Komentář: Tajný žolík Putina, jak Trump zamíchá kartami

Komentář: Tajný žolík Putina, jak Trump zamíchá kartami
Autor fotografie: DonkeyHotey / Flickr|Popisek: Ilustrační foto
25 / 04 / 2024, 08:00

Možnost druhého prezidentského období Donalda Trumpa přináší napětí do západní aliance. Trumpova kritika NATO a hrozby ohledně obranných výdajů ostatních členů vyvolávají pochybnosti o budoucnosti aliance. Putin vidí v tomto napětí a nejistotě možnost posílení ruského vlivu v Evropě.

Vladimir Putin a Donald Trump - dva muži, kteří  na první pohled mohou být neslučitelní, ale jejich rozhodnutí a postoje mají obrovský vliv na geopolitické dění. Zatímco Putin svými zkušenostmi z minulosti čeká na chaos ve Washingtonu, Trump kritizuje NATO a vyhrožuje neochotou bránit své spojence. Jak se tato dvě dramatická postavení promítají do budoucnosti NATO a Ukrajiny?

Putinova tichá Moskva

Podle Financial Times Putinova cesta k moci a jeho zkušenosti z minulosti hrají klíčovou roli ve formování jeho současné politiky. Jako bývalý agent KGB ve Východním Německu byl Putin svědkem pádu Berlínské zdi a symbolického konce studené války. Jeho memoáry "First Person" nám poskytují hluboký vhled do jeho myšlení. Jedna z jeho klíčových zkušeností pochází z doby, kdy se snažil zajistit ochranu sídla KGB v Drážďanech a dostal odpověď: "Bez příkazů z Moskvy nemůžeme jednat." Toto mlčení z Moskvy bylo pro Putina signálem, že svět, jak ho znal, se změnil.

Kreml

Zlomový okamžik, kdy Moskva ztratila kontrolu nad východní Evropou a sovětská říše se rozpadla, byl pro něj klíčovým momentem v utváření jeho politického myšlení. Tato zkušenost mu poskytla důležité ponaučení,to jak paralyzující efekt může mít absence řádu a instrukcí “ze shora”. Nyní čeká na podobné ticho na chodbách Washingtonu po prezidentských volbách. V kontextu možného druhého období Donalda Trumpa se Putinovi otevírá možnost využít případného politického vakua ve Spojených státech k posílení ruského vlivu.

Trump a NATO

 

Na druhé straně Atlantiku podle CNN se nachází Donald Trump, který svými kontroverzními názory na NATO vyvolává rozpaky mezi spojenci. Během svého prvního prezidentského mandátu často kritizoval spojenecké země za nedostatečné finanční příspěvky na obranu a vyhrožoval, že Spojené státy nebudou ochotny bránit ty, kteří nesplní stanovené cíle.  Tímto postojem vytváří napětí a nejistotu mezi spojenci, což může ohrozit jednotu aliance.

Trump a Putin na summitu G20

Pokud by Trump získal druhé prezidentské období, jeho politika by mohla ještě více zvýšit globální nejistotu. Jeho nekonvenční přístup k mezinárodním aliancím a hrozby vůči NATO mohou oslabit pozici Spojených států jako globálního lídra a poskytnout Putinovi ideální příležitost k posílení ruského vlivu v Evropě.

 Putin a východní fronta

 

 V této situaci si Putin vybavuje slova Ericha Maria Remarqueho:

„Jakýsi rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele; jakýsi rozkaz by je mohl proměnit v naše přátele.

Tato slova mají hlubší význam v kontextu současných událostí. Putin se snaží najít způsob, jak obrátit své potenciální nepřátele ve prospěch Ruska. Evropské země by se mohly ocitnout v obtížné situaci, pokud by jejich hlavní spojenec, Spojené státy, nebyl schopen poskytnout dostatečnou podporu v případě konfliktu.

V současné době není jasné, jaké kroky přijme Putin v reakci na politický vývoj ve Spojených státech. Nicméně je zřejmé, že se bude snažit využít každé příležitosti k posílení ruského vlivu a oslabení pozice Západu.

Duch doby v podání Putina 

 

Potenciál oslabené Ameriky láká Putina k obnovení ruského vlivu v Evropě. Nicméně, Putinova představa toho, co se stalo v roce 1989, a tedy i jeho ambice pro rok 2025, trpí velkým slepým místem. Příčiny pádu sovětské říše nebyly pouze zmatením a selháním vůle v Moskvě. Hlubší důvod byl v tom, že sovětská nadvláda byla východní Evropou opovrhována. SSSR poslal tanky do Maďarska v roce 1956 a do Československa v roce 1968, aby potlačil nesouhlas. Rok 1989 byl rozhodnutím Michaila Gorbačova nezadržovat východoevropská přání potřetí — to byla morální volba, ne slabost, jak to vidí Putin.

Michail Gorbačov

Byla to stará brutální sovětská modelová dominance, kterou Putin hledal v roce 2022, když zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ale svět se změnil způsoby, kterým nerozuměl. Ukrajinci se brání a západ jim dodává zbraně — na rozdíl od roku 1956 a 1968, kdy USA a jejich spojenci stáli stranou a nepostavili se proti moskevské intervenci.

Spojenectví Ameriky v Evropě — na rozdíl od sovětského bloku v roce 1989 — spočívá na souhlasu. Je to "říše na pozvání", jak to vyjádřil politolog Geir Lundestad. Zatímco Poláci a Češi toužili, aby sovětské vojsko v roce 1989 stáhlo, evropské země by byly zděšeny, kdyby se americké jednotky svou podporu dnes stáhly.

Od roku 1989 se hodně změnilo, v Moskvě, Washingtonu, Berlíně a Varšavě. Ale jedna věc, která zůstává nezměněna, je odhodlání Evropanů odolávat ruské agresi. Země EU si trpce uvědomují, jak jsou závislé na americké vojenské síle. Ale jsou odhodlané něco s tím udělat.

 Autorský komentář Vojtěcha Vaněčka

Tagy článku