Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV v pandemickém roce 2020 výrazně navýšil tržby, se zákazníky jedná o kontraktech za více než miliardu korun

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV v pandemickém roce 2020 výrazně navýšil tržby, se zákazníky jedná o kontraktech za více než miliardu korun
Autor fotografie: Ladislav Semetkovský, CC BY-SA 4.0|Popisek: Primoco UAV
02 / 03 / 2021, 11:00

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE loni utržil 30,78 milionu korun, což představuje ve srovnání s rokem 2019 nárůst na více než devatenáctinásobek. Společnosti, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy, se zároveň podařilo snížit provozní ztrátu EBITDA na 4,98 milionu korun z 20,95 milionu korun v roce 2019. „V roce 2020 jsme začali těžit z našich investic a tvrdé práce z předchozích let. Nejenže se nám podařilo výrazně navýšit tržby a v první polovině roku dokonce poprvé dosáhnout kladného výsledku EBITDA, ale především jsme uzavřeli smlouvy s odběrateli za celkem 117,5 milionu korun. To je skvělý příslib pro budoucí výsledky a rozvoj společnosti,“ uvedl generální ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Koronavirová krize na jedné straně zkomplikovala českému výrobci bezpilotních letadel možnosti setkávat se s novými zákazníky v zahraničí, předvádět jim stroje a uzavírat nové obchody, na druhé straně však přispěla k získání nových zákazníků, a to i v tuzemsku. V době nouzového stavu například společnost Primoco UAV pracovala pro Policii České republiky, s níž mimo jiné úspěšně otestovala koncept ochrany hranic v režimu Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). „Nyní také jednáme o možném využití našich strojů v rámci integrovaného záchranného systému, kdy by Česká republika využila letku bezpilotních prostředků ke koordinaci záchranných prací či pátrání po pohřešovaných osobách,“ uvedl Semetkovský.

Primoco UAV zároveň dále pracuje na rozvíjení spolupráce s vojenskými úřady. Dne 26. října 2020 byla společnost uznána Odborem vojenského leteckého dozoru Ministerstva obrany České republiky jako schválená organizace pro vojenskou výrobu a vývoj. Udělení oprávnění je završením první etapy dlouhodobé přípravy na získání vojenského typového osvědčení pro letadlo Primoco UAV One 150M. Společnost nevyrábí bojové bezpilotní letouny, vojenský materiál představuje na úrovni senzorů, elektroniky.

Při práci na schvalování vojenských a místních procesů pro certifikaci technologie pro vojenskou výrobu a vývoj pomohly společnosti Primoco UAV také zkušenosti a znalosti bývalého pilota stíhacích letadel Mig-21 a penzionovaného generála Ing. Josefa Rady, jenž byl dne 8. července 2020 jmenován členem dozorčí rady společnosti.

Technologické inovace a nové rekordy

V roce 2020 společnost Primoco UAV nezahálela ani po technické a technologické stránce. Již v prvním pololetí obdržela certifikát kvality ISO 9001 a zahájila proces certifikace nového bezpilotního letadla podle standardu NATO STANAG 4703. V srpnu a září 2020 pak do stroje Primoco UAV One 150 integrovala nový radar se syntetickou aperturou (SAR) od americké společnosti Imsar. V této konfiguraci je stroj určen primárně pro vojenské zákazníky a nabízí velmi zajímavé možnosti průzkumu a detekce, které v současné době poskytují jen velmi nákladná pilotovaná letadla od izraelských a amerických společností.

Během roku 2020 byl navíc dokončen vývoj produkční verze letadla Primoco UAV One 150. Ta prošla několika změnami, včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat operace z méně kvalitních drah, redesignu elektroinstalace za účelem snížení požadavků na údržbu a zvýšení bezpečnosti, úpravy leteckého softwaru, ale hlavně integrace nových špičkových senzorů. „Výsledná konfigurace, která je nyní nabízena zákazníkům, vylepšuje celou řadu parametrů stroje, včetně vytrvalosti letu, která vzrostla na více než 15 hodin,“ popisuje Semetkovský s odkazem na rekordní let z 16. dubna 2020. Tehdy z továrního letiště v Písku – Krašovicích odstartoval stroj k nepřetržitému letu v délce 15 hodin a tří minut. Celkově urazil 1650 kilometrů s průměrnou spotřebou paliva 2,2 litru na hodinu letu. Stanovil tak nejen český vytrvalostní rekord, ale dosáhl i světového prvenství v dané váhové kategorii.

