Zimola versus Sobotka: 1:0

Zimola versus Sobotka: 1:0
Autor fotografie: Flickr.com|Popisek: Bohuslav Sobotka
18 / 11 / 2016, 18:45

Úspěšný hejtman Jiří Zimola, který v krajských volbách obhájil křeslo, se čím dál více hlásí o slovo. Je jedním z lidí, kteří otevřeně poukazují na fakt, že strana se nachází na sestupné trajektorii. Může být i novým předsedou vnitřně rozvrácené ČSSD?

KOMENTÁŘ

O Zimolovi jako úspěšném politikovi ČSSD je slyšet čím dál více. V souvislosti s eufemisticky řečeno neutěšenou situací v ČSSD se o něm začíná mluvit jako o možném nástupci nevýrazného Bohuslava Sobotky.

Zimola prezentoval v minulých dnech několik zajímavých nápadů, jak dostat stranu z krize, v níž se bezprostředně po prohraných krajských volbách nachází. Jedním ze zajímavých návrhů, které by mohly pozitivně ČSSD pomoci, patří určitě oddělení funkcí předsedy strany a předsedy vlády. Podle mnoha straníků ČSSD není Sobotka špatný premiér, ale nezbývá mu čas na rozvoj strany, protože prostě na to nemá jednoduše čas.

Podle Zimoly by se Sobotkovi ,,uvolnily jedny ruce" a předsedou strany by se stal někdo jiný. Tento tandem by pak měl být daleko efektivnější než současná ,,kumulace funkcí", jež není podle jihočeského hejtmana dále únosná.

Hlavním problémem však je, že Sobotka takové rozdělení zásadně odmítá, neboť je to podle něho ,,nesmysl, který by pouze nahrál hnutí ANO". Kromě toho, že se předseda vlády bojí ztráty vlivu ve straně, je na jeho straně obava z toho, že by se narušila setrvačná struktura ,,uzavřeného" systému volby jeho nejbližších spolupracovníků nejen ve vedení. O Sobotkovi je totiž známo, že nerad připouští konkurenci tak, aby vedení strany bylo pokud možno názorově pestré.

Zimolův tlak na předsedu ČSSD, i když je zatím ze strany Sobotky ignorován, však může s přibývajícími měsíci, jež zbývají do parlamentních voleb, narůstat. V krajním případě by mohl eskalovat v mimořádný sjezd, kde by Zimola definitivně převzal stranické otěže. Na každý pád se Zimola nebojí pojmenovávat veřejně krizi, která v ČSSD panuje, a proto zatím v pomyslné fotbalové terminologii nad Sobotkou vede 1:0.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.