Zrádci národa Lichtenštejnové žádají vrátit Mikulov a Lednici. Pražská kavárna ,,kolaboruje" a ohrožuje integritu státu

Zrádci národa Lichtenštejnové žádají vrátit Mikulov a Lednici. Pražská kavárna ,,kolaboruje&quote; a ohrožuje integritu státu
Autor fotografie: Alena Tučímová (CC BY-SA 4.0)|Popisek: zámek Lednice
04 / 09 / 2018, 13:00

Lichtenštejnské knížectví zaslalo oficiálně české vládě ostrý dopis, v němž požaduje odškodnění lichtenštejnských občanů.

Informaci přinesl server Hlídací pes. Forum 24 následně tuto informaci převzalo s komentářem: 

,,Případ okradení Lichtenštejnů se týkal v roce 1945 ohromného množství majetku, do něhož patří i zámky ve Valticích a Lednici, tisíce hektarů polí a vinic."

Forum 24 slovíčkem ,,OKRADENO” tak zpochybňuje Benešovy dekrety, na nichž bylo panství zabaveno. Vynecháme-li skutečnost, že většina sousedů postkomunistickeho bloku kulturní památky nerestituovalo a i vydání Orlíku Schwarzenbergerovi bylo v rozporu s restitučními pravidly, je skandální, jakou má podporu tento návrh cizího státu. Odškodnění lichtenštejnských občanů, jak se píše, není o občanech, ale především o knížeti Lichtenštejnského knížectví ze stejnojmenného rodu, který už zradil rod Přemyslovců. Abychom byli objektivní, citujme ze serveru Historický spolek Liechtenstein:

,,Jindřich I. založil moravsko-rakouskou větev rodu. Patřil mezi přední stoupence českého krále Přemysla Otakara II, od kterého v roce 1249 získal za věrné služby hrad a ves Mikulov a jeho rod tak vstoupil na Moravu. Naproti tomu jeho syn Jindřich II. stál na straně Rudolfa Habsburského a v bitvě na Moravském poli 26. 8. 1278 bojoval v jeho řadách.”

Tedy tento rod zradil českého krále již v druhé generaci za života krále, který tento rod přivedl na Moravu. Lichtenštejnové stáli u pádu krále železného a zlatého Přemysla Otakara II., který poprvé rozšířil vládu Prahy až k Jadranu, a na celé rakouské země. 

psali jsme: Zapomenuté oslnivé vítězství Čechů nad Maďary v Rakousku. To vše díky králi Přemyslu Otakarovi II.

Lichtenštejnové s podporou Rudolfa Habsburského na Moravském poli tak stáli u zrodu habsburské monarchie, která nakonec na skoro 400 let pohltila i české země a přivedla je po Bílé hoře k nemalému úpadku. Jan Amos Komenský a desítky tisíc protestanských Čechů musely z vlasti odejít a s nimi i um a ekonomická síla. Vrcholem Bílé hory pak byla poprava elit české společnosti včetně rektora University Karlovy Jana Jesenia.

Abychom zůstali objektivní, citujme roli Karla I. z Lichtensteina ze stránek spolku Historický spolek Liechtenstein:

,,Teprve po několika opakovaných příkazech císaře poslal do Vídně seznam hlavních provinilců. Dne 17. ledna 1621 byl Karel I. jmenován královským místodržitelem, který byl odpovědný pouze císaři.

...Při dalších jednáních se dvorem ve Vídni se snažil snížit počet návrhů trestů smrti, což se mu podařilo. Karel I. z Lichtensteina pak získal jako královský místodržící nevděčný úkol provést popravy 27 českých pánů 21. 6. 1621”

psali jsme: Stopa českého krále Přemysla II. Otakara v Rakousku – kromě sochy dostal Marchegg i ostatky krále

Tento rod se během druhé svétové války neodstěhoval do Londýna či Ameriky a ve svém knížectví vyhlásil neutralitu. Zmíněný rod stál u dvou nejzásadnějších katastrof ve vývoji českého státu. A tento rod nyní podporují čeští, lépe řečeno pražští pseudointelektuálové, kteří chtějí, aby v ČR opět získali zásadní majetek, a tedy i vliv.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

 

Autor: V2

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.