Firmy se otevírají umělé inteligenci, byli bychom rádi, kdyby stát tuto zásadní technologii podporoval více, říká Filip Dvořák ze společnosti Filuta AI

Firmy se otevírají umělé inteligenci, byli bychom rádi, kdyby stát tuto zásadní technologii podporoval více, říká Filip Dvořák ze společnosti Filuta AI
Autor fotografie: Filuta AI |Popisek: Zakladatel společnosti Filuta AI Filip Dvořák
17 / 06 / 2023, 17:00

SM přináší rozhovor s jedním ze zakladatelů společnosti Filuta AI Filipem Dvořákem. Společnost Filuta AI vyvíjí novou generaci kompozitní inteligence. V čem přesně spočívá? A jak se Dvořák dívá na negativní stránky umělé inteligence? Více informací již v našem rozhovoru.

1. Pane Dvořáku, Váš startup funguje necelý rok, v rámci takzvaného pre-seed kola financování však získal největší investici 56 milionů korun. Jak se Vám podařilo docílit takového úspěchu?

Investici této velikosti jsme získali, protože jsme v okamžiku oslovení investorů již měli MVP (minimální životaschopný produkt), několik spokojených platících zákazníků, zkušený tým a masivně rostoucí trh aplikací umělé inteligence. Metrikami úspěchu je však pro nás zejména pozitivní dopad na svět a pokrytí trhu, kde je před námi ještě delší cesta.

2. Společnost Filuta AI se zabývá umělou inteligencí, přesto se něčím odlišuje - vyvíjí novou generaci kompozitní umělé inteligence. K čemu je vlastně užitečná a na jakém principu funguje?

Koncept zkomponování různých modelovacích technik v rámci umělé inteligence za účelem dosažení lepších výsledků se v oboru AI periodicky střídá s obdobími, kdy se lidé snaží řešit všechny problémy jednou modelovací technikou. Filuta je jedním z hybatelů kompozitního přístupu, kde řešení problému modelováním kompozice z portfolia umělých inteligencí je samo o sobě řízeno umělou inteligencí.

                          Martin Doušek a Filip Dvořák, zakladatelé společnosti Filuta AI (Foto: Filuta AI)

 

3. Má kompozitní umělá inteligence nějaké limity, omezení, která ještě ladíte?

Portfolia umělých inteligencí se neustále rozrůstají. Stejně jako roste kvalita jednotlivých inteligencí a způsoby jejich kompozice. Tento proces postupného růstu bude dlouhodobě pokračovat a jsme nadšeni z kvalitativních posunů, které vidíme na úrovni pouhých  měsíců.

4. Jak obtížný je v dnešní době vývoj vlastní, v tomto případě umělé inteligence?

Nasazení existujících modelů umělé inteligence pro mnoho standardních podnikových účelů je v současnosti snadné. Rozsáhlejší a méně standardní účely nasazení vyžadují doplnění expertem na AI. V blízké době můžeme očekávat vznik dalších AI produktů automatizujících repetitivní a nudné oblasti řízení podniku - již nyní vidíme množství produktů pro účetnictví, právo, dodavatelské řetězce, a mnoho dalších.

5. Na jaký cílový segment cílíte?

Věříme, že s naší technologií můžeme demokratizovat AI pro malé a střední firmy napříč různými obory. Už dnes je to trh, jehož hodnota dosahuje zhruba 600 miliard dolarů ročně. Naší specializací je potom software pro inteligentní automatizaci, tedy automatizaci za pomocí umělé inteligence.

6. Jak vnímají samotné firmy aplikaci umělé inteligence do jejich chodu? Jsou otevřené novým možnostem, nebo převládá z Vašeho pohledu ještě konzervativnější hledisko?

Firmy se postupně otevírají a zaznamenáváme, že se začínají připravovat budgety specificky pro interní aplikace AI.

7. Jaká je podle Vás podpora ze strany státu, pokud jde o nové technologie a inovace včetně umělé inteligence?

Vidíme skvělé iniciativy jako například technologickou inkubaci od agenutry CzechInvest se segmentem zaměřeným na umělou inteligenci. Byli bychom však rádi, kdyby se stát na podpoře a vývoji v současnosti jedné z nejzásadnějších technologií podílel ještě o něco více.

8. Neplatí u umělé inteligence známé heslo ,,dobrý sluha, ale špatný pán"? Nemá z Vašeho pohledu umělá inteligence také negativní stránky a nemůže být zneužitelná?

Každá nová technologie představuje společenskou výzvu z hlediska vzdělávání a osvojení si rozumných principů jejího využití. Umělá inteligence se v tomto neliší od šroubováku - je to nástroj, který primárně přináší spousty hodnoty, ale bez znalosti použití, a nebo při zneužití může způsobit škodu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.