Znamení doby: Na kněze hájícího v chrámu svatého Víta tradiční rodinu podala trestní oznámení agresivní genderová lobby

Znamení doby: Na kněze hájícího v chrámu svatého Víta tradiční rodinu podala trestní oznámení agresivní genderová lobby
13 / 10 / 2018, 15:00

Na destrukci tradiční rodiny upozornil ve svém kázání probošt Petr Piťha (80) při kázání v katedrále sv. Víta. A už ji měl. Následovalo trestní oznámení České ženské lobby, které kněze obvinilo ze šíření poplašné zprávy.

KOMENTÁŘ

Zřejmě se tak dočkáme skupinek (možná mas) povykujících aktivistek, podobně jako tomu bylo v USA před nedávným hlasováním o soudci Nejvyššího soudu Brettovi Kavanaughovi, odpůrci potratů.

Výpad aktivistek proti Petru Piťhovi má mnohem širší společenský rozměr, než by se mohlo na první pohled zdát. Vlastně - Jde o všechno.

Za údajný trestný čin šíření poplašné zprávy hrozí katolickému knězi Piťhovi, který byl nedávno jmenován papežem „kaplanem jeho Svátosti“ trestní sazba až pět let vězení.

Profesor Petr Piťha ve svém kázání v den sv. Václava v katedrále sv. Víta mimo jiné upozornil na to, že „tradiční rodina“ (tj.: otec - muž, matka žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena) prochází nejhlubší krizí ve své více než tisícileté historii.

Celé kázání Petr Piťhy zde: //kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/10/Mons.-Petr-Pi%C5%A5ha-K%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD-o-sv%C3%A1tku-sv.-V%C3%A1clava-L.P.-2018.pdf

Statistiky přitom dávají co to rozvratu rodin Piťhovi za pravdu: Každé druhé manželství se v České republice rozpadá, 30 tisíc dětí ročně přichází  o jednoho z rodičů, většinou o otce. V České republice se rodí dlouhodobě čím dál méně dětí (o třicet tisíc méně, než v roce 1981, viz //www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce).

Počet interrupcí je přitom ohromující: 50 tisíc dětí ročně. Pokud chápeme plod jako dítě, je každý rok v České republice připraveno o život každé třetí dítě. Také o tom mluvil kněz Petr Piťha ve svém kázání v katedrále sv. Víta.

psali jsme: Istanbulská úmluva je zbytečný nesmysl propagující gender ideologii!

K rozvodům přitom dochází většinou z podnětu žen, a to dvakrát víc, než mužů. Nejvíce rozvodů bývá kolem třetího roku dítěte, kdy končí období tzv. nezastupitelné role matky.

Tradiční rodina je plíživě nahrazována jinými modely. Například matkami samoživitelkami či osobami stejného pohlaví.

Ve svém kázání kněz Petr Piťha (též významný lingvista a historik) uvedl, že společnost čeká roztrhání a rozehnání rodin, odebírání dětí (Barnevernet) či prohlášení homosexuálů za nadřazenou vládnoucí třídu.

Za čiré zlo označil kněz tzv. Istanbulskou smlouvu, kterou má pod tlakem Evropské unie brzy podepsat parlament. Petr Piťha upozorňuje, že v hlavní části smlouvy není nic kontroverzního. Nebezpečí je ukryto až v dodatcích, které je velmi obtížné rozluštit bez hlubší znalosti souvislostí.

Istanbulská smlouva, která se týká boje proti násilí na ženách a domácímu násilí, přitom nemá oporu ve statistikách. Podle nich páchají domácí násilí ženy stejně jako muži. Proto by se měla týkat Istanbulská smlouva také násilí, páchaných na mužích – je tedy (když už) genderově nevyvážená, zbytečná a ve své podstatě neomarxistická.

Podle statistik je přitom tzv. „domácí násilí“ společensky sice nežádoucí, ale okrajový jev. K prokazatelnému domácímu násilí dochází v celé České republice k pouhé stovce případů měsíčně. Viz //www.domacinasili.cz/statistiky/.

 „Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu,“ řekl Petr Piťha během svého kázání v katedrále sv. Víta.

„Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoli dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti.“

psali jsme: Potřebná věda, nebo ideologie? Na brněnské univerzitě končí kontroverzní Genderová studia

Neomarxismus, který již přerostl v masivní „ženskou“ revoluci, má kořeny v 60. letech, kdy došlo k prudkému rozmachu ženského aktivismu. Skupiny povykujících aktivistek se postupně organizovaly a na vlně feminismu svou revoluci přejmenovaly na „boj o genderovou rovnost“. Jejich aktivity jsou štědře dotovány především miliardářem Georgem Sörösem (Open fund society), tzv. Norskými fondy a fondy Evropské unie.

Cílem je rozbití základní stavební buňky společnosti, tedy rodiny, a vytvoření nové společnosti, kterou by bylo možno lépe kontrolovat. Ta nynější se, jak vidno, začíná vymykat z ruky, protože na ni přestává platit i mediální masáž.

Ženy jsou tak zneužity především globalisty, kteří hledají „nové, lepší voliče“ a nacházejí je například v imigrantských vlnách, zaplavujících Evropu. Na konci tohoto procesu budou děti odebrány i jim, přesně jak předpověděl profesor Piťha.

Důležitý momentem s sílící genderové revoluci se staly nedávné prezidentské volby v USA. Tehdy bylo vše nastaveno tak, aby se prezidentkou poprvé v historii stala žena (Hillary Clintonová).

Sice jim to nevyšlo, ale ženská (genderová, neomarxistická) revoluce pokračuje i bez ní. Stovky mužů jsou likvidovány pod záminkou sexuálního obtěžování bez jediného důkazu – jen na základě tvrzení „postižené“ ženy. I když se se nařčení neprokáží, ženy nejsou za svá křivá svědectví trestány. Položme květiny na hrob presumpce neviny.

Ženy jsou již dnes zvýhodněny takřka ve všech oblastech, především však v klíčovém boji o děti. To je to, oč tu běží.

Častým argumentem ženských aktivistek bývá, že ženy mají nižší platy. Toto tvrzení sice má oporu ve statistikách //www.czso.cz/csu/czso/ceske-zeny-berou-nizsi-mzdy, nicméně v případě fungující rodiny jde o irelevantní údaj, protože když je žena doma s dětmi, živí rodinu muž.

Žijeme v převratné, revoluční době – aniž bychom si to uvědomovali. Jestli bude jedním z padlých také Kaplan jeho Svátosti Petr Piťha, ukáže čas.

 

Autor: Ondřej Höppner

Tagy článku