, šéf technologického oddělení společnosti Videte IT, a její generální ředitel Tobias Bauer uvedli: „Vybudovali jsme parkovací systém, který správu parkování díky AI technologii společnosti Hikvision významně usnadňuje. Tato technologie poskytuje vyšší přesnost detekce než jiné a umožňuje toto řešení v budoucnu škálovat

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace