Zkoušky spolehlivosti příslušníků bezpečnostních sborů

Zkoušky spolehlivosti příslušníků bezpečnostních sborů
Autor: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
13 / 10 / 2014, 14:00

13.10.2014 / Výsledky v letech 2012 a 2013.
Zdroj: Informace pro vládu ČR

Testy korupční odolnosti ve státní správě – myšlenka, které se všichni, jichž by se mohla týkat, úporně brání. Přestože se zavedení testů odolnosti proti korupci ve státní správě podařilo prosadit do koaliční smlouvy v roce 2010, snaha o jejich prosazení byla úspěšně torpédována.

Jediné, co z tohoto protikorupčního opatření funguje, je takzvaná zkouška spolehlivosti příslušníků bezpečnostních sborů. Tu provádí příslušníci specializovaného pracoviště Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Jedná se o navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit v rámci výkonu služby nebo zaměstnání, a se kterou se běžně setkává. Účelem této zkoušky je předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Ustanovení o zkoušce spolehlivosti výslovně zakazuje zkouškou spolehlivosti bezprostředně ohrozit nebo poškodit nejen majetek nebo zdraví osob, ale nesmí dojít ani k omezení svobody osob. Zároveň musí být zachována lidská důstojnost.

Zkoušku spolehlivosti provádí inspektor nebo i jiná osoba s jejím souhlasem, za jejíž jednání je však inspektor odpovědný a která se musí řídit jeho pokyny. Osoba provádějící zkoušku spolehlivosti je oprávněna sdělovat nepravdivé údaje, což je v praxi nezbytné pro účinné provedení zkoušky.

K důsledné ochraně práv je stanovena povinnost, kromě standardního úředního záznamu, dokumentovat průběh zkoušky obrazovým a zvukovým záznamem. V případě, že se zkoušená osoba dopustí protiprávního jednání, je o tom informována a záznam je předán příslušnému bezpečnostnímu sboru, který je povinen jej založit do osobního spisu zkoušené osoby.

V roce 2013 bylo provedeno 56 (+25 proti roku 2012) zkoušek spolehlivosti. Ve třech případech (tedy u více než pěti procent zkoušených) bylo zadokumentováno podezření z protiprávního jednání, které dále řešil policejní orgán Inspekce a nadřízení služební funkcionáři zkoušených osob.

Psali jsme také:

Korupční jednání příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2013

Vývoj kriminality příslušníků policie, vězeňské služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů.

Noční drama v pražských Modřanech- musela zasáhnout URNA

Policisty, hasiče a vězeňské dozorce ohrožují exekuce

Platy hasičů a policistů - mýty a fakta

Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče

Jak je to s "navýšením" platů u bezpečnostních složek

S platy nemůžeme být spokojeni

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace