Bosch Video Management System (BVMS) – nové možnosti

Bosch Video Management System (BVMS) – nové možnosti
Autor fotografie: Bosch media site|Popisek: Ilustrační obrázek
01 / 08 / 2023, 17:45

BVMS je jedinečné síťové video řešení, které vám umožní snadno spravovat digitální video, audio a data v jakékoli IP síti. Jedná se o nejlepší systém správy obrazu od zařízení Bosch pro video dohled, který zvyšuje jedinečné schopnosti kamer Bosch a řešení pro nahrávání videa. Kromě toho je systém vybaven rozhraním pro připojení různých systémů a zařízení od jiných výrobců a splňuje požadavky norem nezbytných pro integraci s takovými řešeními.

Neustálá poptávka po nových funkcích v CCTV systémech nutí mnoho výrobců zavádět novinky v nabídce softwaru pro správu. Nejnovější verze BVMS představuje mnoho inovativních a jedinečných řešení, která lze použít v mnoha scénářích.

Dynamické masky soukromí – anonymizace

GDPR je stále často diskutovaným tématem investorů. Klíčové je zachovat důvěrnost údajů o osobách, které společnost navštěvují, a zároveň zajistit kvalitní kamerový systém. Opakují se otázky jak se chránit před únikem osobních dat, jak vymazat tváře osob v živém zobrazení, při přehrávání nebo exportu dat atd.

Nový anonymizační prvek v BVMS vám umožní splnit tato očekávání. Pomocí AI (umělá inteligence) implementovaného na pracovních stanicích, vyhledává algoritmus všechny objekty klasifikované jako osoby a aktivuje masku soukromí. Tato maska se aplikuje na obraz. V závislosti na oprávněních operátora může nebo nemusí mít tuto funkci povolenou pro následující provozní režimy: živé zobrazení, přehrávání a export záznamu. Ve všech těchto režimech bude maska soukromí aplikována na každý objekt klasifikovaný jako osoba.

BVMS

Díky tomu se operátoři pracující s živým videem mohou soustředit na vyhledávání nežádoucího chování, mohou reprodukovat anonymizovaný obraz a např. správce systému může exportovat video materiál pro vyšetřování vymazáním údajů o hostu (osobě).

Správce systému rozhoduje o tom, zda exportovat nahrávky s maskami soukromí nebo bez nich.

Funkce anonymizace funguje přímo na pracovních stanicích, takže všechny algoritmy analýzy videa běžící v kamerách fungují hladce. Nastavte pravidla alarmů, akční scénáře, skripty pracují nezávisle tak, aby neovlivnily práci anonymizace.

Dynamická správa úrovní hrozeb

Dalším problémem, na který zákazníci upozorňují, je schopnost dynamicky spravovat uživatelská oprávnění. Jak rychle je možné přidělit přístup ke kamerám nebo změnit oprávnění pro určité funkce (jako anonymizace) operátorům v závislosti na jakékoli události?

Jako řešení tohoto problému zavádí BVMS 12 možnost Threat Level Management: dynamické změny uživatelských oprávnění. Tato funkce umožňuje dynamicky přiřazovat operátorovi nová oprávnění v závislosti na události, ke které došlo v systému. Událostí může být jakýkoli signál z video analýzy, fyzické tlačítko, časová událost atd.

BVMS12

Mezi klíčové oblasti použití patří: centralizovaný dohled a dočasný přístup ke kamerám v závislosti na událostech, včetně anonymizace správcem z důvodu přítomnosti osob v areálu, zahrnutí doplňkových funkcí během hromadné akce, např. pro potřeby policie.

Zkušební verze auditu

V nové verzi myslíme i na správce systému. Pro ně byl vytvořen modul pro analýzu činnosti operátorů, dozorů a dalších nižších skupin uživatelů. Tento modul shromažďuje přesná data týkající se změn v systému, a to jak z hlediska nastavení, změn hodnot, který uživatel změny provedl a kdy atd. V typických protokolech událostí, které jsou k dispozici v softwaru pro správu videa, jsou klíčovými shromažďovanými informacemi stavy zařízení, stavy záznamu, alarmové události atd. V případě protokolu auditních zkoušek jsou shromažďovány informace, které ovlivňují provozní stav celého systému a údaje související s možnými úmyslnými sabotážními činnostmi.

Mezi dalšími změnami představenými v nové generaci BVMS 12 stojí za zmínku také podpora Onvif T pro podporu metadat z kamer Onvif Profile T a 2-way audio, globální akce ochrany / omezení / mazání záznamů a mnoho dalších.

BVMS 12 je nyní k dispozici ve všech nových hardwarových řešeních, jako je Divar IP All in One, a ve všech nových serverových řešeních. Pravidelní zákazníci s aktualizací SMA mají aktualizaci k dispozici na většině platforem.

Zdroj: Bosch

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.