Že patří ke světové technologické špičce pak český výrobce potvrdil také loni v červnu, kdy na vzdálenost 9700 kilometrů z České republiky předvedl zákazníkům v Malajsii dálkově ovládaný operační let. Na místě byli pouze představitelé zákazníka, kteří tvořili bezpečnostní zálohu. Na dálku se podařilo s pomocí tamních techniků provést také všechny údržbové práce.

Příznivý výhled do budoucna a novinky na poli akcií

Zároveň s výsledky hospodaření za rok 2020 společnost Primoco UAV také oznámila, že zvažuje emisi 500 000 kusů nových akcií nad rámec stávajícího počtu 4,34 milionu kusů. Prostředky získané prodejem cenných papírů by následně využila na přípravu související výstavby nového výrobního závodu a vývoje nových technologií. „Primoco se díky novým investicím posune dál na cestě mezi špičkové globální výrobce bezpilotních letadel se sídlem v České republice. Rád bych zdůraznil, že Primoco vyvíjí a vyrábí drtivou část komponent, včetně spalovacího motoru a je zcela samostatný a nezávislý na dodavatelích,“ říká Semetkovský.

Kromě toho došlo ke dni 1. 3. 2021 na pražské burze ke snížení objemu minimálně obchodovatelného množství (lotu) akcií Primoco UAV SE z 500 kusů na 100 kusů. Cenné papíry společnosti, jejichž aktuální tržní cena činí 240 Kč za kus tak budou podle Semetkovského dostupnější i menším investorům.

Výhled společnosti Primoco UAV na rok 2021 je navzdory pokračující pandemii covid-19 příznivý. „Jednáme o smlouvách na dodání 67 kusů bezpilotních letounů pro 16 nových zákazníků v celkové hodnotě více než jedné miliardy korun. Do konce letošního roku počítáme se zdvojnásobením výroby a k podpoře této expanze jsme již začali s náborem nových zaměstnanců,“ uvedl Semetkovský s tím, že ve fázi počátečního jednání je dalších 45 nových prodejních kontraktů, kde jsou zákazníci vysoce spokojeni s možnostmi využití bezpilotních letadel vyráběných v pražském Radotíně.

Také výhled za horizont roku 2021 ukazuje na rozšiřující se možnosti růstu Primoco UAV. Například výzkumná společnost Macrosource Media očekává, že celosvětový prodej civilních bezpilotních prostředků vzroste v roce 2026 na 11,8 miliardy dolarů ze současných 2,8 miliardy dolarů. Ačkoli na světě působí přes tisíc výrobců dronů a bezpilotních prostředků, hlavní konkurenci pro Primoco UAV představuje vzhledem ke kategorii, výbavě a vlastnostech jejích strojů jen zhruba desítka z nich.

 

Hospodářské výsledky za 2020 (konsolidované):

 

31.12.2019

31.12.2020

Tržby

1 532

30 878

Náklady

-25 498

-37 955

Provozní hospodářský výsledek

-23 966

-7 077

EBITDA

-20 946

-4 980

Zisk před zdaněním

-23 966

-9 435

Zisk po zdanění

-23 966

-9 435

     
 

31.12.2019

31.12.2020

Dlouhodobý majetek

33 325

30 232

Oběžná aktiva

19 141

20 222

Aktiva celkem

52 524

50 516

Vlastní kapitál

31 736

21 834

Krátkodobé závazky

0

10

Dlouhodobé závazky

20 514

28 391

Krátkodobé pohledávky

3 048

5 984

Pasiva celkem

52 524

50 516

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.